КАФЕДРА КІЛЬКІСТЬ
 1  Агрономічний факультет  81
 2  Відділ виховної роботи  3
 3  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 4  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  1
 5  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 6  Відділ кадрів  3
 7  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 8  Відділ організації практичного навчання  1
 9  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 10  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 11  Вінницький національний аграрний університет  235
 12  Деканат агрономічного факультету  3
 13  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 14  Деканат факультету менеджменту та права  3
 15  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 16  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 17  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 18  Загальний відділ  1
 19  Кафедра Eкономічної кібернетики  721
 20  Кафедра Аграрного менеджменту  505
 21  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  866
 22  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 23  Кафедра Аналізу та статистики  839
 24  Кафедра Аудиту та державного контролю  559
 25  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  367
 26  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  3
 27  Кафедра Бухгалтерського обліку  467
 28  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  677
 29  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 30  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  262
 31  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 32  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  607
 33  Кафедра Економіки  164
 34  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  203
 35  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  176
 36  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  548
 37  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  352
 38  Кафедра Історії України та філософії  259
 39  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  1
 40  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  45
 41  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  399
 42  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  336
 43  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 44  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 45  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  601
 46  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  102
 47  Кафедра Обліку та аналізу  5
 48  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  246
 49  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 50  Кафедра Права  446
 51  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  538
 52  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  490
 53  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  410
 54  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  499
 55  Кафедра Сільськогосподарських машин  98
 56  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 57  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  472
 58  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 59  Кафедра Української та іноземних мов  451
 60  Кафедра Фізичного виховання  114
 61  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 62  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  578
 63  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  224
 64  Навчальний відділ  2
 65  Навчально-науковий центр  3
 66  Наукова тематика  8
 67  Науково-методичний відділ  3
 68  Приймальна комісія  48
 69  Співробітники що звільнились  23
 70  Технологічно-промисловий коледж  4
 71  Факультет економіки та підприємництва  24
 72  Факультет менеджменту та права  50
 73  Факультет механізації сільського господарства  60
 74  Факультет обліку і аудиту  1
 75  Факультет обліку та аудиту  17
 76  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  34
 77  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 78  Центр моніторингу якості знань  6
 79  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 80  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 81  Чернятинський коледж  9

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська