The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

.

.

.

985

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
1329 2010 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання денна Томчук О.В., Кафлевська С.Г. Мв 0
1328 2009 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Сучасні технології вирощування кормових культур” для магістрів Квітко Г.П ., Гетман Н.Я Мв 0
1327 2010 Інформатика та комп‘ютерна техніка. OC Windows. MS Word. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 0902 «Інженерна механіка» та 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства» Найко Д.А., Зелінська О.В., Юрчук Н.П., Мв 0
1326 2010 Інвестування. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами факультету економіки і підприємництва денної форми навчання Фаюра Н.Д., Кравцова А.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Мв 76
1325 2010 Міжнародні фінанси. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 0501 Економіка та підприємництво спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» спеціалізація «Фінансування та кредитування Фаюра Н.Д., Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. Мв 9
1324 2010 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 7.050.201, 8.050.201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») денної форми навчання Ціхановська В.М. Мв 0
1323 2010 Фінанси підприємств. Методичні вказівки для проведення семінарських (практичних) занять та виконання самостійної роботи студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Т.М. Мараховська, А.М. Кравцова С.В. Томчук, О.Л. Руда, Мв 54
1322 2010 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання І.С.Воронецька, Л.М.Пронько, Т.І.Чорнопищук, С.АСегеда, А.М.Димінський, С.А.Ремпович. Мв 11
1321 2010 Методичні рекомендації по виконанню самостійних робіт з курсу “Міжнародні стандарти аудиту” для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” Бралатан В.П., Здирко Н.Г. Мв 0
1320 2010 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації І.С.Воронецька, Березюк С.В. Нп 4
1319 2010 Гігієна тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Яремчук О.С., Романенко Т.Д. Тп 9
1318 2010 Професійна етика. Ділова гра для проведення практичних занять студентами спеціальності “Облік і аудит” факультету економіки та підприємництва денної форми навчання Бралатан В.П. Здирко Н.Г. Мв 0
1317 2010 Сільськогосподарська кооперація. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань – 0306 "Менеджмент і адміністрування", напряму підготовки – 6.030601 "Менеджмент" Кафлевська С.Г., Мулик І.І. Тп 0
1316 2010 Професійна етика Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з курсу „Професійна етика” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Бралатан В.П. Здирко Н.Г. Мв 0
1314 2008 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030 601 „Менеджмент” заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Плахтій Т.Ф. Мв 1
1313 2008 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Мв 0
1312 2008 Технологія виробництва аквакультури. Методичні рекомендації по організації вивчення навчальної дисципліни за КМСОНП (лекційні, лабораторні заняття та самостійна робота) для студентів денної форми навчання Костенко В. М., Мушит С.О. Мв 2
1311 2010 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» заочної форми навчання Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв 0
1310 2010 Правознавство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з галузі знань 0306 за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Гель А.П. Мв 0
1309 2010 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу" технологія виробництва продукції аквакультури Костенко В.М., Мушит С.О. Мв 0

.

.

.

985

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska