The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Агрономічний факультет  73
 2  Відділ виховної роботи  3
 3  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 4  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 5  Відділ кадрів  3
 6  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 7  Відділ організації практичного навчання  1
 8  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 9  Вінницький національний аграрний університет  212
 10  Деканат агрономічного факультету  3
 11  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 12  Деканат факультету менеджменту та права  3
 13  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 14  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 15  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 16  Кафедра Eкономічної кібернетики  688
 17  Кафедра Аграрного менеджменту  460
 18  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  788
 19  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 20  Кафедра Аналізу та статистики  813
 21  Кафедра Аудиту та державного контролю  533
 22  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  337
 23  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  2
 24  Кафедра Бухгалтерського обліку  434
 25  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  653
 26  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 27  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  248
 28  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 29  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  567
 30  Кафедра Економіки  127
 31  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  186
 32  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  158
 33  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  539
 34  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  322
 35  Кафедра Історії України та філософії  247
 36  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  13
 37  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  358
 38  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  310
 39  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 40  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 41  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  505
 42  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  77
 43  Кафедра Обліку та аналізу  5
 44  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  211
 45  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 46  Кафедра Права  407
 47  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  510
 48  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  463
 49  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  385
 50  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  483
 51  Кафедра Сільськогосподарських машин  83
 52  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 53  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  448
 54  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 55  Кафедра Української та іноземних мов  376
 56  Кафедра Фізичного виховання  105
 57  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 58  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  538
 59  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  176
 60  Навчальний відділ  2
 61  Навчально-науковий центр  3
 62  Наукова тематика  8
 63  Науково-методичний відділ  3
 64  Приймальна комісія  30
 65  Співробітники що звільнились  23
 66  Технологічно-промисловий коледж  4
 67  Факультет економіки та підприємництва  22
 68  Факультет менеджменту та права  41
 69  Факультет механізації сільського господарства  39
 70  Факультет обліку і аудиту  1
 71  Факультет обліку та аудиту  16
 72  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  34
 73  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 74  Центр моніторингу якості знань  6
 75  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 76  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 77  Чернятинський коледж  3

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska