13

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
18648 2018 Відгодівельні та м'ясо-сальні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Слободяник Н.В. Дрп 3
18647 2018 Взаємозв’язок молочної продуктивності з показниками відтворювальної здатності корів Матійчук Сергій Анатолійович Дрп 0
18646 2018 Інтенсивність забруднення овочевої продукції важкими металами на території присадибної ділянки с. чемериське барського району Яременко Ю.В Дрп 0
18645 2018 Облік , контроль і аналіз безготівкових розрахунків на сільськогосподарських підприємствах Шлапак Наталія Миколаївна Дрп 0
18644 2018 «Розробка технологій кисломолочного напою збагаченого рослинними екстрактами» Райчук Аліна Ігорівна Дрп 1
18643 2018 Розробка технології кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Мисак Ганна Вікторівна Дрп 2
18642 2018 Використання нових об’єктів полікультури при вирощуванні риби в ФОГ «Грушківецьке» Калинівського району. Гринчук Ю.Ю. Дрп 4
18640 2018 Управління фінансовим потенціалом підприємств АПК Токар К.С. Дрп 7
18639 2018 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Майбородюк К.С. Дрп 3
18638 2018 Методика та організація обліку, контролю, аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Пащенко Наталія Василівна Дрп 3
18637 2018 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Глуха А.О. Дрп 0
18636 2018 Вплив сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів різних лактацій Каменєв Костянтин Михайлович Дрп 0
18635 2018 Моніторинг забруднення важкими металами придорожніх смуг в межах м. Вінниця Масляна Л. М. Дрп 1
18634 2018 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами СТОВ «Лан») Степанюк Л.Л. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 0
18633 2018 Поточне фінансове планування на підприємстві Запорожець Діана Дрп 0
18632 2018 Розробка математичної моделі виконавчого механізму навантажувача із еластичним приводом насоса Ткачук Олександр Володимирович Дрп 1
18630 2018 Дослідження динамічних властивостей самохідного картоплезбирального комбайна оснащеного системою контроля навантажень на робочі органи Осовський Д.О. Дрп 1
18629 2018 Розробка математичної моделі роботи гідродинамічного нагрівача сільськогосподарського призначення Медяний Сергій Федорович Дрп 0
18628 2018 Дослідження коливальних процесів, що виникають при русі комбайна Дубчак В.В. Дрп 0
18627 2018 Вплив стимуляторів росту та норм мінерального живлення на кормову продуктивність люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ С. О. Степанюк Дрп 1

13

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська