11

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
20518 2019 Цивільне права. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 081 ׃ "Право" освітнього ступеня: «Бакалавр» Ковальов Д.В., Маньгора Т.В., Румянцева В.В. Нп 2
20517 2019 Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу Фостолович В. А. С 34
20516 2019 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів інженерно-технологічного факультету напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навч Токарчук Д.М. Мв 0
20515 2019 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів інженерно-технологічного факультету напряму підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», форма навчанн Токарчук Д.М. Мв 0
20514 2019 Ринкова трасформація економіки регіону. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галу Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 2
20513 2018 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд 31
20512 2019 Історія правових і політичних вчень. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв 0
20511 2019 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв 0
20510 2019 Актуальні проблеми адміністративного права та процесу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп 0
20509 2019 Право Європейського Союзу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп 0
20508 2019 Правова статистика. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 0
20507 2019 Юридична деонтологія. Програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань 08: «Право» спеціальності 081: «Право» освітнього ступеня: «Бакалавр» Гавінська О.А. Нп 0
20506 2018 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. Тд 13
20505 2019 Правові засади адвокатури та нотаріату. Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська О.А. Мв 0
20504 2019 Теологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 201; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 204; екологія -101; машинобудування Мазило І.В., Муханов В.М. Мв 0
20503 2019 Короткий термінологічний словник з філософії. Навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня для всіх спеціальностей Муханов В.М. С 0
20502 2018 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. Тд 16
20501 2018 Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі Польова О., Гусонька Д. С 42
20500 2018 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. Тд 27
20499 2019 Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств України Марценюк-Розарьонова О. В. Тд 5

11

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська