Виберіть необхідні види видань, встановіть період і натисніть "Сформувати"

Методичні вказівки
Навчальні посібники
Конспекти лекцій
Навчальні програми
Робочі програми
Тимчасові програми
Підручники
Монографії
Тези доповідей
Презентації
Положення університету
Статті
Збірники наукових праць
Робочі зошити
Накази
Документи
Бібліографічні посібники
Курсовий проект
Словники-довідники
Навчально-методичний посібник
Опорний конспект лекцій
Словники
Програми вступних фахових випробувань
Наскрізні програми
Довідники
Брошури
ККР
Програма комплексного державного іспиту
Авторські світоцтва
Патенти
Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір
Наукові звіти
FFFF
Практикум
Програми конференцій
Сертифікат конференції
Доповідь конференції
Статті Web of Science
Статті Scopus
Патенти на корисну модель видані в Україні
Статті Web of Science Core Collection
Патенти на корисну модель видані за кордоном
Патенти на винахід видані в Україні
Патенти на винахід видані за кордоном
Монографії видані в Україні
Монографії видані за кордоном
Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
Силабус
Статті Scopus/Web of Science
Презентація
Дипломні роботи 2023
Дипломні роботи 2024
З : По :

Зведена інформація про опубліковані методичні матеріали кафедрами з по .


Відділ аспірантури і докторантури


Факультет менеджменту та права

Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Історії України та філософії

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Української та іноземних мов

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Права

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Інженерно-технологічний факультет

Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет Агрономії та лісівництва

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Військова підготовка

Військової підготовки

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет обліку та аудиту

Кафедра Бухгалтерського обліку

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Аудиту та державного контролю

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Аналізу та статистики

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування

Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Економіки та підприємницької діяльності

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Бізнесу та сфери обслуговування

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет обліку, фінансів та аудиту

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Аналізу та аудиту

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Обліку і оподаткування

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет агрономії, садівництва та захисту рослин

Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Рослинництва та садівництва

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет екології, лісівництва та садово-паркового господарства

Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Лісового та садово-паркового господарства

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Геоінформатики, землевпорядкування та земельного кадастру

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет Ветеринарної медицини

Кафедра Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Ветеринарної медицини, клінічної діагностики та біотехнологій

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Хірургії, терапії, вірусології та біотехнології відтворення і годівлі тварин

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет технології виробництва, переробки та робототехніки у тваринництві

Кафедра Охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Технології розведння, виробництва та переробки продукції дрібних тварин

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Біоінженерії, біо- та харчових технологій

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі: