The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12331
Title: Обґрунтування параметрів системи розподілу повітря універсальної просапної сівалки
Authors: Король Євгеній Володимирович
Keywords: Сівалка просапна, повітря, повітророзподільник, ресивер, вакуум, насіння
Date of publication: 2017-02-07 11:05:13
Last changes: 2017-02-07 11:05:13
Year of publication: 2017
Summary: Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, що містить 126 сторінок машинописного тексту та 10 аркушів ілюстративної частини.
Метою роботи є максимальне наближення урожайності просапних культур до її потенційної межі за рахунок поліпшення рівномірності розподілу насіння по площі живлення шляхом рівномірного відсмоктування повітря з вакуумних камер висівних апаратів по ширині захвату сівалки.
Згідно висунутої робочої гіпотези piвномipний pозподiл насiння по площi живлення пневматичною сiвалкою з висівними апаратами вакуумного типу можливо забезпечити пpи piвномipному pозподiлі повiтpяного потоку по всіх висiвних апаратах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12331.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12331.pdf Size : 2405408 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska