The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13500
Title: Моделювання інвестиційної діяльності підприємств
Authors: Редька Богдан Валентинович
Keywords:
Date of publication: 2017-06-26 08:01:06
Last changes: 2017-06-26 08:01:06
Year of publication: 2017
Summary: Аналітична частина роботи виконувалася за допомогою методів аналізу і синтезу, статистичних методів – порівняння, величини структури, динаміки, графічний і табличний метод. Цими методами були проведені аналіз показників підприємства та оцінка привабливості інвестиційних проектів. Також в роботі використані засоби економіко-математичного моделювання. Розрахунки виконувалися за допомогою пакету «Аналіз даних» програмного продукту Mіcrosoft Excel.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13500.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13500.pdf Size : 1562123 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska