The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12339
Title: Наукове обгрунтування видалення оболонки з насіння сої в процесі її переробки
Authors: Коваленко Р.Г.
Keywords: зерно, соя, сушіння, обрушення, вальцедековий верстат.
Date of publication: 2017-02-07 11:31:27
Last changes: 2017-02-07 11:31:27
Year of publication: 2017
Summary: У роботі запропоновано теоретичні дослідження вдосконалення процесу для ефективного видалення оболонки насіння сої. Перспективним технологічним прийомом зниження вмісту антипоживних речовин в насінні сої є видалення соєвої оболонки. За дослідно-експериментальним даними в оболонці насіння сої акумулюється від 15% до 20% антипоживних речовин, що знаходяться в соєвому зерні.
Знайдені раціональні співвідношення параметрів для вальцедекового верстата на якому пропонується проводити обрушення. Визначено фізико-механічні властивості сої.
Дипломна робота складається зі вступу, 4 розділів, основних висновків і результатів, списку використаних джерел. Робота викладена на 82 сторінках машинописного тексту, містить 38 рисунок і 10 таблиць. Список використаної літератури включає 58 найменувань.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12339.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12339.pdf Size : 1735547 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska