2

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
17328 2018 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. Тд 2
17327 2017 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. Тд 2
17326 2018 Облікове забезпечення управління виробничими запасами підприємства Григориця Наталія Миколаївна Дрп 9
17325 2018 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів стов «малі крушлинці» вінницького району Малинка І.В. Дрп 0
17324 2017 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. Тд 4
17323 2018 Дослідження процесу сушіння яєчних продуктів в розпилювальній сушарці Огірчук Вадим Анатолійович Дрп 0
17322 2018 Дослідження процесу сушіння плодів чорної смородини у вакуум апараті з СВЧ енергопідведенням. Колесник Олексій Юрійович Дрп 0
17321 2018 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння рослин в умовах дослідного поля ВНАУ Драч І.В. Дрп 0
17320 2018 Вдосконалення мотивації праці персоналу підприємства (за матеріалами ДП «ДГ «Саливонківське») Громова А.С. Дрп 2
17319 2018 Вплив технологічних прийомів вирощування на кормову продуктивність сумішок однорічних бобово-злакових культур в умовах ТОВ «Мрія» Шаргородського району Кубаль Т.В. Дрп 1
17318 2018 Кормова продуктивність багаторічних бобово-злакових травостоїв залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Вінницької області Никитюк Я.І. Дрп 0
17317 2018 Предикати якості у формально-граматичній структурі речення української мови = The predicates of quality in the formal-gramatic sentence structure of Ukrainian language Тимкова В. А., Лебедєва Н. А. С 9
17316 2017 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. Тд 4
17315 2018 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк Дрп 4
17314 2018 Кормова продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Лаврук С.В. Дрп 1
17313 2018 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність бобів кормових в умовах дослідного поля ВНАУ Колодійчук О.О. Дрп 2
17312 2018 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів качаноочисного апарата Ю.І. Печолат Дрп 0
17311 2018 розробка математичної моделі адаптивної системи гідроприводів садового гідробура В.Ю. Сосновський Дрп 1
17310 2018 розробка математичної моделі гідравлічного привода косарки для скошування сидератів В.О. Баранчук Дрп 0
17309 2018 Розробка математичної моделі руху насіння в сошнику удосконаленої конструкції сівалки М.А. Ковальчук Дрп 0

2

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська