11

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
19384 2018 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. Тд 5
19383 2018 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В Тд 3
19382 2017 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. С 8
19381 2017 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. С 6
19380 2018 Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І.І. С 4
19379 2019 Рухова активність і здоров'я різних верств населення. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та викладачів Олійник Н.А. Мв 0
19378 2018 Морфологічні показники крові бугайців за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу Лавришин Ю.Ю., Гутий Б.В., Паладійчук О.Р., Віщур В.Я. С 3
19377 2019 Формування прикладних знань, умінь і навичок, фізичних і спеціальних якостей в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП). Методичні вказівки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Перепелиця М.О. Мв 0
19376 2019 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.. Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв 2
19375 2019 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Сироватко К.М. Мв 0
19374 2019 Біотехнологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання Зотько М.О. Мв 0
19373 2019 Розведення живих кормів. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів з спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Дмитрук І.В. Мв 0
19372 2018 Фінансові ресурси страхових компаній та їх оподаткування Томчук М. О., Льовкіна О. В., Алескерова Ю.В. Тд 3
19371 2018 Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення Санцевич В.О., Алескерова Ю.В. Тд 5
19370 2019 Гідробіологія. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів зі спеціальності 207 - “Водні біоресурси та аквакультура” Дмитрук І.В., Мушит С.О., Білявцева В.В. Мв 1
19369 2019 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки з організації практичних занять студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І., Сторожук І.В. Мв 0
19368 2019 Зоологія. Методичні вказівки з виконання практичних занять та самостійної роботи студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тварирнництва» Льотка Г.І. Сторожук І.В. Мв 0
19367 2018 Економічна ефективність технології вирощування квасолі Мазур В.А., Гайдай Л.С. С 4
19365 2018 Вплив харчування на здоров'я студентської молоді Олійник Н.А., Віннік Ю.В. С 3
19364 2018 Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства Лесько Л.М., Алескерова Ю.В. Тд 3

11

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська