The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7844
Title: Методика розв’язування задач з хімії. Довідник. Частина 2.
Authors: Марчак Т.В., Румянцева Ж.О.
Keywords:
Date of publication: 2014-05-28 11:37:51
Last changes: 2014-05-28 11:37:51
Year of publication: 2014
Summary: Довідник містить алгоритми та приклади розв’язування задач з різних розділів
хімії: загальної і неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної і колоїдної..
Призначений для використанні студентами напрямків 6.090101 – «Агрономія»,
6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»,
6.090103 - «Лісове та садово-паркове господарство», 6.040601 – «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.051701 –
«Харчові технології та інженерія».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7844.pdf
Publication type: Довідники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7844.pdf Size : 1365695 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska