4

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
18830 2018 Методи і моделі управління економічним потенціалом підприємства Чекановський О.В. Дрп 1
18829 2018 Моделювання процесів функціонування ринку праці України Матвійчук А.М. Дрп 0
18827 2018 Методи і моделі управління ризиками інвестування у розвиток персоналу підприємств Гончарук К.І. Дрп 0
18826 2018 Інвестиційна привабливість Вінницького регіону Ставська Ю.В., Вовк В.Ю. С 2
18825 2018 Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем Фостолович Р.С., Фостолович В.А. С 3
18824 2018 Оцінка забруднення ґрунту важкими металами в умовах населеного пункту Миколаївка Піщанського району Мацишена І.В. Дрп 0
18823 2018 Моделювання логістичних процесів на підприємстві Бондар Ю.В. Дрп 0
18822 2018 Облік в системі управління витратами Подолянчук О.А. С 3
18821 2018 Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства Мулик Я.І. Домбровська В.В. С 2
18820 2018 Стратегічне планування і тактика інноваційної діяльності у ресторанних підприємствах: розроблення функціональних харчових продуктів Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Головня О.М. С 2
18819 2018 Методи мотивації персоналу у діяльності банку Захарчук Діана Вячеславівна Дрп 2
18818 2018 Аналіз сучасного стану ринку послуг із страхуванням життя в Україні Польова О.Л., Корчун В.В. С 2
18817 2018 Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. С 3
18816 2018 Strategic directions of development of the agricultural market of Ukraine in nowadays international trade conditions Gusonka D., Polova O. С 2
18815 2018 Capitalization of banks: theory, practice and directions of ensuring Myronenko M., Polova O., Khaietska O., Koval N. С 2
18814 2018 Місцеві податки у вдосконаленні фінансової політики бюджетних установ Польова О. Л., Василевська А. В. С 2
18813 2018 Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств Логоша Р. В., Польова О. Л. С 2
18812 2018 Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі Фостолович В. А. С 3
18811 2018 Співвідношення семантичної і формально-граматичної структури речення з предикатами якості Тимкова В.А. С 2
18810 2018 Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту Поливаний Вадим Миколайович Дрп 0

4

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська