The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12303
Title: Обґрунтування принципової схеми та основних робочих параметрів вібраційного млина для обробки сипкої сировини
Authors: Гаврилюк Павло Олександрович
Keywords:
Date of publication: 2017-02-06 12:26:12
Last changes: 2017-02-06 12:26:12
Year of publication: 2017
Summary: На теперішній час серед методів, що забезпечують значне підвищення
продуктивності та якісного виконання технологічного процесу, можна відзначити
покращення технологічного процесу приготування кісткової муки шляхом використання
вібраційної дії дробарки. Тому для сучасного виробництва є перспективною тенденція до
впровадження даних технологічних новинок, що виражається у встановленні вібраційних
машин в технологічні лінії. В даній роботі реалізована технологічна лінія виробництва
кісткової муки з встановленою в ній вібродробаркою.
Для запропонованого в роботі кінематичного комбінованого віброприводу
дробарки була розроблена математична модель, аналіз якої дозволив скласти рівняння
руху виконавчих органів. Використовуючи отримані залежності, в математичному
середовищі MathCAD був проведений аналіз основних параметрів вібраційного поля, що
дозволило вибрати основні режимні параметри процесу.
Представлені дослідження виявили для кінематичного комбінованого способу
віброзбудження можливості зменшення в 1,8…2,2 рази, зменшення динамічних
навантажень на опорні вузли робочого контейнера та основи машини у 3…4 рази,
ефективного вирішення проблеми зрівноваження інерційних навантажень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12303.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12303.pdf Size : 2377963 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska