The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12502
Title: Дослідження технологічного процесу вивантаження силосу з траншейних сховищ навантажувачем безперервної дії
Authors: Татарчук Сергій Олександрович
Keywords: силос, сінаж, заготівля, вивантаження, механізми для вивантаження силосу
Date of publication: 2017-02-16 09:50:19
Last changes: 2017-02-16 09:50:19
Year of publication: 2017
Summary: В роботі проведений аналіз результатів наукових досліджень способів і технічних засобів вивантаження консервованих кормів з траншейних сховищ встановлено, що існуючі засоби характеризуються низькою питомою продук-тивністю, високою енергоємністю, що призводить до низької ефективності їх використання на ма¬лих фермах (до 400 голів). Найбільш перспективним на-прямком підвищення ефективності вивантаження сховищ є використання пило - гвинтових робочих органів з вертикальним переміщенням.
Отримані аналітичні вирази, які дають змогу кількісно оцінити зв`язок конструктивних параметрів з параметрами кінематичного режиму.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12502.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12502.pdf Size : 13976443 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska