The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

.

.

.

704

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
2251 2009 Регіональна економіка: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни за кредитно- модульною системою (спеціальності : 6.050.106 – “Облік і аудит”, 6.050.102 – “Економічна кібернетика”) Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В. Мв 54
2250 2009 Регіональна економіка: типова навчальна програма вивчення дисципліни (спеціальності :6.050.106 – “Облік і аудит”, 6.050.102 – “Економічна кібернетика”) Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В., Алескерова Ю.В. Тп 481
2249 2009 Регіональна економіка: Підручник. В.Л. Тодосійчук П 1549
2248 2010 Управління основними фондами підприємств в сучасних умовах І. В. Переродова, О. С. Колесов С 29
2247 2010 Фінансово-економічне регулювання підприємств АПК Я. М. Кубич, А. Г. Мазур С 53
2246 2010 Управління лізинговими операціями на підприємствах О. О. Волинець, А. Г. Мазур С 52
2245 2010 Підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на зовнішньому ринку Л. С. Довгалюк, О. С. Колесов С 32
2244 2010 Сучасні аспекти управління запасами в сучасних умовах О. П. Дем"янчук, О. С. Колесов С 35
2243 2010 CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту В. В. Федченко, К. В. Мазур С 48
2242 2010 Раціональне використання часу менеджера І. В. Демченко, Ю. В. Герасименко С 276
2241 2010 Стратегічне планування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для магістрів заочної форми навчання спеціальність: 8.050201 – «Менеджмент організацій» Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв 530
2240 2010 Імідж ділової жінки Л. О. Пура, Ю. В. Герасименко С 34
2239 2010 Коучинг як стиль управління організацією А. Д. Борейко, Ю. В. Герасименко С 445
2237 2010 Сила переконання в менеджменті Ю. Ю. Грох, Ю. В. Герасименко С 53
2236 2010 Філософія успіху менеджера О. О. Кобзар, Ю. В. Герасименко С 69
2235 2010 Творчість в організації О. О. Мудренко Ю. В. Герасименко С 44
2234 2010 Біологічні основи харизматичного лідера О. О. Мудренко, Ю. В. Герасименко С 18
2232 2010 Біологічні основи харизматичного лідера І. Г. Кучній, Ю. В. Герасименко С 35
2231 2010 Невербальні засоби ділового спілкування В. О. Наборська, Ю. В. Герасименко С 56
2230 2009 Інженерний менеджмент. Програма навчальної дисципліни. І.І.Мельник, І.Г.Тивоненко, С.М.Бондар, В.Д.Войтюк, Г.М.Калетнік, О.П.Скорук, В.К.Садовніков Тп 163

.

.

.

704

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska