The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13435
Title: Оптимізація діяльності фінансово-кредитної установи
Authors: Коваль Оксана Василівна
Keywords: фінансово-кредитна установа, банківська діяльність, економіко-математичне моделювання, кредитний портфель, оптимізаційна модель
Date of publication: 2017-06-20 18:32:26
Last changes: 2017-06-20 18:32:26
Year of publication: 2017
Summary: В дипломній роботі проаналізовано теоретичні аспекти діяльності фінансово-кредитної установи, сучасний стан та перспективи розвитку банків в Україні. Побудовано та розраховано модель формування оптимального кредитного портфеля, математичну модель доходності комерційного банку з урахуванням різних сценаріїв.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13435.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13435.pdf Size : 1751108 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska