The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7855
Title: Словник-довідник з тваринництва для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»
Authors: Бережнюк Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2014-05-28 09:27:59
Last changes: 2014-05-28 09:27:59
Year of publication: 2014
Summary:
У словник-довідник включено ряд сучасних термінів та визначень з питань технології виробництва продукції тваринництва, що сприятиме розширенню знань студентів з даного предмету.
Для фахівців виробництва і наукових працівників, викладачів з питань тваринництва, студентів спеціальних, середніх і вищих навчальних закладів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7855.pdf
Publication type: Словники-довідники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7855.pdf Size : 580790 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska