Виберіть необхідні види видань, встановіть період і натисніть "Сформувати"

Методичні вказівки
Навчальні посібники
Конспекти лекцій
Навчальні програми
Робочі програми
Тимчасові програми
Підручники
Монографії
Тези доповідей
Презентації
Положення університету
Статті
Збірники наукових праць
Робочі зошити
Накази
Документи
Бібліографічні посібники
Курсовий проект
Словники-довідники
Навчально-методичний посібник
Опорний конспект лекцій
Словники
Програми вступних фахових випробувань
Наскрізні програми
Довідники
Брошури
ККР
Програма комплексного державного іспиту
Авторські світоцтва
Патенти
Свідоцтва про право на твір
Наукові звіти
Дипломні роботи, проекти
Практикум
Програми конференцій
З : По :

Зведена інформація про опубліковані методичні матеріали кафедрами з по .


Відділ аспірантури і докторантури


Факультет менеджменту та права

Кафедра Аграрного менеджменту

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Історії України та філософії

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Української та іноземних мов

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Права

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Інженерно-технологічний факультет

Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Сільськогосподарських машин

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії

Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Фізичного виховання

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет Агрономії та лісівництва

Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Військової підготовки


Факультет економіки та підприємництва

Кафедра Eкономічної кібернетики

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Економіки

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Факультет обліку та аудиту

Кафедра Бухгалтерського обліку

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Аудиту та державного контролю

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі:

Кафедра Аналізу та статистики

Код Опубл. Автори Назва Тип Протокол Рейт.
Всього по кафедрі: