5

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
18975 2018 Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу Пипяк М. І. С 10
18974 2018 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. С 8
18973 2018 Розвиток цивільних правовідносин у межах закріплених принципів цивільного права Пипяк М. І. Тд 8
18972 2018 Розсуд, воля та волевиявлення як необхідні складові цивільних правовідносин Румянцева В. В., Левицька І. В. Тд 7
18971 2018 Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку Пипяк М. І. С 11
18970 2018 Bioenergy efficiency of the usage of biopreparations for the growth of white lupine in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine Bahmat M.I., Mazur V.A., Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. С 10
18969 2018 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г. В. С 8
18968 2018 Дослідження сортових ресурсів трав'яних видів Paeonia L. в Україні Панцирева Г. В. С 8
18967 2018 Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. С 9
18965 2018 Формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої залежно від застосування біопрепарату в агроценозах Правобережного Лісостепу України Панцирева Г.В., Паламарчук І.І., Литвинюк Г.В. С 13
18964 2014 Governmental support to agricultural insurance in the countries of the world Aleskerovа Y.V. С 10
18963 2013 Страхування сільськогосподарських ризиків: проблеми вирішення Алескерова Ю.В. С 6
18962 2009 Сутність кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у кормовиробництві Алескерова Ю.В. С 3
18961 2017 Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling Rubanenko O. С 12
18960 2018 Дослідження потенціалу біомаси сільськогосподарських рослин на території Вінницької області Янович В. П., Полєвода Ю. А., Підлипна М. П. С 7
18959 2018 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністр Пронько Л.М., Онищук Ю.В. Мв 0
18958 2018 Сучaсні підхoди мoтивaції тa стимулювaння персoнaлу в ефективнoму упрaвлінні підприємствoм Климчук А. О. С 13
18957 2018 Альтернаріоз ярого ріпаку та оцінка особливостей його розвитку і шкодочинності в умовах дослідного поля ВНАУ Буткалюк Т.О, Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. С 11
18956 2018 Спосіб вирощування ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур В. А., Мацера О. О. П 7
18955 2018 Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості Опольська Н.М. С 11

5

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська