8

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
20579 2019 Годівля риб.Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентами спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура" Дмитрук І.В. Мв 0
20578 2019 Годівля тварин і технологія кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М., Вугляр В.С. Мв 1
20577 2019 Механізації навантажувально-розвантажувальних транспортних та складських робіт»та «Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машиноб Любін, МВ; Токарчук О.А. Мв 1
20576 2018 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. Тд 23
20575 2019 Передумови та перспективи еколого-орієнтованого розвитку в Україні Брояка А. А. Тд 39
20574 2019 Тенденції розвитку ринку праці України в сучасних умовах Брояка А. А. С 11
20573 2019 Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г. Тд 25
20572 2019 Перспективи застосування мікродобрив при вирощуванні редьки олійної Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. Тд 8
20571 2019 Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль Цицюра Я. Г. Тд 11
20570 2019 Життєздатність насіння редьки олійної та її біологічні складові методами лабораторного оцінювання Цицюра Я. Г. С 11
20569 2018 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від застосування варіантів коткування в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С 13
20568 2018 Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування Цицюра Я. Г. С 21
20567 2018 Врахування деяких мотиваційних аспектів діяльності суб’єктів господарювання АПК у моделюванні та прийнятті рішень Бурдейна Л. І. С 32
20566 2019 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. Тд 18
20565 2019 Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields Kolisnyk O. M., Butenko A. O., Malynka L. V., Masik I. M., Onychko V. I., Onychko T. O., Kriuchko L. V., Kobzhev O. M. С 10
20564 2019 Інженерне обладнання будівель. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Деревенько І.А. Мв 0
20563 2019 Тропічні та субтропічні рослини. Дендрологічний атлас для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр». Матусяк М. В., Прокопчук В.М. Мв 1
20562 2019 Недеревні ресурси лісу. Практикум для студентів факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Матусяк М. В., Прокопчук В.М П 0
20561 2019 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Вінниця, ВНАУ. 2019. – 15с. Новгородська Н.В. Мв 5
20560 2019 Біологічно активні речовини в харчових технологіях. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» / Уклад.: Н. В. Новгородська. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 17 с. Новгородська Н.В. Мв 0

8

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська