The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2009. Випуск 5

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2995 Первинна облікова документація як головне джерело економічної інформації А. М. Собченко 2011 289
2685 Маркетингова діяльність на регіональному ринку продовольства Т. Г. Кіфа, О. О. Мороз 2011 330
2684 Сучасні аспекти управління створенням конкурентних переваг І. П. Цвик, В. М. Лисогор 2011 501
2683 Формування сучасної інформаційної системи управління на підприємстві А. І. Янковська, В. М. Лисогор 2011 345
2682 Активізація інноваційної діяльності в процесі інтенсивного розвитку підприємства М. М. Кахно, А. Г. Мазур 2011 335
2681 Сучасні аспекти управління лізинговими операціями в аграрних підприємствах С. О. Остапенко, О. А. Поліщук 2011 374
2680 Компонентна структура продовольчого ринку та оцінка її оптимальності Д. І. Мадей, А. Г. Мазур 2011 380
2679 Якість продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності В. В. Шестопал, А. Г. Мазур 2011 454
2678 Напрямки покращення фінансово-економічного стану аграрних підприємств В. С. Томчук, О. А. Поліщук 2011 953
2677 Принципи адаптації регіональних структур до вимог ринкової економіки Є. П. Непомнящий, А. Г. Мазур 2011 424
2676 Обґрунтування сутності та змісту регіонального управління О. В. Гуменюк, Я. М. Мартинюк, А. Г. Мазур 2011 350
2675 Напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу в сільській місцевості Н. М. Салтан, А. Г. Мазур 2011 346
2674 Вінницька товарна універсальна біржа, як невід"ємний елемент біржового ринку Вінницької області Ю. В. Бережна, Н. Ю, Фіщук 2011 402
2673 Інвестиційна привабливість аграрного виробництва регіону Н. І. Малярчук, Н. Ю. Фіщук 2011 386
2672 Міжнародні економічні організації А. І. Харчук, А. А. Брояка 2011 498
2671 Сучасна оцінка розвитку підприємництва Вінниччини Т. О. Редько, І. В. Власенко 2011 321
2670 Оплата праці на державному підприємстві дослідного господарства “Бохоницького”інституту кормів УААН А. П. Лавренчук, В. А. Шовкун 2011 645
2669 Ринок транспортно-експедиційних послуг в Україні в умовах трансформаційного періоду О. О. Корнійчук 2011 972
2668 Облік витрат за центрами відповідальності І. В. Гончарук, В. В. Новодворська 2011 435
2667 Соціально-міграційні та демографічні фактори аналізу проблем екології людини В. М. Лисогор, М. С. Виговський 2011 307
2666 Міжнародна економічна інтеграція. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство А. В. Бучок, А. А. Брояка 2011 452
2665 Колективний договір – основний механізм регулювання соціально-економічних і трудових відносин у сільськогосподарському підприємстві Т. І. Циба, В. А. Шовкун 2011 512
2664 Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові інформаційного забезпечення ведення бізнесу М. В. Ходацька, С. В. Мамалига 2011 356
2663 Менеджмент України в сфері зовнішньоекономічних відносин Т. М. Фурман, Н. Ю. Фіщук 2011 355
2662 Окремі аспекти розвитку оренди як важливої складової економічних відносин власності на землю в сільському господарстві І. В. Фальштинський, Т. І Чорнопищук 2011 330
2661 Господарське законодавство – основа ефективної економіки К. П. Тяннікова, О. П. Письменна 2011 269
2660 Стан та проблеми функціонування ринку праці Вінницькій області Л. В. Ільченко, А. Г. Мазур 2011 457
2659 Становлення та розвиток трудового потенціалу села О. В. Кубіцький, С. Г. Кафлевська 2011 437
2658 Земельні ресурси: перспективи розвитку після земельної реформи Л. О. Шинкарук, Т. І. Чорнопищук 2011 465
2657 Напрями вдосконалення ефективності управлінської праці О. В. Поляруш, К. В. Мазур 2011 1220
2656 Формування механізму оновлення та покращення використання основних фондів підприємств В. І. Петлюк, О. С. Колесов 2011 740
2655 Вдосконалення системи оподаткування як основного економічного методу регулювання І. П. Пекарська, К. В. Мазур 2011 255
2654 Суб"єкти підприємницької діяльності в умовах сучасного інституційного середовища В. В. Осадчук, О. П. Письменна 2011 532
2653 Формування та вдосконалення облікової політики О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко 2011 504
2652 Сутність оплати праці, напрями удосконалення її організації та інформаційного забезпечення О. П. Наконечна, Н. М. Гудзенко 2011 346
2651 Франчайзинг в Україні переваги і недоліки В. О. Наборська, Н. Ю. Фіщук 2011 1404
2650 Проблеми формування джерел відтворення основних засобів у сільському господарстві В. О. Наборська, Т. І. Чорнипищук 2011 1144
2649 Новели правового регулювання акціонерних товариств в Україні О. В. Мазур, О. Ф. Мельничук 2011 937
2648 Основний капітал: економічний зміст, відтворення та ефективність використання у процесі аграрного виробництва Ю. В. Липко, І. С. Воронецька 2011 592
2647 Наслідки та перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах СОТ І. Г. Кучмій, Н. Ю. Фіщук 2011 509
2646 Активізація інвестиційних процесів як фактор підвищення прибутковості аграрних підприємств І. Г. Кучмій, Т. І. Чорнопищук 2011 462
2645 Науково-теоретичні аспекти формування механізму управління оборотним капіталом В. В. Кугут, І. С. Воронецька 2011 429
2644 Розвиток аудиторської діяльності в Україні І. П. Кугай, Л. В. Гуцаленко 2011 377
2643 Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів О. В. Коцюруба, О. П. Письменна 2011 1360
2642 Доходність сільськогосподарських підприємств та проблеми її забезпечення С. В. Зазанська, Т. І. Чорнопищук 2011 306
2641 Особливості формування ринку українського меду Ю. О. Козак, К. В. Мазур 2011 397
2639 Івестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПК Л. С. Ковтун, К. В. Мазур 2011 404
2638 Інноваційний механізм підвищення інвестиційного клімату в Україні О. А. Гуцаленко, С. В. Козловський 2011 316
2637 Адаптація підприємства в конкурентному середовищі А. В. Гончарук, О. С. Колесов 2011 459
2636 Теоретичні аспекти прибутку С. А. Вишневська, С. А. Сегеда 2011 512
2635 Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві В. П. Петренко, С. А. Сегеда 2011 835
2634 Фінансовий результат діяльності сільськогосподарських підприємств В. В. Івасєва, Л. О. Вдовенко 2011 317
2633 Антикризовий менеджмент на сільськогосподарських підприємствах України А. Д. Борейко, С. В. Козловський 2011 482
2632 Державне регулювання антикризових процесів в корпоративному секторі І. В. Бондар, К. В. Мазур 2011 399
2631 Конкурентоспроможність персоналу сучасних аграрних підприємств К. Г. Бабюк, Б. П. Фіщук 2011 574
2630 Формування та реалізація експортного потенціалу України В. О. Андрусенко, Н. Ю. Фіщук 2011 1744
2629 Фактори ефективного формування і використання оборотного капіталу в сільському господарстві В. О. Андрусенко, Т. І. Чорнопищук 2011 614
2628 Порівняльна характеристика Кодексів законів про працю України і Російської Федерації К. І. Алексеєнко, В. А. Шовкун 2011 362
2627 Фінансово-економічна стійкість аграрних підприємств України та їх державна підтримка в умовах кризи В. В. Керпань, О. Г. Кубай 2011 405
2626 Підвищення ролі амортизації у відтворенні основного капіталу аграрного сектору С. В. Тищенко, Т. І. Чорнопищук 2011 686
2625 Багатокрітеріальні моделі прогнозування забезпеченості земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств В. М. Лисогор, В. М. Гомза 2011 260
2624 Інтернет-торгівля В. Є. Пундик, Л. М. Киш 2011 377
2623 Проблеми зайнятості сільського населення в регіоні Т. І. Бельдій, О. П. Скорук 2011 346
2622 Бізнес в мережі інтернет Л. В. Поліщук, Л. М. Киш 2011 458
2621 Ризик у процесах формування та прийняття управлінських рішень В. С. Пурло, Н. А. Потапова 2011 735
2620 Системний аналіз показників прибутку, які використовуються для оцінки ефективності діяльності підприємства І. Ю. Комар, О. Ф. Томчук 2011 381
2619 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров"я підприємства Т. С. Тичко, О. Ф. Томчук 2011 496
2618 Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Ю. М. Столярчук, М. Ю. Малік 2011 538
2617 Інвестиційна діяльність Вінницької області на сучасному етапі економічного розвитку О. О. Мудренко, С. В. Козловський 2011 921
2616 Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва С. В. Демченко, О. П. Скорук 2011 559
2615 Теоретичні основи економічної ефективності та її особливості у виробництві соняшнику Д. А. Дідик, М. Й. Малік 2011 928
2614 Менеджмент підприємства в кризових ситуаціях О. О. Бондар, К. В. Мазур 2011 2252
2613 Стан та перспективи ринку плодоовочевої продукції України М. В. Ходацька, С. Г. Кафлевська 2011 384
2612 Оплата праці в сільськогосподарському підприємстві Н. В. Грох, В. А. Шовкун 2011 1379
2611 Організація використання трудових ресурсів та шляхи її вдосконалення Ю. Ю. Грох, С. Г. Кафлевська 2011 566
2610 Нормативно-правові акти з питань оплати праці О. В. Мазур, В. А. Шовкун 2011 575
2609 Інформаційні системи автоматизації бухгалтерського обліку В. П. Тетерук, Л. М. Киш 2011 485
2608 Зовнішньоекономічна діяльність Вінницької області Р. В. Романець, Н. Ю. Фіщук 2011 378
2607 Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні М. В. Оверковська, Т. К. Оверковська 2011 6771
2606 Бізнес–планування в галузі буряківництва В. Д. Крицький, С. Г. Кафлевська 2011 463
2605 Методологічні аспекти обліку біологічних активів Н. А. Поліщук, Н. М. Гудзенко 2011 826
2604 Стан і перспективи розвитку молочного підкомплексу Вінницької області А. В. Розгон, В. Я. Мельник 2011 388
2603 Становлення та розвиток зернового ринку України А. В. Кудирко, С. В. Кафлевська 2011 389
2602 Упаковка товару: значення та вплив на споживача Н. Л. Федчишина, С. В. Мамалига 2011 426
2601 Іноземне інвестування як стратегічний напрям активізації зовнішньоекономічних зв’язків Вінниччини Л. О. Пура, Б. П. Фіщук 2011 435
2600 Основні аспекти аграрної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи П. Д. Мельник, Н. Ю. Фіщук 2011 528
2599 Глобалізація – ознака сучасного міжнародного бізнесу Т. А. Сапун, Б. П. Фіщук 2011 2321
2598 Фермерство, як форма підприємницької діяльності А. Гловач, Н. Ю. Фіщук 2011 322
2597 Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні В. П. Тетерук, К. В. Мазур 2011 515
2596 Вдосконалення системи оподаткування як основного економічного методу регулювання І. П. Пекарська, К. В. Мазур 2011 340
2595 Формування образу ідеального управлінця Л. М. Поліщук, К. В. Мазур 2011 537
2594 Агропромисловий комплекс Вінницької області Я. М. Мартинюк, Н. Ю. Фіщук 2011 1407


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska