9

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
18728 2018 «Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів за законодавством України» В.І. Казаков Дрп 0
18727 2018 Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід Мельник Діана Вікторівна Дрп 0
18726 2018 Обгрунтування параметрів дводискового сошника зернової сівалки з прижимною пластиною Моргун Сергій Федорович Дрп 0
18725 2018 Дослідження процесу пневмовідцентрової сепарації зернових сумішей Сидорук Тарас Миколайович Дрп 3
18724 2018 Дослідження процесу сушіння зерна в бункерах активного вентилювання Гуменецький Олександр Анатолійович Дрп 0
18723 2018 Удосконалення системи управління персоналом підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Січкарук В.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 0
18722 2018 Моделювання ефективної стратегії управління портфелями активів в трансформаційній економіці україни Савченко Тетяна Василівна Дрп 0
18721 2018 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 0
18720 2018 Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку Романенко Катерина Сергіївна Дрп 1
18719 2018 Управління витратами сільськогосподарських підприємств Швець О.С. Дрп 1
18718 2018 Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні Пиндик Микола Андрійович Дрп 0
18717 2018 Пивоварова Ю.С. Вінницький окружний суд 1909-1920 рр.: структура, функції та практики Дрп 1
18716 2018 Управління інноваційним розвитком аграрного підприємництва (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Ірина Олегівна Дрп 0
18715 2018 Удосконалення системи мотивації праці працівників підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Мацишен О.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 0
18714 2018 Економіко-математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Гур’єв Павло Володимирович Дрп 0
18713 2018 Розробка логістичних моделей в умовах підприємства Костюнік Вікторія Андріївна Дрп 0
18712 2018 Revenue менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню «магістр», галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В. Нп 0
18711 2018 Автоматизація технологічних процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» зі спеціальності 141 – «Електроенергети Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Мв 1
18710 2018 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ОКР «Бакалавр». – Вінниця: ВНАУ, 2017, – 27 с. Любар О.О. Мв 0
18709 2018 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 1

9

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська