The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13438
Title: Проектування системи мотивування персоналу підприємства
Authors: Гончарук Констянтин Іванович
Keywords: мотивування, мотивація, мотивація персоналу, мотиваційний моніторинг, комплексна система мотивації
Date of publication: 2017-06-20 19:05:20
Last changes: 2017-06-20 19:05:20
Year of publication: 2017
Summary: У першому розділі розглянуто науково-теоретичні засади мотивації персоналу підприємств підприємства, а саме досліджено економічно-соціальну сутність мотивації персоналу, мотиваційні теорії та сучасні наукові погляди на мотивацію персоналу, методологічні аспекти оцінки персоналу підприємства та її взаємозв`язок із системою мотивації.
У другому розділі здійснено діагностику організаційно-економічного стану ПрАТ «Племзавод «Літинський», оцінено трудову діяльність працівників в системі ефективного управління та мотивацію праці персоналу ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Третій розділ досліджує впровадження зарубіжного досвіду мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, запровадження мотиваційного моніторингу у системі мотивації персоналу. Розроблено комплексну систему мотивації персоналу ПрАТ «Племзавод «Літинський».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13438.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13438.pdf Size : 4856588 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska