id: 25493
Назва: Організація і економіка використання біоресурсів
Автори: Калетнік Г. М., Токарчук Д. М., Скорук О. П.
Ключові слова: організація, економіка, біоресурси
Дата публікації: 2020-08-19 09:27:49
Останні зміни: 2020-08-19 09:27:49
Рік видання: 2020
Аннотація: Підручник складається з шести розділів; розглянуті поняття біоресурсів, біорізноманіття, організації та економіки виробництва біоресурсів, світовий і український досвід енергетичного використання біоресурсів та використання їх на продовольчі цілі. Проаналізовано стратегічні напрями розвитку та бізнес-планування використання біоресурсів, зроблено огляд нормативно-правової бази використання біоресурсів на біопаливо. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, фахівців агропромислового комплексу, екологів, економістів, підприємців.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25493.pdf
Тип виданя: Підручники
Видавництво: підручник / 2-ге вид., перероб. і допов. - Вінниця : Друк, 2020. - 372 с. / Рек. ВР ВНАУ як підруч. для студ. галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” (Протокол № 13 від 26.06.2020 р.).
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 25493.pdf Розмір : 13586168 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська