The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

.

.

.

794

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
1345 2010 Технологія зберігання, переробка продукції рослинництва і стандартизація та управління її якістю. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп 2
1344 2009 Системи технологій. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6030 «Менеджмент» спеціальності 6.030602 – «Державне регулювання і управління» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Тп 0
1343 2010 Інформаційні системи та технології обліку. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Тп 0
1342 2010 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І., Тп 0
1341 2010 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І., Тп 0
1340 2010 Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” Правдюк Н.Л., Китайчук Т.Г. Мв 0
1339 2010 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки, кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» А.В. Гуцол, М.О. Мазуренко, Н.В. Гуцол, Г.І. Льотка Мв 9
1338 2010 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” з курсу «Годівля сільськогосподарських тварин» Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 0
1337 2008 Технологія виробництва аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Мушит С.О. Мв 0
1335 2010 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з розділу 3 «Технологія виробництва м’яса птиці різних видів» для студентів денної та заочної форм навчання для студентів денної форми навчання Царук Л. Л. Мв 0
1334 2010 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання, напрям підготовки 6. 130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу « Методика наукових досліджень» Костенко В.М., Панько В.В. Мв 0
1333 2010 Технологія виробництва яловичини. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних занять з студентами денної форми навчання по спеціальності 6.130200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О.І., Н.В.Гуцол, О.І.Ремінний, Т.Д.Романенко Нп 453
1332 2010 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації до проведення та виконання практичних завдань і організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання факультету менеджменту Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В. Мв 1
1331 2010 ”Технологія виробництва продукції тваринництва”. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій” Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В. Мв 1
1330 2010 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання, напрям підготовки 6. 130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу «Планування виробництва кормів " Костенко В.М., Панько В.В.. Мв 0
1329 2010 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання денна Томчук О.В., Кафлевська С.Г. Мв 0
1328 2009 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Сучасні технології вирощування кормових культур” для магістрів Квітко Г.П ., Гетман Н.Я Мв 0
1327 2010 Інформатика та комп‘ютерна техніка. OC Windows. MS Word. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 0902 «Інженерна механіка» та 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства» Найко Д.А., Зелінська О.В., Юрчук Н.П., Мв 0
1326 2010 Інвестування. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами факультету економіки і підприємництва денної форми навчання Фаюра Н.Д., Кравцова А.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Мв 30
1325 2010 Міжнародні фінанси. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 0501 Економіка та підприємництво спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» спеціалізація «Фінансування та кредитування Фаюра Н.Д., Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Мв 7

.

.

.

794

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska