The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

.

.

.

714

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
2004 2010 Економічні аспекти формування ринку біопалива в Україні О. П. Хаєцька С 58
2003 2009 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці й соціально- трудові відносини” для студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.050100 “Економіка і підприємництво” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А, Колесник Т.В. Мв 0
1998 2009 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” для студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання напряму підготовки 6.050 100 “Економіка і підприємництво” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А. Мв 0
1997 2010 Біопаливо - об"єкт екологічного аудиту В. А. Фостолович, В. П. Бралатан, О. Д, Шевчук С 50
1996 2010 Зооекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.070.800 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Буткалюк Т.О. Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Мв 0
1995 2010 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища” (спеціалізація 6. 070800 «Агрономія») Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 14
1994 2010 Основи екологічної токсикології. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету (спеціалізація 6.070800 «Агрономія») “Екологія та охорона навколишнього середовища” Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв 10
1993 2010 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Огороднічук Г.М. Постернак Л.І., Шевчук Т.В. Мв 2
1992 2010 Соціально-економічні аспекти розвитку ринку біопалива в Україні Л. І. Курило С 55
1991 2010 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму: 7.090215 "Обладнання переробних і харчових підприємств" Огороднічук Г.М.,Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Тп 0
1990 2010 Природоохоронні аспекти діяльності, інвестиційна політика, проектування, фінансування та управління в галузі альтернативних видів енергії компанії AUFWIND SCHMACK GMBH NEUE ENERGIEN (м. Резенсбург, Баварія, Німеччина) Г. І. Кравчук, О. О. Кравчук, Ю. А. Кравчук С 51
1989 2010 Механіка. Молекулярна фі- зика та термодинаміка. Електрика: Фізичний практику.Ч.1 Дзісь В.Г. Гель П.В, Ніколайчук В.Я. Нп 189
1988 2011 Біопаливо як потенціал економічного зростання Вінницького регіону С. В. Коляденко, І. П. Арапова, С. М. Арапов С 40
1987 2009 Економіка сільськогосподарського виробництва. Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Березюк С.В., Воронецька І.С., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кошельник В.М. Нп 0
1986 2008 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. Тд 25
1983 2008 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. Тд 35
1982 2008 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. Тд 35
1981 2007 Історичні аспекти формування економічної сутності документації як елемента методу бухгалтерського обліку Гуцаленко У.О. С 34
1980 2007 Економічні підходи до визначення прибутку Гуцаленко У.О. Тд 29
1979 2010 Екологічна генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 0708 «Екологія» Мамалига В.С Тд 0

.

.

.

714

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska