id: 27972
Назва: Цифрова компетентність майбутніх фахівців
Автори: Юрчук Н. П.
Ключові слова: майбутні фахівці, цифровізація
Дата публікації: 2021-03-02 07:56:46
Останні зміни: 2021-03-02 07:56:46
Рік видання: 2021
Аннотація: Зміни у суспільстві відбуваються в усіх сферах, людина має адаптуватися до мінливого середовища. Цифровізація торкається не лише навчальної діяльності, а й повсякденного життя і мислення здобувачів вищої освіти.Цифрова економіка впливає на ринок праці. Тож заклади вищої освіти мають враховувати сучасні вимоги, здійснювати постійний моніторинг і оцінку до вимог ринку праці, щоб
відповідати їм.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27972.pdf
Тип виданя: Тези доповідей
Видавництво: Нові інформаційні технології управління бізнесом: зб. тез IV Всеукр. наук-практ. конф. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 520-523.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 27972.pdf Розмір : 890121 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська