The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2009. Випуск 5

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2995 Первинна облікова документація як головне джерело економічної інформації А. М. Собченко 2011 230
2685 Маркетингова діяльність на регіональному ринку продовольства Т. Г. Кіфа, О. О. Мороз 2011 277
2684 Сучасні аспекти управління створенням конкурентних переваг І. П. Цвик, В. М. Лисогор 2011 444
2683 Формування сучасної інформаційної системи управління на підприємстві А. І. Янковська, В. М. Лисогор 2011 289
2682 Активізація інноваційної діяльності в процесі інтенсивного розвитку підприємства М. М. Кахно, А. Г. Мазур 2011 290
2681 Сучасні аспекти управління лізинговими операціями в аграрних підприємствах С. О. Остапенко, О. А. Поліщук 2011 320
2680 Компонентна структура продовольчого ринку та оцінка її оптимальності Д. І. Мадей, А. Г. Мазур 2011 325
2679 Якість продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності В. В. Шестопал, А. Г. Мазур 2011 397
2678 Напрямки покращення фінансово-економічного стану аграрних підприємств В. С. Томчук, О. А. Поліщук 2011 879
2677 Принципи адаптації регіональних структур до вимог ринкової економіки Є. П. Непомнящий, А. Г. Мазур 2011 361
2676 Обґрунтування сутності та змісту регіонального управління О. В. Гуменюк, Я. М. Мартинюк, А. Г. Мазур 2011 300
2675 Напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу в сільській місцевості Н. М. Салтан, А. Г. Мазур 2011 291
2674 Вінницька товарна універсальна біржа, як невід"ємний елемент біржового ринку Вінницької області Ю. В. Бережна, Н. Ю, Фіщук 2011 334
2673 Інвестиційна привабливість аграрного виробництва регіону Н. І. Малярчук, Н. Ю. Фіщук 2011 321
2672 Міжнародні економічні організації А. І. Харчук, А. А. Брояка 2011 422
2671 Сучасна оцінка розвитку підприємництва Вінниччини Т. О. Редько, І. В. Власенко 2011 271
2670 Оплата праці на державному підприємстві дослідного господарства “Бохоницького”інституту кормів УААН А. П. Лавренчук, В. А. Шовкун 2011 568
2669 Ринок транспортно-експедиційних послуг в Україні в умовах трансформаційного періоду О. О. Корнійчук 2011 852
2668 Облік витрат за центрами відповідальності І. В. Гончарук, В. В. Новодворська 2011 353
2667 Соціально-міграційні та демографічні фактори аналізу проблем екології людини В. М. Лисогор, М. С. Виговський 2011 246
2666 Міжнародна економічна інтеграція. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство А. В. Бучок, А. А. Брояка 2011 376
2665 Колективний договір – основний механізм регулювання соціально-економічних і трудових відносин у сільськогосподарському підприємстві Т. І. Циба, В. А. Шовкун 2011 377
2664 Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові інформаційного забезпечення ведення бізнесу М. В. Ходацька, С. В. Мамалига 2011 294
2663 Менеджмент України в сфері зовнішньоекономічних відносин Т. М. Фурман, Н. Ю. Фіщук 2011 308
2662 Окремі аспекти розвитку оренди як важливої складової економічних відносин власності на землю в сільському господарстві І. В. Фальштинський, Т. І Чорнопищук 2011 283
2661 Господарське законодавство – основа ефективної економіки К. П. Тяннікова, О. П. Письменна 2011 219
2660 Стан та проблеми функціонування ринку праці Вінницькій області Л. В. Ільченко, А. Г. Мазур 2011 397
2659 Становлення та розвиток трудового потенціалу села О. В. Кубіцький, С. Г. Кафлевська 2011 380
2658 Земельні ресурси: перспективи розвитку після земельної реформи Л. О. Шинкарук, Т. І. Чорнопищук 2011 373
2657 Напрями вдосконалення ефективності управлінської праці О. В. Поляруш, К. В. Мазур 2011 1128
2656 Формування механізму оновлення та покращення використання основних фондів підприємств В. І. Петлюк, О. С. Колесов 2011 640
2655 Вдосконалення системи оподаткування як основного економічного методу регулювання І. П. Пекарська, К. В. Мазур 2011 199
2654 Суб"єкти підприємницької діяльності в умовах сучасного інституційного середовища В. В. Осадчук, О. П. Письменна 2011 401
2653 Формування та вдосконалення облікової політики О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко 2011 430
2652 Сутність оплати праці, напрями удосконалення її організації та інформаційного забезпечення О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко 2011 298
2651 Франчайзинг в Україні переваги і недоліки В. О. Наборська, Н. Ю. Фіщук 2011 1182
2650 Проблеми формування джерел відтворення основних засобів у сільському господарстві В. О. Наборська, Т. І. Чорнипищук 2011 957
2649 Новели правового регулювання акціонерних товариств в Україні О. В. Мазур, О. Ф. Мельничук 2011 828
2648 Основний капітал: економічний зміст, відтворення та ефективність використання у процесі аграрного виробництва Ю. В. Липко, І. С. Воронецька 2011 465
2647 Наслідки та перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах СОТ І. Г. Кучмій, Н. Ю. Фіщук 2011 455
2646 Активізація інвестиційних процесів як фактор підвищення прибутковості аграрних підприємств І. Г. Кучмій, Т. І. Чорнопищук 2011 356
2645 Науково-теоретичні аспекти формування механізму управління оборотним капіталом В. В. Кугут, І. С. Воронецька 2011 356
2644 Розвиток аудиторської діяльності в Україні І. П. Кугай, Л. В. Гуцаленко 2011 324
2643 Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів О. В. Коцюруба, О. П. Письменна 2011 1258
2642 Доходність сільськогосподарських підприємств та проблеми її забезпечення С. В. Зазанська, Т. І. Чорнопищук 2011 244
2641 Особливості формування ринку українського меду Ю. О. Козак, К. В. Мазур 2011 341
2639 Івестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПК Л. С. Ковтун, К. В. Мазур 2011 353
2638 Інноваційний механізм підвищення інвестиційного клімату в Україні О. А. Гуцаленко, С. В. Козловський 2011 254
2637 Адаптація підприємства в конкурентному середовищі А. В. Гончарук, О. С. Колесов 2011 390
2636 Теоретичні аспекти прибутку С. А. Вишневська, С. А. Сегеда 2011 432
2635 Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві В. П. Петренко, С. А. Сегеда 2011 638
2634 Фінансовий результат діяльності сільськогосподарських підприємств В. В. Івасєва, Л. О. Вдовенко 2011 272
2633 Антикризовий менеджмент на сільськогосподарських підприємствах України А. Д. Борейко, С. В. Козловський 2011 418
2632 Державне регулювання антикризових процесів в корпоративному секторі І. В. Бондар, К. В. Мазур 2011 341
2631 Конкурентоспроможність персоналу сучасних аграрних підприємств К. Г. Бабюк, Б. П. Фіщук 2011 461
2630 Формування та реалізація експортного потенціалу України В. О. Андрусенко, Н. Ю. Фіщук 2011 1664
2629 Фактори ефективного формування і використання оборотного капіталу в сільському господарстві В. О. Андрусенко, Т. І. Чорнопищук 2011 539
2628 Порівняльна характеристика Кодексів законів про працю України і Російської Федерації К. І. Алексеєнко, В. А. Шовкун 2011 313
2627 Фінансово-економічна стійкість аграрних підприємств України та їх державна підтримка в умовах кризи В. В. Керпань, О. Г. Кубай 2011 337
2626 Підвищення ролі амортизації у відтворенні основного капіталу аграрного сектору С. В. Тищенко, Т. І. Чорнопищук 2011 562
2625 Багатокрітеріальні моделі прогнозування забезпеченості земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств В. М. Лисогор, В. М. Гомза 2011 205
2624 Інтернет-торгівля В. Є. Пундик, Л. М. Киш 2011 322
2623 Проблеми зайнятості сільського населення в регіоні Т. І. Бельдій, О. П. Скорук 2011 286
2622 Бізнес в мережі інтернет Л. В. Поліщук, Л. М. Киш 2011 406
2621 Ризик у процесах формування та прийняття управлінських рішень В. С. Пурло, Н. А. Потапова 2011 599
2620 Системний аналіз показників прибутку, які використовуються для оцінки ефективності діяльності підприємства І. Ю. Комар, О. Ф. Томчук 2011 318
2619 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров"я підприємства Т. С. Тичко, О. Ф. Томчук 2011 422
2618 Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Ю. М. Столярчук, М. Ю. Малік 2011 465
2617 Інвестиційна діяльність Вінницької області на сучасному етапі економічного розвитку О. О. Мудренко, С. В. Козловський 2011 840
2616 Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва С. В. Демченко, О. П. Скорук 2011 487
2615 Теоретичні основи економічної ефективності та її особливості у виробництві соняшнику Д. А. Дідик, М. Й. Малік 2011 802
2614 Менеджмент підприємства в кризових ситуаціях О. О. Бондар, К. В. Мазур 2011 1972
2613 Стан та перспективи ринку плодоовочевої продукції України М. В. Ходацька, С. Г. Кафлевська 2011 332
2612 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві Н. В. Грох, В. А. Шовкун 2011 1112
2611 Організація використання трудових ресурсів та шляхи її вдосконалення Ю. Ю. Грох, С. Г. Кафлевська 2011 486
2610 Нормативно-правові акти з питань оплати праці О. В. Мазур, В. А. Шовкун 2011 498
2609 Інформаційні системи автоматизації бухгалтерського обліку В. П. Тетерук, Л. М. Киш 2011 420
2608 Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області Р. В. Романець, Н. Ю. Фіщук 2011 330
2607 Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні М. В. Оверковська, Т. К. Оверковська 2011 6081
2606 Бізнес–планування в галузі буряківництва В. Д. Крицький, С. Г. Кафлевська 2011 399
2605 Методологічні аспекти обліку біологічних активів Н. А. Поліщук, Н. М. Гудзенко 2011 746
2604 Стан і перспективи розвитку молочного підкомплексу Вінницької області А. В. Розгон, В. Я. Мельник 2011 314
2603 Становлення та розвиток зернового ринку України А. В. Кудирко, С. В. Кафлевська 2011 350
2602 Упаковка товару: значення та вплив на споживача Н. Л. Федчишина, С. В. Мамалига 2011 357
2601 Іноземне інвестування як стратегічний напрям активізації зовнішньоекономічних зв’язків Вінниччини Л. О. Пура, Б. П. Фіщук 2011 362
2600 Основні аспекти аграрної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи П. Д. Мельник, Н. Ю. Фіщук 2011 456
2599 Глобалізація – ознака сучасного міжнародного бізнесу Т. А. Сапун, Б. П. Фіщук 2011 2013
2598 Фермерство, як форма підприємницької діяльності А. Гловач, Н. Ю. Фіщук 2011 269
2597 Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні В. П. Тетерук, К. В. Мазур 2011 418
2596 Вдосконалення системи оподаткування як основного економічного методу регулювання І. П. Пекарська, К. В. Мазур 2011 284
2595 Формування образу ідеального управлінця Л. М. Поліщук, К. В. Мазур 2011 453
2594 Агропромисловий комплекс Вінницької області Я. М. Мартинюк, Н. Ю. Фіщук 2011 1221


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska