The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

PUBLICATION TYPE NUMBER
 1  Авторські світоцтва  9
 2  Брошури  6
 3  Бібліографічні посібники  2
 4  Дипломні роботи, проекти  7149
 5  Довідники  12
 6  Документи  114
 7  Доповідь конференції  861
 8  Збірники наукових праць  23
 9  ККР  10
 10  Конспекти лекцій  40
 11  Курсовий проект  5
 12  Методичні вказівки  6094
 13  Монографії  2
 14  Монографії видані в Україні  228
 15  Монографії видані за кордоном  244
 16  Навчально-методичний посібник  45
 17  Навчальні посібники  340
 18  Навчальні програми  2718
 19  Накази  6
 20  Наскрізні програми  69
 21  Наукові звіти  6
 22  Опорний конспект лекцій  29
 23  Патенти  0
 24  Патенти на винахід видані в Україні  87
 25  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 26  Патенти на корисну модель видані в Україні  191
 27  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 28  Положення університету  10
 29  Практикум  28
 30  Презентація  0
 31  Презентації  62
 32  Програма комплексного державного іспиту  15
 33  Програми вступних фахових випробувань  583
 34  Програми конференцій  109
 35  Підручники  15
 36  Робочі зошити  76
 37  Робочі програми  27
 38  Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір  46
 39  Сертифікат конференції  12
 40  Силабус  0
 41  Словники  32
 42  Словники-довідники  28
 43  Статті  5251
 44  Статті Scopus  255
 45  Статті Scopus/Web of Science  43
 46  Статті Web of Science  43
 47  Статті Web of Science Core Collection  147
 48  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  1145
 49  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  2350
 50  Тези доповідей  1891
 51  Тимчасові програми  258

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska