The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

PUBLICATION TYPE NUMBER
 1  FFFF  7584
 2  Авторські світоцтва  10
 3  Брошури  6
 4  Бібліографічні посібники  2
 5  Дипломні роботи 2023  693
 6  Дипломні роботи 2024  2
 7  Довідники  12
 8  Документи  115
 9  Доповідь конференції  915
 10  Збірники наукових праць  23
 11  ККР  10
 12  Конспекти лекцій  40
 13  Курсовий проект  5
 14  Методичні вказівки  6615
 15  Монографії  2
 16  Монографії видані в Україні  241
 17  Монографії видані за кордоном  339
 18  Навчально-методичний посібник  45
 19  Навчальні посібники  341
 20  Навчальні програми  3068
 21  Накази  6
 22  Наскрізні програми  69
 23  Наукові звіти  6
 24  Опорний конспект лекцій  29
 25  Патенти  0
 26  Патенти на винахід видані в Україні  90
 27  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 28  Патенти на корисну модель видані в Україні  204
 29  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 30  Положення університету  10
 31  Практикум  28
 32  Презентація  0
 33  Презентації  62
 34  Програма комплексного державного іспиту  15
 35  Програми вступних фахових випробувань  582
 36  Програми конференцій  109
 37  Підручники  15
 38  Робочі зошити  79
 39  Робочі програми  27
 40  Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір  48
 41  Сертифікат конференції  14
 42  Силабус  0
 43  Словники  32
 44  Словники-довідники  28
 45  Статті  5258
 46  Статті Scopus  316
 47  Статті Scopus/Web of Science  78
 48  Статті Web of Science  68
 49  Статті Web of Science Core Collection  146
 50  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  1184
 51  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  2897
 52  Тези доповідей  1911
 53  Тимчасові програми  258

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska