18

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
18709 2018 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 1
18708 2018 Обгрунтування параметрів роботи сушарки при використанні сонячної енергії Гаврилюк Р.Р. Дрп 0
18707 2018 Моделі прогнозування доходів підприємства Куцик Ольга Олегівна Дрп 18
18706 2018 Моделі прогнозування процентів на кредитному ринку Кулікова Наталія Миколаївна Дрп 3
18705 2018 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. Дрп 37
18704 2018 Теоретичні основи електротехніки. з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» спрямований на організацію вивчення теоретичного матеріалу та виконання розрахункових завдань необхідного для майбутнього спеціаліста Величко Т.Г., Нагачевська С.М. Рубаненко О.О., Гунько І.О. Нп 1
18703 2018 Економічні основи ресурсозбереження. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «магістр» сп Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв 3
18702 2018 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. Дрп 7
18701 2018 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. Дрп 2
18700 2018 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. Мв 8
18699 2018 Інформаційні технології_Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 12 «Інформації технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» факультет економіки та підприємництва Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Нп 0
18698 2018 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо підвищення їх якості на прикладі ФГ «Консоліда» Літинського району Шевчук ВА Дрп 2
18697 2018 Розробка технології виробництва йогурту збагаченого пектином Давидюк Наталія Олександрівна Дрп 7
18696 2018 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання свиновідгодівельної ферми Благута Р. Ю. Дрп 3
18695 2018 Обгрунтування і розробка системи електропостачання і обладнання ремонтно-механічного цеху Печенюк Олександр Васильович Дрп 1
18694 2018 Особливості вирощування солодкого перцю в умовах закритого грунту плівкової теплиці цімет ботанічного саду “ Поділля ” вінницького нау Дусар А.В. Дрп 0
18693 2018 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Агро-Поділля» с.Широка Гребля Вінницького району Головчук С.М. Дрп 1
18692 2018 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки. Дзюбенко Анна Дмитрівна Дрп 1
18691 2018 Розробка технологічного процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни Шиян Павло Михайлович Дрп 0
18690 2018 Порівняння зернової продуктивності сортів ячменю ярого, рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу, в умовах господарства ПП «Валентина» с. Лісниче Бершадського р-ну Онуфрієць М.Г. Дрп 0

18

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська