The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2017 р.

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
13623 Облік та контроль розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства Кордибановський Артем Геннадійович 2017 114
13622 Звіт про фінансовий стан: методика формування та аналітична оцінка Поворозник Анна Андріївна 2017 39
13621 Документування господарських операцій, повязаних з рухом необоротних активів на підприємствах аграрного сектору економіки: обліково-організаційний аспект Мельник Ю.В. 2017 15
13620 Облік та аудит власного капіталу підприємства Цуркан Аліна Віталіївна 2017 87
13619 Облік і аналіз розрахунків за товарними операціями Обертинський Вадим Олександрович 2017 20
13618 Зобов’язання підприємства: облік та аудит Мордюк Вероніка Вікторівна 2017 23
13617 Облік і контроль нематеріальних активів Гаврилюк Ганна Михайлівна 2017 75
13616 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємства Кравець Олександр Романович 2017 22
13615 Облік та аналіз витрат в допоміжних виробництвах сільськогосподарських підприємств Лебідь Світлана Петрівна 2017 24
13614 Організація облікового забезпечення управління процесом виробництва на підприємствах аграрного сектору економіки Шараєнко Ірина Валеріївна 2017 21
13613 Облікова політика щодо доходів, витрат та фінансових результатів підприємства аграрного сектору економіки Максименко М.П. 2017 18
13612 Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в рибництві ШАПОВАЛОВА Олена Валеріївна 2017 7
13611 Облік і аудит основних засобів Жовновата Олена Миколаївна 2017 26
13610 Кредиторська заборгованість: відображення в обліку та котроль за її погашенням Левченко Володимир Олександрович 2017 44
13609 Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю Удовченко В.М. 2017 29
13608 Документування господарських операцій стану та руху виробничих запасів підприємства: обліково-організаційний аспект Балега С.А. 2017 18
13607 Облік та контроль збереження матеріальних та фінансових ресурсів підприємства Скрипник Яна Миколаївна 2017 13
13606 Касові операції підприємств: обліково-контрольне забезпечення Гулівата Людмила Сергіївна 2017 14
13605 Організація облікового забезпечення управління витратами загальновиробничого характеру на підприємствах аграрного сектору економіки Плаксій Тетяна Олександрівна 2017 20
13604 Облік та контроль амортизації (зносу) необоротних активів Яковець Ілона Павлівна 2017 8
13603 Доходи і результати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Пращерук Юлія Миколаївна 2017 36
13602 Організація і методика проведення планової податкової перевірки Скок В.В. 2017 8
13601 Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з бюжетом за податком з доходів фізичних осіб ЛІСНА Вікторія Вячеславівна 2017 8
13600 Облікове забезпечення управління доходами підприємств Сітніков Д.О. 2017 12
13599 Організація та методика обліку і контролю необоротних активів підприємства Чорномаз Максим Богданович 2017 13
13598 Облік та контроль довгострокових зобов"язань підприємства аграрного сектору економіки Куценко А.М. 2017 11
13597 Організація обліку та проведення аналізу формування та використання власного капіталу Николайчук Ірина Миколаївна 2017 24
13596 Облік та аудит капітальних інвестицій підприємства ГОЙСАН Вікторія Миколаївна 2017 34
13595 Організація формування показників та порядку подання фінансової звітності підприємствами аграрного сектору економіки Шимкович К.П. 2017 17
13594 Організація облікового забезпечення управління активами підприємства Кушнір І.Ю. 2017 12
13593 Обліково-аналітичне забезпечення власного капіталу аграрних підприємств Лісова Н.М. 2017 17
13592 Форми організації облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Лойшин Вікторія Віталіївна 2017 10
13591 Аналіз платіжної спроможності підприємства та її відображення в обліку Руда Лідія Миколаївна 2017 11
13590 ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Крисько Наталя Володимирівна 2017 18
13589 Інвентаризація біологічних активів сільськогосподарського підприємства Кайнар Богдан Васильович 2017 11
13588 Удосконалення та дослідження процесу доопрацювання колосового вороху з метою зниження травмування зерна при збіранні Тодосюк Костянтин Анатолійович 2017 9
13587 Реконструкція автобази ФГ «Агро-Вас», с. Василівка, Тульчинського р-ну з розробкою стенда для розбірання, складання і регулювання зчеплення автомобілів Олійчук Олександр Сергійович 2017 6
13586 Проект автобази ТОВ «Маньківці» с. Маньківці транспортного підрозділу ВАТ «Барський кар’єр» Кузевич Олександр Сергійович 2017 5
13583 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядчиками Зарічна Наталія Миколаївна 2017 26
13582 Облік та аналіз виробничих запасів підприємтсва Дашевська Наталія Анатоліївна 2017 24
13581 Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства Марчук Тетяна Анатоліївна 2017 18
13580 Організація обліку та аудиторська оцінка ефективності використання основних засобів Охота Світлана Валентинівна 2017 12
13579 Перспективи використання біоенергетичного потенціалу вінницької області В. В. Борисенко 2017 7
13578 Внутрішньогосподарський контроль основних засобів Довганенко Юлія Миколаївна 2017 8
13577 Організація та методика обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам Ломага Сергій Володимирович 2017 8
13576 Організація облікового забезпечення управління маркетинговою політикою підприємства аграрного сектору економіки Мороз Ірина Іллівна 2017 12
13575 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Мельник Олена Василівна 2017 17
13573 Формування доходів підприємства: облік та контроль Арсенюк Віталіна Олегівна 2017 18
13572 Облік та аналіз загальновиробничих витрат підприємства Панадій Олег Васильович 2017 15
13571 Облік позикового капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання Бойко Вікторія Олександрівна 2017 7
13570 Облік та аналіз грошових потоків Урбанська Наталія Олександрівна 2017 20
13569 Аналіз розвитку та результативності діяльності підприємства, його облікове забезпечення Колос Людмила Віталіївна 2017 6834
13565 Внутрішньогосподарський контроль основних засобів Довганенко Юлія Миколаївна 2017 9
13564 Облікове забезпечення та аудит матеріальних оборотних активів Мурга Наталія Василівна 2017 19
13563 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Волкотруб Я.С. 2017 23
13562 Облік та аналіз власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах САМІЙЛЕНКО Аліна Володимирівна 2017 12
13561 Облік та контроль витрат на організацію та управління виробництвом Хмельовський Микола Сергійович 2017 19
13560 Внутрішній аудит та особливості його проведення на підприємстві Шейко Тетяна Андріївна 2017 14
13556 Облік та аудит виробництва і реалізації продукції МАГДАЛЮК Ліна Олександрівна 2017 11
13542 Інвентаризація, як елемент методу обліку та контролю Тихолаз Яна Сергіївна 2017 8
13541 Облік та аналіз грошових коштів підприємства Гулько Наталія Валеріївна 2017 20
13540 Звіт про фінансові результати: особливості формування інформації та контролю її достовірності Пушкар Оксана Борисівна 2017 10
13519 Організація та методика аудиту фінансової звітності підприємства Демкова Леся Володимирівна 2017 18
13518 Облік та контроль фінансових результатів діяльності підприємства Шевчук Андрій Олександрович 2017 18
13517 Використання машин в механізованих технологічних процесах вирощування кукурудзи Коляденко Богдан Анатолійович 2017 7
13516 Використання техніки в механізованих технологічних процесах вирощування цукрових буряків Сковородецький Дмитро Романович 2017 4
13515 Вплив попередника та строків сівби на формування врожаю пшениці озимоїв умовах тов «агро-еталон» тиврівського району» Морозюк І.І. 2017 13
13514 Грошові ресурси підприємства: облік та контроль Лопайчук Олег Олександрович 2017 10
13513 «Розробка технології та засобів відновлення первинного валу коробки передач заднєприводних автомобілів сімейства ВАЗ на базі ФГ “Дари Поділля” Могилів-Подільського району Вінницької області» Колеснік І.А 2017 5
13512 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність зерна гороху в умовах СФГ «Кондор» Ульянівського району Кропивницької області Харкавий О.С. 2017 11
13511 Розробка конструкції змішувача поливної системи двигуна Д-240 на базі «ТзОВ Козятин ПАК» Саюк Сергій Юрієвич 2017 5
13510 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Снігур О.Ю. 2017 14
13509 Дипломна робота«Розробка хімічних заходів у боротьбі з бур’янами при вирощуванні сої в умовах СТОВ «Славутич» с. Кальник Іллінецького району» Швець Роман Васильович 2017 12
13508 Інвентаризація, як фактичний метод контролю Кобзева С.М. 2017 9
13507 Стан кормової бази та її удосконалення в умовах ПСП «Перемога» с. Високе Томашпільського району В. В. Бойко 2017 18
13506 Вплив біопрепарату Екофосфорин на урожайність соняшнику в умовах ТОВ «Захід Агро МХП» Золочівського району Львівської області Е.А. Янчук 2017 8
13505 Оцінка ефективності застосування елементів технології при вирощуванні сої в умовах ППФГ "Лаванда" с. Дерганівка Ружинського району Житомирської області Садовий Б. О. 2017 10
13504 Мінеральні добрива та агроекологічні принципи їх використання при вирощуванні озимої пшениці в умовах СФГ "Зоря Василівки" с. Василівка Тиврівського району Яковець О. П. 2017 13
13503 Агроекологічні умови вирощування квасолі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Ю.Ю. 2017 5
13502 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність ріпаку озимого в умовах тов «агроінвест» с. ситківці немирівського району Смірнов А. 2017 8
13501 Організація облікового забезпечення управління процесом реалізації на підприємствах аграрного сектору економіки Зикова Альона Василівна 2017 13
13500 Моделювання інвестиційної діяльності підприємств Редька Богдан Валентинович 2017 19
13499 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. 2017 5
13498 Інформатизація процесів аналізу та управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Рудик Ярослав Віталійович 2017 10
13497 Удосконалення технології виробництва свинини в СТОВ «Нива» Ямпільського району Свідра Любов Юріївна. 2017 11
13496 Застосування рейтингових моделей для оцінки діяльності комерційних банків Павлишен Дмитро Анатолійович 2017 5
13495 Моделі конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського виробництва Пустовий Владислав Миколайович 2017 12
13494 Оптимізація інвестиційного портфелю комерційного банку Дубровська Ірина Олександрівна 2017 13
13493 Вплив стимуляторів росту на насіннєву продуктивність гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Дурачевський О.І. 2017 12
13492 Вплив густоти стояння рослин на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Калинівської філії «Зернопродукт МХП» Калинівського району Демуцький Т.А. 2017 4
13491 Вплив елементів технології за вирощування фізалісу овочевого в умовах відкритого ґрунту Вінницької області Луцкова І.М. 2017 5
13490 Оптимізація впливу біопрепаратів під час вирощування столового буряка в умовах відкритого грунту ботанічного саду «Поділля» Барський Д.О. 2017 25
13489 Вплив технологічних прийомів вирощування на біоенергетичну продуктивність ріпаку озимого в умовах тов «агроінвест» с. ситківці немирівського району Смірнов 2017 5
13488 Формування зернової продуктивністі ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах дослідного поля внау М.В. Царук 2017 7
13487 Розробка заходів підвищення молочної продуктивності стада великої рогатої худоби в умовах пп «батьківщина» вінницького району Лисак С.П. 2017 12
13486 Підвищення продуктивних якостей молочного стада за рахунок підбору батьків в умовах ПСП «Агрофірма нападівська» Липовецького району Я.В. Лісовик 2017 21
13485 Організація облікового забезпечення управління ціновою політикою підприємства аграрного сектора економіки Балюк Дар’я Геннадіївна 2017 7
13484 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик 2017 6
13483 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик 2017 5
13482 Підвищення виробництва молока за рахунок удосконалення племінної роботи в умовах тов сп «нібулон» хмільницького району Троянчук Ю,М. 2017 9
13481 Аналіз екологічного стану лісових насаджень в межах ДП «Гайсинський лісгосп» та шляхи їх покращення А.В.Романенко 2017 10
13480 Екологічна оцінка використання енергетичного потенціалу лісів ДП «Гайсинське лісове господарство» Сидоренко В.В. 2017 7
13479 Дипломна робота «Інтенсивність забруднення грунтів важкими металами та заходи щодо поліпшення їх стану на прикладі ТОВ «Аробуд» Оратівського району" Кравець С.П. 2017 18
13478 Санітарно-гігієнічна оцінка технології виробництва молока в умовах стов «надія» с. чортория іллінецького району Паланська Тетяна Леонідівна 2017 5
13477 Технологія виробництва молока та розробка заходів підвищення молочної продуктивності корів в ТОВ АК «Зелена долина» Тульчинського району Максименко Р.А. 2017 18
13476 Технологія виробництва молока та перспективи розвитку галузі у фг «велес віта» мурованокуриловецького району Пащенко Андрій Едуардович 2017 18
13475 Облік та аудит оцінки майна підприємства Кочетова Анастасія Андріївна 2017 12
13474 Використання машин при вирощуванні кукурудзи на силос з розробкою операційної технології збирання Войтина Віталій Вячеславович 2017 8
13473 Проектування управління енергозбереженням підприємства Кохан Артем Леонідович 2017 8
13472 Аналіз забруднення ґрунтів і рослин важкими металами в умовах с. Поташне Бершадського району О.М.Ільченко 2017 13
13471 Аналіз забруднення питної води в м. ямпіль та шляхи підвищення її якості Ткач І.О. 2017 26
13470 Розробка заходів щодо покращення агроекологічного стану грунтів СТОВ «Дніпро» с. Мончин Погребищенського району Л.С.Осюкова 2017 20
13468 Особливості вирощування кабачка за використання мульчування грунту в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького НАУ Головня О.А. 2017 10
13467 Формування іпотечних кредитних ресурсів фінансових установ Архіпов О.О. 2017 9
13466 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук М.І., Шестопалько О.М. 2017 10
13465 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність буряків цукрових в умовах смт. Стрижавка ПП «Батьківщина» Вінницького району Поліщук М.І., Тинько В.В. 2017 11
13464 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на врожайність гібридів буряків цукрових в умовах ДПДГ «Нова Перемога» Любарського району Житомирської області Поліщук І.С. Соловей В.В. 2017 6
13463 Вивчення ефективності технологічних прийомів вирощування сортів пшениці озимої в умовах ПСП «Поділля - Агро» с. Бірків Літинського району Поліщук І.С., Свічколап Є.О. 2017 14
13462 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність сортів ярого ячменю в умовах Романівського району Житомирської області Поліщук І.С., Наумчук Д.М. 2017 6
13461 Врожайні властивості сортів пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах с. Сподахи Немирівського району Поліщук І.С., Кривцун В.П. 2017 11
13460 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Поліщук М.І., Копша М.М. 2017 10
13459 Шляхи покращення технології відтворення стада свиней у фермерському господарстві «щербич» літинського району Паламарчук О.М. 2017 18
13458 Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Васильченко Я. 2017 21
13457 Покращення молочної продуктивності стада корів україської чорно-рябої молочної породи за рахунок використання підбору батьків в умовах стов «промінь» с. черепашинці калинівського району Ніколаєнко К.О. 2017 11
13456 Удосконалення селекційно-племінної роботи зі стадом корів в умовах тов аф «україна-порик» Мельник Ірина 2017 12
13455 Удосконалення технології годівлі та утримання телят до шести місячного віку в ПП "Клекотинське"Шаргородського району Шастун Олена Василівна 2017 7
13454 Оптимізація бізнес-процесів переробного підприємства Кротна Тетяна Ростиславівна 2017 6
13453 Дипломна робота Ефективність використання нетрадиційної енергетики у контексті збалансованого розвитку в умовах Вінниччини Байдак Д.К. 2017 9
13452 Забезпечення та розвиток фінансових інтернет-послуг в банківській діяльності Слюсар О.О. 2017 7
13451 Удосконалення технології вирощування картоплі з модернізацією культиватора для підготовки ґрунту до садіння в умовах ФГ «Крокус» с. Марківка, Теплицького району Рибка Ярослав Володимирович 2017 9
13450 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів посівів соняшнику в умовах ФГ „Фавор” с. Літинські Хутори Літинського району В.А. Білошкурський 2017 12
13449 Розвиток банківської системи україни в умовах вдосконалення банківського нагляду Сеник Ю.І. 2017 12
13448 Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Москаленко К.М. 2017 11
13447 Удосконалення технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ Циковський В.О. 2017 12
13446 Оптимізація елементів технології вирощування люцерни посівної на кормові цілі в умовах дослідного поля ВНАУ Осійчук С.В. 2017 7
13445 Порівняльна оцінка гібридів цукрових буряків за урожайністю в умовах Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Сідлецький Д.О 2017 9
13444 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах СФГ "Крона" с.Чечелівка Гайсинського району Антонюк Р.В. 2017 6
13443 Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками в умовах дослідного поля ВНАУ Вікторович Є.О. 2017 4
13442 Генотипні відмінності соротзразків квасолі звичайної за скоростиглістю і зерновою продуктивністю в умовах дослідного поля ВНАУ Ткачук А.В. 2017 5
13441 Ортимізація кормової бази великої рогатої худоби при виробництві молока в ПраТ "Агрофорт" Оратівського району Цимбалюк В.А. 2017 9
13440 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю та тривалістю вегетаційного періоду в умовах ФГ "Тульчин Фрукт" с.ЖуравлівкаТульчинського району Моісеєнко М.О. 2017 6
13439 Підвищення рівня кормозабезпечення та оптимізація годівлі великої рогатої худоби у сват «жорнище» іллінецького району Вугляр Василь Сергійович 2017 13
13438 Проектування системи мотивування персоналу підприємства Гончарук Констянтин Іванович 2017 17
13437 Оптимізація портфельних рішень страхової компанії Залевський Олександр Володимирович 2017 9
13436 Прогнозування інвестиційної діяльності аграрного підприємства Красножон Ярослав Володимирович 2017 14
13435 Оптимізація діяльності фінансово-кредитної установи Коваль Оксана Василівна 2017 9
13434 Господарсько-екологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці залежно від технологічних прийоміввирощування в умовах дослідного поля внау Краєцька Н.В. 2017 10
13433 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ Олійник Д.В. 2017 9
13432 Ветеренарно-санітарна експертиза молока в ПСП «Фортуна» Липовецького району з подальшою переробкою на кисло-молочні продукти Шевчук А.О. 2017 8
13431 Ринок банківських послуг в Україні : тенденції та перспективи розвитку Сатановська І.О. 2017 15
13430 Стратегічне управління в комерційному банку Харченко Н. В. 2017 10
13429 Забезпечення фінансової незалежності місцевого самоврядування Дзюбенко Ганна Дмитрівна 2017 8
13428 Оцінка і шляхи покращення фінансового стану підприємства Субота Аліна Іванівна 2017 9
13427 Економіко-статистичний аналіз розвитку аграрного підприємства Будній Олександр Олександрович 2017 7
13426 Порівняльний аналіз сегментів ринку страхових послуг Комісарчук Петро Миколайович 2017 6
13425 Аналіз фінансових ризиків підприємства і методи їх нейтралізації Касько С.С. 2017 8
13424 Оцінка системи захисту гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Бурлачук С.В. 2017 7
13423 Оцінка системи захисту картоплі від шкодочинних організмів в умовах ПП «Чемпіон» Новоушицького району Хмельницької області Ковальський О.В. 2017 5
13422 Особливості використання промірів тулуба при оцінці типів конституції корів в умовах СТОВ "Маяк" с. Старий Пиків Калинівського району Сапожнік Світлана Семенівна 2017 5
13418 Конституційне право на освіту в Україні Тесля Уляна Вячеславівна 2017 8
13397 Фінансова політика підприємства : оцінка факторів впливу і напрями підвищення ефективності Слєсарєва Юлія Юріївна 2017 8
13396 Облік та аналіз поточних біологічних активів рослинництва Плахотнюк Олена Володимирівна 2017 18
13395 Облік та аналіз власного капіталу підприємства Юхремова Катерина Анатоліївна 2017 16
13394 Розробка технологічного процесу та засобів відновлення колінчастого валу компресора автомобіля ЗИЛ-130 в умовах ЗАТ ПК “Поділля” Гайсинського району Вінницької області Білий М.В 2017 10
13393 Оптимізація структури активів підприємства Качур Н.В. 2017 9
13392 Організація облікового забезпечення управління адміністративними витратами підприємств аграрного сектору економіки Гаврилюк Тетяна Олександрівна 2017 8
13391 Господарсько-біологічна оцінка відтворної здатності корів в спст «колос» с. терешпіль хмільницького району Литвинюк Світлана Олександрівна. 2017 9
13390 Урожайність рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу сортів озимої пшениці в умовах ТОВ “Агро-Еталон” с. Довгополівка Тиврівського району Г.А. Бурнацев 2017 5
13389 «Покращення кормової бази для бджільництва та раціональне її використання в умовах ТОВ СГП «Мед Поділля» м. Вінниця. Порицька Аліна Василівна 2017 8
13388 «Оцінка якості та безпеки свинини вирощеної в умовах ТОВ Прилуцьке Липовецького району з подальшою переробкою на м’ясні копченості» Злотнік Мар’яна Олександрівна 2017 11
13386 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович 2017 8
13385 Удосконалення реактора-змішувача для нейтралізації фосфоліпідів з рекуперативним використанням теплоти при виробництві рафінованої олії Шевчук Ярослав Іванович 2017 6
13384 Вплив густоти стояння рослин на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Куриловецьке і К» с. Куриловці Жмеринського району Калюжко Тетяна 2017 6
13383 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Альфа» смт. Літин Кривий Олександр 2017 7
13382 «Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК (за матеріалами СТ Бершадський «Хліб») Мельник А.О. 2017 13
13381 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва преміксів Батіщев Олександр Ігорович 2017 4
13380 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність сої в умовах СФГ “Світанок” Чубатюк В.С. 2017 16
13379 Вивчення біоенергетичної фективності застосування біодобрива “Ростмомент” на ріпаку ярому в умовах дослідного поля ВНАУ Копайгородський В.О. 2017 8
13378 Вивчення впливу системи удобрення на біоенергетичну ефективність виробництва зерна кукурудзи в умовах СВК “Нива” Гайсинського району Долиняний О.В. 2017 7
13377 Удосконалення технологічної лінії переробки птиці на базі ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Довгань О.М. 2017 9
13376 Удocкoналення технoлoгії гoдівлі та утpимання телят дo шести міcячнoгo віку в ПП «Клекoтинcьке» Шаpгopoдcькoгo pайoну Шастун Оксана Василівна 2017 7
13375 Оцінка системи захисту ярого ячменю від шкодочинних організмів в умовах СВК „Маяк” с. Медівка Оратівського району Дасюк В.О. 2017 6
13374 Якість облікової інформації : оцінка здатності задоволення інформаційної потреби управління Янушевич Інна Сергіівна 2017 6
13373 Обґрунтування набору машин для вирощування озимої пшениці в Хмільницькій філії ПРАТ «Зернопродукт МХП» Шевченко Олександр Павлович 2017 8
13370 «Управління відтворювальним процесом основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами ФГ «Вільне») Пустовий П.А. 2017 5
13369 Розробка змішувача лінії переробки молока на базі ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Герман Тарас Юрійович 2017 10
13368 Модернізація конусної дробарки для подрібнення сухого молока на база ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин Вінницької області Терещук Роман Петрович 2017 5
13367 Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення Карплюк Станіслав Валерійович 2017 9
13366 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання» (за матеріалами ТОВ «Літинський м’ясокомбінат») Олійніченко В.О. 2017 9
13365 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами СТОВ «Лан», с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Гладько Д.О. 2017 7
13361 Теоретико-правоі засади громадянського суспільства Козицький Сергій Миколайович 2017 8
13360 Правовий захист комерційної таємниці Півторак Марина Ігорівна 2017 7
13359 Юридична відповідальність за хуліганство Яцик Олександр Андрійович 2017 7
13358 Правове регулювання охорони праці окремих категорій працівників Шоференко Ганна Олегівна 2017 7
13357 Модернізація обладнання для теплової обробки овочевої сировини лінії виробництва томатної пасти Ткачик М.О. 2017 5
13356 Правова ідеологія: теоретико-правова характеристика Гончар Руслана Петрівна 2017 8
13355 Сикретизм правової культури в сучасній Україні: загальнотеоретичне дослідження Швецова О.О. 2017 6
13354 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович 2017 163146
13353 Верховний суд в умовах реформування судової системи України Коведа Людмила Олександрівна 2017 9
13351 Розробка способів відновлення агроекологічної стійкості грунтів на прикладі дослідного поля внау Криклива О.Є. 2017 5
13350 Делікти в трудовому праві України Абдуллаєв Алі Натіг огли 2017 6
13349 Конституційно-правовий статус Президента України Бондаренко Вадим Ігорович 2017 7
13347 Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору Лисюк Маріанна Вікторівна 2017 20
13332 Облік та контроль дебіторської заборгованості підприємства Прищепа О.О. 2017 19
13331 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Мазуренко М.М. 2017 9
13330 Управління кадровою політикою підприємства Олійник А.Ю. 2017 12
13329 Облік та аналіз матеріальних ресурсів підприємства Чулий Ярослав Васильович 2017 5
13325 Управління персоналом сільськогосподарських підприємств Врублевський Любомир Олександрович 2017 12
13317 Організація обліку та контролю поточних біологічних активів Чернюк Юрій Вікторович 2017 11
13316 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства Понич Артем Михайлович 2017 16
13313 Управління персоналом підприємства (на матеріалах пат «хмільницький елеватор») О. В. Слободянюк 2017 12
13312 Становлення та розвиток українського конституціоналізму Сухіна К.В. 2017 6
13311 Особливості управління основними фондами підприємства в період трансформаційних змін Мартинюк В.А. 2017 4
13310 Облік та аналіз поточних біологічних активів тваринництва Дрозд Олександр Сергійович 2017 8
13294 Дипломний проект на тему «Розробка обладнання для апаратурно-технологічної схеми гідратації олії на базі ТОВ «Підприємство АВІС» Сергін І.П., гр.5МП 2017 8
13290 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю МУДРИК Олег Васильович 2017 13
13286 Облік та контроль збутової діяльності підприємства Тимановська Іванна Василівна 2017 11
13283 Бухгалтерський баланс: методика формування та аналітична оцінка Діденко Надія Григорівна 2017 18
13281 Документування господарських операцій стану та руху грошових коштів підприємств: обліково-організаційний аспект Сатановська В.О. 2017 11
13280 Витрати діяльності підприємства: організація обліку та контролю Гусак Денис Олегович 2017 10
13277 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами стов «промінь») Мазур А.Г., Назаровська А.І. 2017 16
13276 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами апнвп «візит») Мазур А.Г., Синявська Н.С. 2017 12
13274 Конкурентоспроможність виробництва біопалива з біосировини рослинного походження в умовах АП НВП “Візит” Попадюк Марина Володимирівна 2017 13
13273 Управління матеріальними ресурсами підприємства Андрухов в.о. 2017 10
13272 Управління фінансовими ресурсами підприємства Щербатюк А.І. 2017 16
13271 Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств за допомогою нетарифних методів (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна»). Гуцалюк Л.О. 2017 18
13270 Оптимізація консалтингу в розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Соловйова О. В. 2017 4
13269 Обліково-контрольне забезпечення управління витратами на виробництво сільськогосподарської продукції Ратошнюк Роман Володимирович 2017 10
13268 облік та контроль постачальницької діяльності підприємства Майстер Владислав Володимирович 2017 6
13266 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованою на концепцію маркетингу (за матеріалами пат «могилів-подільський консервний завод), м. могилів-подільський Мазур А.Г., Безпалько Н.В 2017 12
13263 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами дар вінницької ода) Мазур А.Г., Бондар Т.В 2017 11
13258 Удосконалення системи управління персоналом підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності» (за матеріалами ТОВ «Агро - Еталон») Ковтун А.О. 2017 9
13257 Маркетингові стратегії молокопереробних підприємств регіону Ярошовець Я.М. 2017 14
13242 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства Іваніщев В.О. 2017 7
13241 Ефективність системи управління та управлінської діяльності підприємства Німіровський Ю.О. 2017 7
13240 Методика контролю стану податкового обліку на підприємстві Домінішін О. Ю. 2017 4
13201 Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємства» (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» Будківська О.В. 2017 20
13200 Облік та аудиторська оцінка розрахунків з дебіторами Загарій Андрій Миколайович 2017 9
13199 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. 2017 6
13192 «Ефективність діючих економічних та адміністративних методів в управлінській діяльності підприємства» (ПОП «Зоря» Патлюк С.О. 2017 6
13188 Управління витратами в підприємствах галузей АПК (за матеріалами ПСП «Савинецьке»)» Борійчук Ю.В. 2017 25
13186 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Підвальна О.Г., Поліщук Р.С. 2017 8
13185 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях (за матеріалами ТОВ «Колорит-Агро») Підвальна О.Г., Дачук В.А 2017 7
13184 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами СТОВ ім. Б. Хмельницького) Підвальна О.Г., Денищич Р.В. 2017 9
13182 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівникам Хутченко А. 2017 11
13181 Відтворення трудового потенціалу сілськогосподарських підприємств (за матеріалами псп «Савинецьке») Мазур А.Г., Редько Л.Ю 2017 10
13180 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Бернада В.С. (Керівник дипломної роботи: д.е.н., проф. Калетнік Г.М.) 2017 24
13179 Управління маркетинговою діяльністю підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Каправа Д.В. (Науковий керівник: к.е.н., доц. Фурман І.В.) 2017 7
13177 Облік та аналіз основних засобів Жарун Марія Василівна 2017 14
13168 Облік та аналіз виробничих запасів підприємства Редько Т. 2017 18
13167 «Формування стратегії використання людського потенціалу на підприємстві (за матеріалами ПОП «Зоря»)» Мелах О.І. 2017 8
13141 Удосконалення конструкції автомата-дозатора В2-ФНА лінії виробництва м’ясних консервів на базі переробного цеху ФГ «Бухнівське» Погребищенського району Вінницької області Якимчук Руслан Сергійович 2017 6
13120 Організація обліку та аудиту розрахунків підприємства з контрагентами за товарними операціями Корпан Вікторія Іванівна 2017 16
13113 Організація обліку і контролю податкових розрахунків на підприємствах аграрного сектору економіки Костюк Тетяна Анатоліївна 2017 6
13112 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами ФГ «Вільне») Федоров Д.В. 2017 25
13111 Управління конкурентним статусом підприємств АПК Масленко Зоряна Валеріївна 2017 26
13110 Управління стратегією і тактикою маркетингової діяльності підприємства суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності Радюк Марія Василівна 2017 5
13109 Вдосконалення системи управління якістю експортної продукції підприємства Пунтус С.Е. 2017 7
13108 Облік та аналіз матеріальних витрат виробництва сільськогосподарської продукції Дарнопук Сергій Володимирович 2017 12
13107 Облік і аудит нарахування та сплати податкових платежів доходів громадян Глухимчук Владислав Васильович 2017 5
13106 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Комар Юрій Іванович 2017 11
13105 Розвиток експортної діяльності підприємства Матух А.І. 2017 5
13104 Організація обліку та методика аудиту готової продукції сільськогосподарського підприємства Керницька Т.О. 2017 9
13101 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податками Ханіцький Валерій Васильович 2017 6
13100 «Розробка конструкції малогабаритного екскаватора для сільськогосподарських умов експлуатації» Запоточний Р.С 2017 5
13099 “облік та контроль виробництва поточних біологічних активів рослинництва” Пийвода Едіта Андріївна 2017 9
13098 Організація обліку основних засобів підприємств аграрного сектора економіки Комар Є.В. 2017 14
13097 Організація облікового забезпечення управління власним капіталом підприємства Палананиця Т. 2017 9
13096 Організація облікового забезпечення управління екологічною безпекою підприємства аграрного сектору економіки Поступайло Аліна Валеріїна 2017 8
13095 Організація технології обліково-аналітичного процесу на підприємствах аграрного сектору економіки Сторожук Олесь Вікторович 2017 6
13094 Форми організації бухгалтерського облікового процесу та їх застосування на підприємствах аграрного сектору економіки Грусевич Артем Олександрович 2017 7
13093 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану Дзюба Анастасія Ігорівна 2017 10
13092 Облік та оподаткування субєктів малого підприємництва Дацюк Вадим Андрійович 2017 10
13059 Облік розрахунків за податками у сільськогосподарських підприємств – спрощена система оподаткування Покора Вікторія Русланівна 2017 29
13058 Облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками Ломачинський Володимир Вікторович 2017 36
13057 Облік та аудит поточної дебіторської заборгованості Жарук Ірина Вікторівна 2017 15
13056 Облік та аналіз розрахунків за соціальним страхуванням Цуркань Радіон Миколайович 2017 6
12958 Вдосконалення управління кадрово – управлінським персоналом підприємства Солошенко В.Р. 2017 11
12955 Документування господарських операцій стану та руху основних засобів аграрних підприємств : обліково-організаційний аспект Заверуха Тетяна Юріївна 2017 5
12604 Біологічне обгрунтування вирощування щуки в стов «прогрес» барського району Онисько Юлія Анатоліївна 2017 8
12583 Вплив електромагнітного опромінення на продуктивність бджолосімей Юхненко І.Г. 2017 6
12582 Управління інвестиційною діяльністю в аграрних підприємствах Гульченко Н.А. 2017 24
12581 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Крук Б.П. 2017 9
12580 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях Мандибура В.І. 2017 20
12579 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Лужинська О. С. 2017 43
12578 Управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств Воронецька Ю.О. 2017 13
12577 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства у ринкових умовах (за матеріалами тов «великокісницьке») Рогот о.о. 2017 10
12576 Дипломна робота Оптимізація агроландшафтів Тетіївського державного агролісництва засобами збалансованого лісокористування Янчук Т.А. 2017 3
12575 Вплив строків сівби на урожайність плодів кабачка в Лісостепу Правобережному Маценко В.В. 2017 12
12574 Вдосконалення методу та розробка моделі діагностики силових трансформаторів на основі тепловізійних методів Соболевський Я.С. 2017 6
12573 Вдосконалення методики визначення нормативного значення технічних втрат електроенергії в електричних мережах» Бедрій Д.К. 2017 5
12572 Удосконалення алгоритму та закону функціонування автоматизованого електроприводу мостового крану» Вовк В. П. 2017 7
12571 Дослідження взаємодії робочих органів агрегату для суцільного обробітку ак-6.м з грунтом Джемула В.А. 2017 7
12567 : Методичні засади аналізу екологічних проблем та екологічної політики в АПК України Мирошніченко Олексій 2017 10
12563 Еколого-економічна стратегія розвитку сількогосподарських підприємств з виробництвом екологічно чистої продукції Хом’ячук аліна 2017 7
12562 Розвиток організаційно-економічного механізму екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування Воронович Богдан Валерійович 2017 5
12561 Еколого-економічна стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств Предко Віктор Михайлович 2017 6
12560 Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні нової білково-вітамінної мінерльної добавки Танасійчук Інна Ігорівна 2017 11
12559 Особливості виробництва варених ковбас з використанням йодованної солі Тихолаз Уляна Анатоліївна 2017 6
12558 Ефективність використання бактеріального препарату підсисним поросятам Ящишена м.в. 2017 5
12557 Інтенсифікація процесу сушіння кукурудзи Григор’єв О. Ю. 2017 7
12556 Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мусійчук Д.В. 2017 11
12555 Екологічний маркетинг та проблеми ціноутворення Жукова А.С. 2017 5
12554 Продуктивність обміну речовин у курчат бройлерів кросу «росс-308» за дії пробіотика «імунобактерин - д» Кузьменко К.О. 2017 14
12553 Вплив пробіотика агробіобак на молочну продуктивність дійного стада дпдг «шевченківське» Кудик Р.В. 2017 8
12552 Обґрунтування показників якості електричної енергії на основі оптимізації режимів роботи електрообладнання Шеремета М.М. 2017 4
12551 Удосконалення роботи електропривода стрічкового конвеєра з використан-ням СОФТ - старту Богатир В.А. 2017 8
12550 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Скоропад В.В. 2017 8
12549 Правові форми вмикрористання земель за законодавством України Ковальчук І.Ю. 2017 6
12548 Маркетингове управління діяльністю підприємств АПК Вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА) Мазур А.Г., Гуменюк Ю.В. 2017 13
12547 Розробка плану селекційно-племінної роботи з великою рогатою худобою Фіщук В.О. 2017 8
12546 Особливості управління фінансовою діяльністю підприємства (за матеріалами ПАТ «Жорнище») Юрченко О.М., Фурман І.В. 2017 12
12545 Система державного соціального захисту населення та її реформування (за матеріалами Пилявської сільської ради) Гричина В.П., Калетнік Г.М. 2017 21
12544 Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства з метою забезпечення його конкурентоспроможності (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Прищепа О.С., Калетнік Г.М. 2017 28
12543 Дипломна робота Оптимізація збереження лісових екосистем Калинівського району в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону Наборський А.С. 2017 8
12542 Міжнародні економічні проблеми природокористування: теорія та практика Молчанов А.О. 2017 8
12539 Інтенсивність забруднення питної та ставкової води населеного пункту Борівка Чернівецького району Чернова А.О. 2017 10
12538 Якість питної води в умовах населеного пункту с. Березівка Любарського району Житомирської області Андрєєв Б.О. 2017 12
12537 Продуктивність гібридів озимого ріпаку залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ямнюк О.С. 2017 5
12536 Розробка елементів технології вирощування порічок в умовах ботанічного саду "Поділля"ВНАУ Чернюк М.С. 2017 7
12535 Обґрунтування системи заземлення електроустаткування підприємств агропромислового комплексу» Грогуль В.С. 2017 7
12534 Економіко-математичне моделювання діяльності комерійного банку Грабова Н. А. 2017 7
12533 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ротаційної борони Демченко Р. В. 2017 9
12532 Інтенсифікація процесу сушіння сої Семчук Р. 2017 5
12530 Виробництво яловичини від надремонтного молодняку за різною живою масою при реалізації Півуш В.М., Польовий Л.В. 2017 4
12529 Дослідження процесу екстрагування ріпаку за допомогою мікрохвильового опромінення Коляновський О.М. 2017 7
12526 Продуктивність молодняку великої рогатої худоби при згодовуванні БВМД Ядвіжина Ю.В. 2017 9
12520 Вплив згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки на продуктивність молодняку свиней Шихнір О.І. 2017 12
12519 Удосконалення електричної мережі 110/35/10 кв Вандзіляк Ю.С. 2017 4
12518 Вивчення впливу інокуляції та позакореневих підживлень на врожайні властивості сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Карпова .А. 2017 13
12517 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах дослідного поля внау Космина О.В. 2017 9
12516 Дослідження екологічного стану басейну річки Згар в межах села Майдан – Голенищівський Летичівського району Хмельницької області та шляхи його покращення О.С. Присяжнюк 2017 15
12515 Порівняльний аналіз накопичення важких металів липою дрібнолистою та каштаном кінським в урбоекоситемі м. Вінниці Дудник Є.Г. 2017 28
12514 Дослідження поверхневих вод річки Савранка в межах села Вербка Чечельницького району та заходи щодо поліпшення їх стану А.В. Якимчук 2017 11
12513 Дослідження якості води річки Смотрич в межах міста Кам`янець - Подільський В.А. Петровець 2017 22
12512 Кормова продуктивність цукрового сорго залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ІК та Поділля НААН О.Л. Рябошапко 2017 6
12511 Виробництво молока-сировини в господарстві тов «фаворит» та його переробка на суху сироватку функціонального призначення на прат«літинський молокозавод Бондарчук 2017 20
12510 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність зерна гороху в умовах дослідного поля ВНАУ Барський Юрій Миколайович 2017 5
12509 Обгрунтування параметрів і режимів роботи коренезбиральної машини Свистун Роман Миколайович 2017 7
12508 Обгрунтування робочих параметрів процесу сушіння зерно-круп’яної сировини у вібраційній сушарці з двома U-видними контейнерами Захарчук Сергій Анатолійович 2017 4
12506 Обгрунтування робочих параметрів вібраційного грохоту для підготовки кормової суміші Климчук Дмитро Андрійович 2017 5
12505 Рнегулювання поведінки персоналу в процесі діяльнсті підприємства Коханець Роман Вікторович 2017 5
12504 Порядок укладання та розірвання шлюбу Гаврилюк Альони Ігорівни 2017 6
12503 Дослідження роботи доїльного апарата з керованим режимом доїння Балака В´ячеслав Іванович 2017 6
12502 Дослідження технологічного процесу вивантаження силосу з траншейних сховищ навантажувачем безперервної дії Татарчук Сергій Олександрович 2017 15
12501 Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах господарювання (за матерілами стов «жахнівка») Мазур А.Г., Коваль І.М. 2017 18
12500 Якість води річки Тяжилівка в межах міста Вінниця та заходи щодо поліпшення її екологічного стану Зять А.С. 2017 12
12499 Дослідження вмісту важких металів в екосистемі річки Савранка смт. Чечельник Трофіменко В. С 2017 8
12498 Формування та розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами АКПП «Перемога») Первачук Я.С. 2017 5
12497 Вплив згодовування пробіотичного препарату на продуктивність ранньовідлученого молодняку кролів Мельник Я.В. 2017 4
12496 Обґрунтування режимних параметрів вібровідцентрового змішувача сипких матеріалів Сенченко Сергій Миколайович 2017 5
12495 Вплив схеми розміщення та густоти стояння на урожайність плодів кабачка в умовах Ботанічного саду «Поділля» ВНАУ І.В. Кузьмич 2017 35
12494 Особливості вирощування саджанців винограду в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Л.А. Груша 2017 5
12493 Особливості вирощування клонових підщеп для груші (айва) в умовах ботанічного саду «Поділля ВНАУ» С. Поберезький 2017 8
12492 Особливості вирощування саджанців фундука в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ О.Г. Гуменний 2017 6
12491 Урожайність та якість капусти китайської залежно від строків вирощування в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ В.В. Блажчук 2017 5
12490 Особливості пилового забруднення м. Вінниці та шляхи його зменшення Матвійчук К.І. 2017 12
12489 Економіко-математичне моделювання діяльності фінансово-кредитної установи Кириченко Віта Миколаївна 2017 5
12488 Дослідження ефективності використання пробіотика відгодівельному молодняку кролів М.В. Влащенко 2017 7
12487 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету Коренчук Т.П., Пелех Л.В. 2017 8
12486 Моніторинг забруднення важкими металами продовольчого зерна та підвищення якості продуктів його переробки Малай Г.О. 2017 6
12485 Особливості пилового забруднення м. Вінниці та шляхи його зменшення Кісе І.І. 2017 7
12484 Моніторинг забруднення важкими металами питної води та заходи щодо її поліпшення на прикладі села борівка чернівецького району Гаркуша С.Т. 2017 13
12483 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ Я.Ю. Солонінко 2017 6
12482 Оцінка системи захисту від шкодочинних організмів суниці в умовах дослідно-селекційної станції садівництва с. Медвеже Вушко С.М. Схабовський 2017 8
12481 Економіко-математичне моделювання ризику у підприємництві Когут Олександр Вікторович 2017 8
12480 Прававе регулювання праці у сільському господарстві в україні Марченко Вадим Володимирович 2017 5
12479 Інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Говорун Катерина Валеріївна 2017 9
12478 Удосконалення технології менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Україна») Дубова Вікторія Андріївна 2017 16
12477 Дослідження процесу диспергування твердих тіл в рідині під дією ультразвукових коливань Антонов Олег Леонідович 2017 9
12476 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах апк (за матеріалами тов «торговий дім «фінпром»») Мельник в.с. 2017 7
12475 Удосконалення технології вирощування товарної риби в «міжрегіональному рибному господарстві «Україна» Хмельницької області Верещінський Григорій Миколайович 2017 6
12474 Використання життєдіяльності корів та отримання альтернативних джерел енергії Столярчук А.В., Яремчук О.С. 2017 6
12473 Ефективність вирощування товарного коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району. Іванцов П.О. 2017 17
12472 Обґрунтування технології вирощування товарної риби в Бершадському районі Слотюк Зоряна Віталіївна 2017 7
12471 Оптимізація садкових технологій вирощування риби в Гайсинському риборозвіднику Нечкалюк Тетяна Петрівна 2017 7
12470 Дослідження технології вирощування товарної риби в ФГ "Сухоставський" Шайдаюк Г.В. 2017 10
12469 Магістерська робота Шайдаюк Г.А. 2017 28
12468 Використання біфідобактерій для виробництва молочних продуктів функціонального призначення Михайлов Олександр Вадимович 2017 16
12467 Різні терміни підсисного утримання поросят та ефективного використання свиноматок Пишна С.В. 2017 4
12466 Вплив строку сівби горошку посівного на урожайність та якість зерна в умовах ДП «Науковий іноваційно-технологічний центр інституту кормів та с.-г. Поділля» Грумівська Т.С. 2017 4
12465 Облік відтворення основних засобів та аналіз ефективності їх використання Валько Любов Василівна 2017 10
12464 Використання біологічно-активної мінеральної добавки в годівлі молодняку свиней Данильченко Дмитро Миколайович 2017 8
12463 Продуктивні і морфологічні показники органів травлення молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гунько Вікторія Вікторівна 2017 7
12462 Відгодівельні та м'ясо-сальні показники молодняку свиней при згодовуванні ферментної композиції мек-2 Нечитайло Ангеліна Анатоліївна. 2017 7
12461 Продуктивні і морфологічні показники органів травлення молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гунько Вікторія Вікторівна 2017 7
12460 Розробка та дослідження обладнання для стерилізації консервів Міхальчук Б.О. 2017 5
12459 Інтенсифікація процесу змішування сипкої сировини у харчовому виробництві Колісник М.А. 2017 4
12458 Обґрунтування параметрів робочого процесу керованих дискових гальмівних механізмів колісних тракторів Жуку Євгенію Ігоровичу 2017 6
12457 Розробка математичної моделі процесу оранки чизельним плугом Малаков Олександр Іванович 2017 16
12456 Розробка математичної моделі роботи шнекового транспортера для транспортування зерна Уманець Микола Миколайович 2017 5
12455 Розробка математичної моделі гідропривода різака-вивантажувача консервованого корму з траншейних сховищ Шуляк Д.К. 2017 8
12454 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів зернової рядкової сівалки Гончарук Віктор Анатолійович 2017 6
12453 Обґрунтування параметрів сівалки для сівби буряків Осадчий Віктор Володимирович 2017 8
12452 Дослідження насоса-дозатора з півдсилювачем потоку. розроблення математичної моделі Рязанцев М.Ю. 2017 3
12451 Дослідження насоса-дозатора з півдсилювачем потоку. попередня оцінка параметрів розподільного вузла Тимощук А. Р 2017 2
12450 Дослідження характеристик аксіальнопоршневого насоса типу pvc 18 Р.О. Гречко 2017 5
12447 Підвищення екологічної безпечності зернової продукції на прикладі СТОВ “Авангард” Іллінецького району Безверха Н.Л. 2017 5
12446 Вплив агротехнічних заходів на формування зернової продуктивності квасолі в умовах дослідного поля ВНАУ Ямцун Олександр Сергійович 2017 4
12445 «Біолого-екологічні особливості та оцінка біопродуктивності сортів тополі в умовах Вінниччини» І.М. Базелюк 2017 4
12444 «Сучасний стан та перспективи ландшафтної реконструкції території санаторію «Військовий» м. Хмільник» Кравчук Г.П. 2017 8
12443 Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «поділля» внау Козачок В.А., керівник: професор Бондар А.О. 2017 10
12442 Вирощування гливи звичайної за енергоефективного виробництва в умовах Ботанічного саду ВНАУ Абрамюк А.А. 2017 22
12441 Енергоефективне вирощування буряка столового в умовах ботанічного саду «Поділля» Чоботок І.В. 2017 13
12440 Оптимізація технологічних прийомів вирощування сучасних гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Босюк К.А. 2017 10
12439 Вплив густоти посіву на продуктивність гібридів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Приймак Наталія 2017 5
12438 Вплив строків сівби на продуктивність гібридів цукрової кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Костенко М.В. 2017 10
12436 «Сучасний стан та особливості використання горіха Зібольда (Juglans sieboldiana) у озелененні м. Вінниця» Лопатинська Н.С. 2017 6
12435 Облік і контроль товарно-матеріальних цінностей в аграрних формуваннях Мазур Ю.В. 2017 42
12423 Удосконалення системи управління мотивації праці підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Тихонюк Д.В. 2017 2
12422 Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону Снігир В.А. 2017 2
12421 Удосконалення системи управління трудовими ресурсами підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності Ніконюк Д.С. 2017 2
12420 Антикризове управління підприємством при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Нечкалюк В.Т. 2017 6
12419 Управління інвестиційним потенціалом аграрних підприємств Карбовський І.С. 2017 6
12418 Показники продуктивності телят при згодовуванні бвмд «інтермікс» Низовська Олена Олександрівна. 2017 11
12417 Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту повносистемного осетрового рибного господарства з виробництва стерляді» в умовах ТОВ «Глинянкофф» Барського району Марченко Роман Анатолійович 2017 13
12416 Дослідження особливостей веденя аматорського рибальства в «Українському товаристві мисливців та рибалок» м. Липовець. Гребенюк Юлія Валеріївна 2017 10
12415 Удосконалення вирощування рибопосадкового матеріалу в ТОВ ПрАТ ДСПРП Бершадського району Сіренко Валерія Олегівна 2017 13
12414 Ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу в СТОВ «Прогрес» м. Бар Шпак Василь Володимирович 2017 11
12411 Оптимізація вирощування товарного коропа в ПрАТ «Вінниця рибгосп» Вінницького району Ткач Анастасія Олександрівна 2017 12
12408 Ефективність вирощування цьоголіток коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами в ТОВ РГ «Меркурій» Вінницького району. Лиса Ліна Олександрівна 2017 19
12402 Новітні методи відтворення рослиноїдних риб в ДП "Уланівський рибцех" Хмільницького району. Іщук Юля Володимирівна 2017 13
12401 Дослідження технології вирощування товарної риби в ТОВ «Магнолія» Барського району. Збитковський Віктор Миколайович 2017 12
12400 Ефективність використання кормового препарату «кроноцид-д» у годівлі курчат-бройлерів кросу росс-308 Драчевська А. 2017 11
12399 Врожайні властивості гібридів соняшнику залежно від норм висіву та строків сівби в умовах дослідного поля ВНАУ Гнебедюк Д.В., Поліщук І.С. 2017 5
12398 «Вивчення впливу окремих технологiчних прийомiв вирощування сучасного гiбриду кукурудзи Фурiо в умовах ПП «Агропрогрес» с. Шатура, Нiжинського району, Чернiгiвської областi» Ковальський І.А., Поліщук І.С. 2017 8
12397 Врожайні властивості сортів пшениці озимої залежно від застосованих технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Павлюк М.А., Поліщук І.С. 2017 10
12396 Оптимізація густоти посіву сої та азотфіксуючих препаратів при вирощуванні сої в умовах дослідного поля ВНАУ Боровик В.М., Шляхтуров Д.С. 2017 9
12395 Проект озеленення та благоустрою рекреаційно-ресторанного комплексу «Богатирська хата» села Котюжани Муровано –Куриловецького району Вінницької області Медвідь С.В. 2017 8
12394 Аналіз асортименту деревно-кущових насаджень дендропарку «Поділля» м. Хмельницький, та шляхи його покращення Остапенко Т.А. 2017 6
12393 Морфобіологічні особливості та варіанти використання видів роду HostaTratt. в озелененні Поділля Баранова В.Ю. 2017 6
12392 Перспективність використання в озелененні поділля декоративних видів роду рододендрон (rhododendron l.) Кирилюк Б.П. 2017 4
12391 Благоустрій та озеленення території готелю південний буг м. вінниці Ковальчук О.О. 2017 8
12390 Методи і моделі управління інноваційною діяльністю підприємства Яниш Олександр Сергійович 2017 13
12389 Моделювання управління фінансовим ризиком підприємства Чернявський Максим Павлович 2017 8
12388 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Маковей Вячеслав Вікторович 2017 21
12386 Професійні спілки як суб’єкти трудового права Луценко Олександр Володимирович 2017 5
12385 Теоретико-правові засади демократії Коваль Павло Ігорович 2017 7
12370 Економічний механізм екологічного регулювання (на матеріалах вінницької області) Драгомір О.В. 2017 7
12369 Еколого-економічна оцінка ефективності використання і охорони лісових ресурсів Прокопчук І.С. 2017 6
12368 Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Потапова Ірина Вадимівна 2017 8
12367 Обгрунтування параметрів та структури системи світлотехніки аграрного підприємства Саранчук Юрій Олександрович 2017 7
12366 Модернізація фрезерувального верстата ОП676ВФ2И з метою покращення роботи вузлів приводів подач Ярощук Роман Олександрович 2017 4
12365 Дослідження і розробка спеціальної установки для спалення побутових відходів Похил Олександр Володимирович 2017 5
12364 Модернізація механізмів повороту та переміщення робота маніпулятора FS20C в умовах РТК Маренюк Денис Анатолійович 2017 6
12363 Обгрунтування параметрів машини для зачисних операцій деталей сільськогосподарських машин Данильченко В.М. 2017 4
12362 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів обприскувача для хімічного захисту рослин Діденко В’ячеслав Борисович 2017 7
12361 Удосконалення системи паливоподачі дизельного двигуна, працюючого на біопаливі при різних режимах навантаження на базі МТС «Модуль» ВНАУ Бурлака Сергій Андрійович 2017 9
12357 Обґрунтування вирощування сортів капусти броколі іноземної селекції в умовах Вінницької області Іванович О.М. 2017 5
12356 «Обґрунтування можливості вирощування різних сортів помідора безрозсадним способом в умовах відкритого ґрунту ботанічного саду «Поділля»» Пастух В.Л. 2017 8
12355 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів кабачка в умовах Ботанічного саду «Поділля» ВНАУ І.В. Корбут 2017 7
12354 Перспективи якісного збільшення площі лісопарку міста Вінниця за рахунок лісових насаджень в нових його межах Гнасько Р.П. 2017 4
12353 Енергоефективне вирощування капусти броколі касетним способом у відкритому ґрунті в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Поліщук В.О. 2017 5
12352 Благоустрій та озеленення паркової зони Пятничанського району м. Вінниці Шибутова Надія Геннадіївна, керівник: професор Бондар А.О. 2017 10
12351 Екологізація енергетичного комплексу україни на основі використання біогазу Шкейда А.М. 2017 13
12350 Дослідження процесу та обладнання для реалізації кавітаційного емульгування при виробництві маргарину Захаревич Ігор Михайлович 2017 5
12349 Обгрунтування робочих параметрів вібраційної барабанної зерносушарки із комбінованим механічним віброзбудженням Савчук Вадим Валентинович 2017 5
12348 Дослідження впливу ультразвукової кавітації на ефективність процесів відновлення сухого молока Дишливенко Ярослав Ігорович 2017 6
12347 Вплив умов утримання надремонтного молодняку та отримання альтернативних джерел енереії Гайдей Л.В., Яремчук О.С. 2017 6
12346 Технологія м’ясних фаршових виробів з біологічно активними речовинами Табак Юлія Михайлівна 2017 14
12345 Біотрансформація молока при виробництвві сиру Моцарелла на ТОВ "Аверса" України" Цвігун Тарас 2017 9
12344 Облік і аналіз грошових коштів : теорія та практика МІЩЕНКО Олена Степанівна 2017 15
12343 Облік і аналіз фінансових результатів діяльності підприємств ПІДЛАСКО Ольга Миколаївна 2017 12
12342 Облік та аналіз основних засобів: теоретичні та практичні аспекти БАЗЮК Сніжана Анатоліївна 2017 13
12341 Облікове забезпечення управлння витратами сільськогосподарських підприємств Павленко Олена Юріївна 2017 12
12340 Удосконалення процесу обрушення насіння соняшника з використанням інфрачервоного опромінення Штепан М.О. 2017 4
12339 Наукове обгрунтування видалення оболонки з насіння сої в процесі її переробки Коваленко Р.Г. 2017 4
12338 Дослідження процесу дискретного зміцнення колінчастих валів форсованих дизелів Трофімчук Олександр Ігорович 2017 5
12337 Обгрунтування алгоритму роботи системи керування електроприводу дифузійної установки на основі аналізу технологічного процесу Римар В.В. 2017 5
12336 Обгрунтування методики вибору параметрів системи енергопостачання при використанні геліо- та акумулюючих пристроїв з урахуванням статистичних метеопоказників Бондаренко Сергій 2017 6
12335 Удосконалення систем симетрування навантажень в системах енергопостачання з урахуванням режимів роботи обладнання Мержвінський Богдан 2017 5
12334 Удосконалення методів і засобів діагностування мереж оперативного постійного струму Саранчук Віталій Олександрович 2017 8
12332 Зниження травмування зерна зернозбиральним комбайном Шевчук Максим Ігорович 2017 4
12331 Обґрунтування параметрів системи розподілу повітря універсальної просапної сівалки Король Євгеній Володимирович 2017 6
12328 Основи передових технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Літинський С.Д. 2017 7
12306 «дослідження та удосконалення технології нанесення антифрикційних покриттів на поверхні деталей машин в тов «пк «зоря-поділля» гайсинського району.» Дзірун Олександр Сергійович 2017 4
12305 Обґрунтування робочих параметрів вібраційної машини для приготування спецій лінії виробництва копчених ковбас Желявський Вадим Анатолійович 2017 6
12304 Обґрунтування робочих параметрів конвеєрної вібраційної машини для відтискування жому Данильченко Олександр Миколайович 2017 4
12303 Обґрунтування принципової схеми та основних робочих параметрів вібраційного млина для обробки сипкої сировини Гаврилюк Павло Олександрович 2017 4
12300 Облік і контроль запасів в системі управління матеріальними ресурсами підприємства Шульган Артем Вадимович 2017 9
12299 Облік та аудит розрахунків з дебіторами Стецький Владислав Олександрович 2017 14
12298 Особливості організації обліку в бюджетних установах Колісник Лілія Олегівна 2017 12
12297 Облік і контроль фінансових результатів підприємства Казимір Ростислав Андрійович 2017 11
12296 Аудиторська оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Довгополюк Галина Олександрівна 2017 27
12295 Облікова політика підприємства: теоретичні та практичні аспекти Романець Анастасії Вікторівні 2017 28
12294 Організація обліку та контролю на підприємстві: теоретичний та практичний аспект Лабунець Анатолій Володимирович 2017 19
12293 Облік фінансових активів: теорія, методика, практика Стефанішена Інна Михайлівна 2017 13
12291 Облік і аналіз оборотних активів сільськогосподарських підприємств Куцак Інесса Сергіївна 2017 13
12290 Облік оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів Грушелевич Олена Анатоліївна 2017 22
12289 Особливості організації обліку та контролю в агроформуваннях фермерського типу Кохальська Уляна Миколаївна 2017 7
12288 Управлінння фінансовою стійкістю страхової компанії прат «страхова компанія «пзу україна» Трачук Наталія Костянтинівна 2017 20
12287 Управління капіталом підприємства дп моу «вінницьке інженерно-будівельне управління» Лесик Вікторія Русланівна 2017 6
12286 Управлінння грошовими потоками підприємства пат «дашківці» Красножон Олена Іванівна 2017 13
12285 Конституційно-правовий статус уповноваженого верховної ради україни з прав людини Гедзенко Андрій Геннадійович 2017 5
12284 Теоретико-правові засади інтеграції україни до європейського союзу Качевська Ірина Геннадіївна 2017 7
12283 Джерела трудового права україни Гоменюк Андрій Олександрович 2017 5
12282 Цивільно-правове регулювання договору позички в україні Жупанов Петро Петрович 2017 7
12281 Особливості цивільно-правового захисту прав на промислові зразки Калінчук Ігор Миколайович 2017 6
12257 Дослідження впливу експлуатаційних умов на карданні вали тракторів і автомобілів Генсицький Владислав Анатолійович 2017 5
12255 Поліпшення техніко - економічних показників дизельного двигуна 4 чн 12/14, що працює на біопаливі Коломієць Віталій Андрійович 2017 9
12253 Кредит як інструмент фінансуівання діяльності суб'єктів господарювання Солоненко Костянтин Сергійович 2017 6
12252 Управління фінансовою безпекою підприємства Недомовна В.. 2017 11
12251 Управління активами підприємства Курілець А.А. 2017 14
12250 Дослідження та розробка заходів щодо підвищення довговічності двигунів ЯМЗ, що працюють у складних умовах експлуатації ТОВ ПК "Зоря Поділля" Гайсинського району Вінницької області" Сідлецький Микола Олександрович 2017 4
12249 Обґрунтування конструктивних параметрів розподільного пристрою мобільного кормороздавача Марчук Олексій Олександрович 2017 4
12248 Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрямки його розвитку Савков Олександр Ростиславович 2017 11
12247 Дослідження технології зміцнення ріжучих кромок протиріжучих брусів кормозбиральних комбайнів електроконтактним припіканням Максимчук Дмитро Сергійович 2017 4
12246 Біологічні активи тваринництва: обліково – аналітичний аспект Свистун і. а. 2017 21
12245 Управління ліквідністю комерційного банку Візнюк владислав юрійович 2017 13
12244 Особливості формування і використання ресурсів фінансово-кредитних установ Кутергін василь володимирович 2017 7
12243 Удосконалення методів діагностування технічного стану вимикачів Войцеховський А.Ю. 2017 8
12242 Удосконалення технологічних режимів сушіння насіння пшениці в конвективній зерносушарці Романенко максим дмитрович 2017 5
12241 Управління власним капіталом підприємства М’ярковська Анжела Сергіївна 2017 11
12240 Конкурентоспроможність підприємств:основні напрямки підвищення Плясецький Владислав Валерійович 2017 18
12239 Особливості формування і розвитку ринку цінних паперів в Україні Слободиський Сергій 2017 7
12238 Управління прибутковістю підприємства Мельник Катерина 2017 13
12237 Управління оборотними активами підприємства Жмурко Л.Ю. 2017 10
12236 Сучасний стан та напрямки вдосконалення справляння ПДВ в Україні Мельник Вікторія 2017 17
12235 Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання Орлюк Альбіна Вікторівна 2017 26
12234 Облік та аудит основних засобів сільськогосподарських підприємств Стиренко Назарій Миколайович 2017 16
12221 Облік та аналіз непрямих витрат Чорната Тетяна Петрівна 2017 8
12218 Організація обліку та контролю розрахунків за виплатами працівникам підприємства Лукашенко Олександр Анатолійович 2017 14
12217 Обліково-аналітичне забезпечення управління ліквідністю підприємства Комасюк Олександр Володимирович 2017 16
12159 Ефективність використання бактеріального препарату в годівлі молодняку свиней Шаповалюк С.О. 2016 13


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska