The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12340
Title: Удосконалення процесу обрушення насіння соняшника з використанням інфрачервоного опромінення
Authors: Штепан М.О.
Keywords: зерно, соняшник, обрушення, інфрачервоне опромінення.
Date of publication: 2017-02-07 11:34:57
Last changes: 2017-02-07 11:34:57
Year of publication: 2017
Summary: У роботі запропоновані методи вдосконалення технологічної операції обрушення засновані на попередній підготовці насіння за допомогою впливу на нього інфрачервоними променями, для досягнення оптимальних пружно- пластичних властивостей лушпиння і ядра, з негайно подальшим обрушенням. Обрушення підготовленого насіння здійснюється одноразовим спрямованим ударом запропонованої конструкції відцентрової рушки.
Дипломна робота складається зі вступу, 4 розділів, основних висновків і результатів, списку використаних джерел. Робота викладена на 87 сторінках машинописного тексту, містить 30 рисунків та 11 таблиць. Список використаної літератури включає 70 найменувань.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12340.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12340.pdf Size : 1413360 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska