11

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
18688 2018 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп 0
18687 2018 управління фінансовими ресурсами підприємств апк Басараба В.М. Дрп 2
18686 2018 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «КС Лідер») Підлубний В.В. Дрп 2
18685 2018 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Полішевська Аліна Сергіївна Дрп 2
18684 2018 Обгрунтування параметрів барабанної сушарки для сушки насіння Попов Вячеслав Дмитрович Дрп 1
18683 2018 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Бондарчук Тетяна Олегівна Дрп 3
18682 2018 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Задачін К.М. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 1
18681 2018 Дипломна робота Оптимізація екологічної мережі Тиврівського району Козачук С.С. Дрп 0
18680 2018 Вплив мінерального живлення на біоенергетичну продуктивність високоолеїнових гібридів соняшнику в умовах ФГ «Кривулько В.С.» Теплицького району Кривулько М.В. Дрп 0
18679 2018 Формування врожайності сої залежно від обробки насіння біопрепаратами в умовах ФГ «Фавор» в умовах Літинського району Коваль І.М. Дрп 0
18678 2018 Організація управління персоналом підприємств АПК в умовах конкурентного середовища (за матеріалами ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН») Медвецька І.О. Дрп 5
18677 2018 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Претолюк Роман Олександрович Дрп 0
18676 2018 Продуктивність та гематологічні показники бройлерів за дії кормової добавки рослинного походження В.Г. Слободянюк Дрп 1
18675 2018 Обґрунтування процесу виробництва молока при згодовуванні ферментного препарату дійному стаду корів Я.В. Пуленко Дрп 0
18674 2018 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 12-Інформаційні технології спеціальності: 122- Комп’ютерні науки. / Дзісь В.Г., Дячинська О.М .– Вінниця Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Нп 2
18673 2018 Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу Паламарчук В.Д. С 4
18672 2018 Антикорупційна діяльність в сфері митного управління. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності «Менеджмент» Вострякова В.І. Нп 1
18671 2018 Конспект лекцій з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Агрон Цицюра Я.Г. Кл 0
18670 2018 Навчальна програма з дисципліни “Геодезія та землевпорядкування” для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 – "Аг Цицюра Я.Г. Нп 0
18669 2018 Вплив позакореневих підживлень на формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 4

11

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська