The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
7855 Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Бережнюк Н.А. С 2014 1
7854 Тваринництво. Навчальний посібник для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І, Царук Л.Л. Нп 2014 11
7844 Методика розв’язування задач з хімії. Довідник. Частина 2. Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. Д 2014 37
7843 Гідрохімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – Водні біоресурси і аквакультура. Маслоїд А.П. Марчак Т.В. Мв 2014 19
7813 Органічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701- “Харчові технології та інженерія” Марчак Т.В. Мв 2014 12
7764 Український словник морфологічних термінів. Паладійчук О.Р. С 2014 6
7671 Методичні вказівки до виконання та оформлення розділу «Організації митного контролю продукції тваринництва» дипломних робіт студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр» за спрямуванням «Ор Скоромна О.І., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А., Подолян Ю.М., Балух Н.М. Мв 2014 2
7614 Хімія (неорганічна, аналітична, органічна та фізколоїдна). Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А., Коберська В.А. Нп 2014 12
7516 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету економіки і підприємництва Напрям підготовки 030502 «Економічна кібернетика» Балух Н.М. Огороднічук Г.М. Шевчук Т. В.. Мв 2014 0
7515 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства, Огороднічук Г.М. Шевчук Т.В. Балух Н.М Мв 2014 1
7514 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету економіки і підприємництва Напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» Балух Н.М. Огороднічук Г.М. Шевчук Т. В.. Мв 2014 0
7513 .. Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування». Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В.., Балух Н.М. Мв 2014 4
7512 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Балух Н.М. Мв 2014 5
7411 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування». Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Шевчук Т.В. Мв 2014 1
7369 Фізична і колоїдна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090101- “Агрономія”. Марчак Т.В. Мв 2014 6
7368 Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник – довідник для студентів денної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Спеціальність: 6.050503. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Балух Н.М. С 2014 0
7276 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Бережнюк Н.А. Нп 2013 88
7275 Основи фахової діяльності. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.090102 «ТВіППТ» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2013 88
7270 Фізіологія сільськогосподарських тварин: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Мв 2013 35
7141 Фізіологія сільськогосподарських тварин Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» Чудак Р.А., Подолян Ю.М. Мв 2013 37
7071 Характер поведінки корів різного фізіологічного стану А. М. Лухтай, В. І. Костенко С 2010 562
6945 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів денної форми навчання факультету економіки та підприємництва. Напрям підготовки 6.030508, Напрям підготовки 6.030502 Балух Н.М., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В Мв 2013 1
6944 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напрямів підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика»та 6.030508 «Фінанси і кредит» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Огороднічук Г.М. Нп 2013 0
6943 Біологічна, фізична і колоїдна хімія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Балух Н.М., Марчак Т.В., Коберська В.А. Нп 2013 17
6942 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Шевчук Т.В. Нп 2013 36
6941 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.050503 «Машинобудування» «МП, МК» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп 2013 2
6940 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму підготовки: 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» «М» у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Балух Н.М., Нп 2013 0
6811 Біохімічні показники крові курей-несучок за дії кормових добавок на основі пальмового жиру О. С. Оріщук, С. В. Цап С 2013 698
6799 Біохімічна характеристика конфітюрів з використанням плодів актинідії К. В. Калайда С 2013 474
6781 Вплив біологічно активних речовин на морфо-біохімічні показники крові бугайців поліської м"ясної та симентальської порід Г. М. Коваль С 2013 499
6107 Методика розв’язування задач з хімії. Довідник. Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. Д 2013 70
6106 Хімія з основами біохімії. Частина ІІ. Органічна хімія з основами біохімії: Навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямку 6.090103- “Лісове та садово-паркове господарство”. Марчак Т.В. Нп 2013 43
6100 Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія”. Румянцева Ж.О. Мв 2013 41
6092 Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії Коберська В.А. Нп 2013 25
6011 Еколого-біологічні особливості та господарська цінність малопоширених культурних та природних рослинних ресурсів В.А.Бурлака, Д.А.Засекін, О.І.Скоромна, М.М.Кривий, В.Ю. Арешонков, А.В.Гуцол, А.П.Вискушенко, М.В. Чорний, Н.В.Павлюк, І.М.Євтушок, О.О. Орлов, С.П.Вербельчук. Нп 2013 2
5891 Методичні вказівки та робоча програма навчально-виробничої (технологічної) практики для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за спрямуванням «Організація митного контролю продукції тваринництва» Чудак Р.А., Бережнюк Н.А., Балух Н.М. Мв 2013 1
5867 “Фізіологія с.-г. тварин” Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Чудак Р.А., Непорочна О. Т., Подолян Ю. М. Нп 2013 47
5864 Технологія виробництва продукції тваринницва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету механізації сільського господарства освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" Огороднічук Г.М., Постернак Л.І., Шевчук Т.В. , Балух Н.М. Мв 2013 5
5697 Анатомія риб. Тлумачний словник іхтіологічних термінів студентам напряму 6.090 201 "Водні біоресурси". Паладійчук О.Р. Мв 2013 3
5639 Фізіологія сільськогосподарських тварин: Робочий зошит для лабораторних занять студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Рз 2013 53
5638 Біологія сільськогосподарської птиці з основами ембріології. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 7.090102 "Технологія виробництва і переробки Шевчук Т.В. Постернак Л.І. Нп 2013 0
5637 Біохімія молочних і м'ясних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Нп 2013 10
5576 Сезонна динаміка природної резистентності тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи І. М. Шейко С 2012 575
5561 Морфологічні та біохімічні показники крові кролів різних генотипів Г. А. Коцюбенко С 2012 542
5559 Развитие телят-акклиматизантов породы шароле в молочный период (морфологические исследования) Г. Д. Кацы, Е. И. Ладыш С 2012 326
5554 Гістологічна характеристика шкіри норок різних типів забарвлення Є. Ю. Гурко С 2012 492
5547 Підвищення біологічної цінності козиного молока у фермерському господарстві «ШЕВРЕТ» Т. М. Рижкова С 2012 598
5536 Продуктивність, морфологічні та біохімічні показники крові у перепілок за підвищеного вмісту вітаміну А і D у раціоні В. В. Висоцька С 2012 649
5238 Біохімія молочних і м'ясних продуктів. Навчальна програма ризначена для використання студентами галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 7.090102 " Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва &q Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Нп 2012 10
5211 Анатомія риб. Паладійчук О.Р. Мв 2012 5
5202 Die rolle des zellulaseenzyms bei metabolismus der kohlenhydrate im tierkörper Тд 2012 209
5050 «Фізіологія та біохімія гідробіонтів» Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультури» у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації Огороднічук Г.М., Непорочна О.Т. Нп 2012 21
5049 Технологія виробництва продукції тваринництва. Робочий зошит. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І., Балух Н.М. Рз 2012 3
5047 Основи тваринництва. Програма навчальної вибіркової дисципліни напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А., Чудак Р.А. Нп 2012 17
4953 Біохімічна оцінка тушок кролів різних порід Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова С 2011 559
4951 Динаміка вмісту холестеролу в крові корів сірої української породи за впливу систем утримання і продуктивності тварин Н. І. Суслова, П. П. Антоненко С 2011 593
4950 Особливості використання фізіологічної місткості молочної залози корів української чорно-рябої молочної породи при зміні кратності доїння Ж. В. Столяр С 2011 660
4942 Динаміка рівня кортизолу в крові рисаків різних типів ВНД під час іподромних випробувань С. Ю. Косенко С 2011 772
4932 Гематологічні показники молодняку свиней при введенні до раціону бактеріального препарату лактину К-1 В. П. Кучерявий, Л. В. Польовий, О. М. Маменко [та ін.] С 2011 500
4916 Морфологічні та біохімічні показники крові телят за умов впливу низьких доз радіації В. В. Вороняк С 2011 509
4838 Химический состав и некоторые технологические свойства телятины мясных генотипов при получении продукции для детского питания И. С. Петрушко С 2012 462
4817 Біохімічні аспекти і перспективи використання карнітину для покращення метаболізму сперматозоїдів В. А. Коберська, М. С. Мельник С 2012 835
4808 Характеристика біохімічного складу молока кіз, що додатково до раціону згодовування отримували йодовмісткі добавки Т. М. Рижкова, Т. А. Бондаренко, І. М. Лівощенко С 2012 463
4805 Морфофункциональные свойства крови у высокопродуктивных коров при вводе добавки кормовой хотимской М. А. Надаринская, А. И. Козинец, О. Г. Голушко, Т. Г. Козинец С 2012 518
4783 Морфологічні особливості вим"я української чорно-рябої молочної худоби за використання голштинської худоби Н. І. Клопенко С 2012 690
4762 Особливості складу і властивостей молока і крові дійних корів різної продуктивності Т. В. Шевчук, Н. А. Бережнюк, Г. М. Огороднійчук [та ін.] С 2012 328
4747 Оцінка корів симентальської породи за морфо-функціональними особливостями вимені в племінних заводах М. О. Мандрик, О. В. Бігас, О. А. Москаленко С 2012 429
4746 Бальна оцінка морфологічних ознак вимені корів в залежності від способів доїння А. П. Кульчицька С 2012 687
4596 Словник-довідник з біохімії для аудиторної і самостійної роботи студентів аграрних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації Коберська В.А., Маслоїд А.П. Мв 2012 4
4595 Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії / Методичний посібник (модуль ІІІ). Коберська В.А., Єрмішев О.В. Нп 2012 16
4590 Системи промислових технологій АПК. Навчальний посібник до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту (спеціальність 6.030601) Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Кучерявий В.П. Нп 2012 2
4584 Фізіологія сільськогосподарських тварин. Опорний конспект лекцій Чудак Р.А., Непорочна О.Т. Кл 2012 132
4583 Технологія виробництва продукції тваринництва. Словник – довідник для студентів факультету економіки та підприємництва. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Мв 2012 1
4547 Фізична і колоїдна хімія. Словник-довідник. Марчак Т.В., Румянцева Ж.О. Мв 2012 8
4546 Фізична і колоїдна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку 6.051701- “Харчові технології та інженерія”. Марчак Т.В. Мв 2012 15
4541 Фізична і колоїдна хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання Марчак Т.В. Мв 2012 16
4496 Фізіологія сільськогосподарських тварин Чудак Р.А., Непорочна О.Т. Нп 2011 9
4412 Науково-практичні рекомендації з використання пробіотичної добавки «Енерго-актив» у годівлі сільськогосподарської птиці Чудак Р.А., Подолян Ю.М. Мв 2012 2
4389 «Фізіологія риб» Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» спеціальності 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультури» у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації (за вибором ВНЗ) Чудак Р.А., Непорочна О.Т. Нп 2012 5
4373 Ефективність використання ферментно-пробіотичної кормової добавки в годівлі сільськогосподарської птиці Чудак Р.А., Балух Н.М Мв 2012 6
4231 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Постернак Л. І. Огороднічук Г. М., Шевчук Т. В. Мв 2012 1
4217 СЛОВНИК ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ З СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АПК Постернак Л.І., Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. Нп 2012 0
3880 Особливості процесів дихання та кровообігу у DEROCERAS AGRESTE (слимака польового) за дії різних чинників Т. В. Шевчук, Н. А. Бережнюк С 2012 436
3864 Органометричні показники підшлункової залози собак за панкреатиту Л. П. Горальський, І. М. Дубич, З. В. Хоменко С 2012 511
3686 Прикладна зоологія. Робочий навчальний посібник Шевчук Т. В., Постернак Л.І., Огороднічук Г.М. Нп 2011 23
3685 Прикладна зоологія. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних завдань студентам заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Шевчук Т. В., Постернак Л.І., Огороднічук Г.М. Мв 2011 28
3651 Словник морфологічних термінів. Паладійчук О. Р. Мв 2011 2
3642 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з проведення лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напряму 6.070 800 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Паладійчук О.Р. Мв 2011 6
3399 Зміни морфологічної структури тканини нирок лабораторних щурів за дії цезію хлориду В. А. Коберська, О. В. Єрмішов С 2011 514
3398 Morphological variations of skeletal muscules of rats at action of caesium chloride О. В. Єрмішов, В. Коберська, Н. Мельнікова С 2011 426
3366 Фізіологічні зміни у крові щурів за дії цезію хлориду О. В. Єрмішев, В. А. Коберська С 2011 482
3355 Фізіологічний стан та розвиток новонароджених лошат О. Б. Сташкевич С 2011 527
3331 Морфологічні показники печінки і підшлункової залози бугаців при згодовуванні препарату Пробіо-актив М. О. Мазуренко, В. В. Гончарук С 2011 477
3314 Харчова цінність та хімічний склад яловичини отриманої від тварин поліської м"ясної та симентальської порід під впливом біологічно активних речовин Г. М. Коваль, Н. Я. Васерук, М. В. Фоміна, О. О. Дашковський С 2011 466
3312 Зміни морфологічної структури тканин серця щурів за дії цезію хлориду О. В. Єрмішов, В. А. Коберська, Н. М. Мельникова С 2011 502
3245 Вплив фітокомпозиції "Вітастимул" на біохімічні властивості крові курей-несучок у різні вікові періоди Ю. П. Бігун С 2011 572
3203 Вікові біоморфометричні та фізіологічні зміни у сім"яниках та їх придатках у бугаїв чорно-рябої породи М. В. Павлюк, С. О. Вовк С 2011 442
3059 Метод одержання "реконструйованих" еритроцитів М. Ф. Запорожець С 2011 344
3026 Морфологічні показники залоз свиней при згодовуванні бактеріальних препаратів В. П. Кучерявий, М. О. Мазуренко С 2011 349
3025 Ретикулоцити крові – діагностичний тест гемопоезу в організмі тварин М. Ф. Запорожець, В. А. Коберська С 2011 337
2922 Фізична і колоїдна хімія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку 6.040601- “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Марчак Т.В. Мв 2011 0
2521 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету ТВіППТ. Спеціальність: 7.09010201 “ТВіППТ ” Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. Мв 2010 10
2520 Біохімія молока і молочних продуктів. ”Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету ТВіППТ. Спеціальність: 8.09010201 “ТВіППТ ” Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. Мв 2010 8
2518 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту (спеціальність 6.030601) Навчальний посібник Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Кучерявий В.П. Нп 2010 4284
2516 Біохімія молока і молочних продуктів: Навчальний посібник Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Нп 2010 3763
2332 Біохімія м’яса і м’ясопродуктів. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Т.В. Шевчук , Г.М. Огороднічук Мв 2010 4
2125 Гістоморфологія нирок свиней при згодуванні природних мінералів В. М. П"ясківський, С. В. Гуральська С 2010 458
2023 Біохімія м'яса і м’ясопродуктів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І. Тп 2010 4
2022 Біохімія молока і молочних продуктів. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" спеціальності 7.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І. Тп 2010 5
1993 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Огороднічук Г.М. Постернак Л.І., Шевчук Т.В. Мв 2010 2
1991 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму: 7.090215 "Обладнання переробних і харчових підприємств" Огороднічук Г.М.,Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Тп 2010 0
1928 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультетів економіки і підприємництва та менеджменту освітньо-кваліфкаційного рівня "Бакалівр" Огороднічук Г.М., Постернак Л.І., Бережнюк Н.А. Мв 2007 2
1907 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету ТВіППТ денної форми навчання (напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”) Бережнюк Н.А. Мв 2009 2
1612 Технологія виробництва продукції тваринництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Огороднічук Г.М. Постернак Л.І., Шевчук Т.В. Мв 2010 0
1593 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»" Бережнюк Н.А., Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Непорочна О.Т. Мв 2010 2
1439 Технологія виробництва продукції тваринництва . Тимчасова навчальна програма Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. Тп 2008 1
1435 Фізіологія сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаці Чудак Р.А. Тп 2008 2
1404 Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. Тп 2008 0
1313 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Мв 2008 0
1295 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв 2009 0
1290 Морфологія сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Паладійчук О.Р. Мв 2009 28
1289 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв 2009 1
1246 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв 2009 0
1237 Прикладна зоологія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Чудак Р.А., Прилуцька М.Д., Паладійчук О.Р. Тп 2009 32
1174 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв 2009 0
1098 ”Технологія виробництва продукції тваринництва”. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.030 601 “Менеджмент організацій”, спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А. Мв 2008 0
532 Робоча програма навчальної практики "Технологія виробництва продукції тваринництва". Огороднічук Г.М., Прилуцька М.Д., Бережнюк Н.В., Постернак Л.І. Рп 2007 5
531 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації з самостійної роботи. Огороднічук Г.М., Постернак Л.І., Бережнюк Н.В. Мв 2007 5


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska