The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12532
Title: Інтенсифікація процесу сушіння сої
Authors: Семчук Р.
Keywords: зерно, соя, сушіння, інфрачервоне опромінення.
Date of publication: 2017-02-17 09:22:55
Last changes: 2017-02-17 09:22:55
Year of publication: 2017
Summary: У роботі запропоновано теоретичні дослідження вдосконалення процесу сушіння насіння сої методом інфрачервоного опромінення. Обгрунтовано зменшення енерговитрат при обробці зерна сої шляхом теоретичного та експериментального визначення залежностей для основних параметрів масообміну в умовах нерухомого та рухомого шару сировини.
Дипломна робота складається зі вступу, 4 розділів, основних висновків і результатів, списку використаних джерел. Робота викладена на 82 сторінках машинописного тексту, містить 33 рисунки і 32 таблиці. Список використаної літератури включає 45 найменувань.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12532.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12532.pdf Size : 2693790 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska