id: 17301
Назва: Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту
Автори: Польова О.Л., Томашук І.В.
Ключові слова: Статистичне спостереження, ряди динаміки, кореляція, індекси.
Дата публікації: 2018-09-28 15:17:11
Останні зміни: 2018-09-28 15:17:11
Рік видання: 2018
Аннотація: Методичні рекомендації з дисципліни «Статистика» допоможуть студентам на підставі інформації порівнювати явища між собою в часі і просторі, обчислювати узагальнюючі показники масових явищ (середні, відносні величини, варіації, індекси та ін.), будувати статистичні таблиці, графіки, робити висновки і давати пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17301.pdf
Тип виданя: Методичні вказівки
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 17301.pdf Розмір : 1796442 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська