The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13167
Title: «Формування стратегії використання людського потенціалу на підприємстві (за матеріалами ПОП «Зоря»)»
Authors: Мелах О.І.
Keywords: ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЯ, КВАЛІФІКАЦІЯ, ЛЮДИНА, МОТИВАЦІЯ, ОПЛАТА ПРАЦІ, ПЕРСОНАЛ, ПОТЕНЦІАЛ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЯ.
Date of publication: 2017-06-07 08:06:20
Last changes: 2017-06-07 08:06:20
Year of publication: 2017
Summary: Дипломна робота на тему: «Формування стратегії використання людського потенціалу на підприємстві (за матеріалами ПОП «Зоря»)».
Об`єктом дослідження є людський потенціал підприємства на прикладі ПОП «Зоря» с.Глибочок Тростянецького району.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи формування ефективної стратегії використання людського потенціалу на підприємстві.
Метою дипломної роботи є дослідження сутності люд¬ського потенціалу та особливостей розробки стратегії управління ним, аналіз використання людського потенціалу в досліджуваному підприємстві, обґрунтування основних напрямів формування ефективної стратегії використання людського потенціалу підприємства.
Методи дослідження – емпіричні та теоретичні, синтез, індукція та дедукція, факторний аналіз, табличний аналіз, методи порівняльних характеристик тощо.
В результаті виконання дипломної роботи досліджено сутність категорії «людський потенціал» та теоретичні основи формування стратегії використання людського потенціалу підприємства, розглянуто сучасний стан використання людського потенціалу в ПОП «Зоря» та ефективність управління ним.
Практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що в результаті проведеного дослідження обґрунтовано напрями формування ефективної стратегії використання людського потенціалу підприємства. Вони полягають в: здійсненні інвестицій у розвиток людського потенціалу підприємства; покращенні освітньо-професійних якісних характеристик персоналу; удосконаленні системи мотивації праці та поширенні її творчого характеру;

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13167.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Яцковський Віктор Іванович
File : 13167.pdf Size : 1581807 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska