The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13437
Title: Оптимізація портфельних рішень страхової компанії
Authors: Залевський Олександр Володимирович
Keywords: страховий портфель, оптимізаційні методи і моделі, портфельна теорія, портфельні рішення, оптимізація страхового портфелю, страхування, портфель ризиків.
Date of publication: 2017-06-20 18:55:30
Last changes: 2017-06-20 18:55:30
Year of publication: 2017
Summary: У першому розділі розглянуто науково-теоретичні основи управління страховим портфелем на основі портфельної теорії, а саме досліджено генезис і економічну сутність страхування, поняття та класифікацію страхового портфелю, сутність та зміст портфельних теорій.
У другому розділі здійснено діагностику АТ «Страхова группа «ТАС», оцінку страхового портфелю АТ «СГ «ТАС», стан управління портфелем ризиків страхової компанії.
Третій розділ досліджує методику визначення розміру страхового портфеля методом CVP-аналізу, забезпечення фінансової стійкості АТ «СГ «ТАС» шляхом оптимізації структури страхового портфелю. Розроблено стратегію прийняття управлінських рішень у АТ «СГ «ТАС» матричними методами портфельного аналізу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13437.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13437.pdf Size : 5084362 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska