id: 7347
Назва: Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни ”Еколого-біологічне рослинництво” Спеціальність: 7.09010101 ”Агрономія” Напрям підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво” ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст”
Автори: Паламарчук В.Д., Поліщук І.С.
Ключові слова:
Дата публікації: 2013-12-25 09:20:17
Останні зміни: 2013-12-25 09:20:17
Рік видання: 2013
Аннотація: Комплексної контрольної роботи з дисципліни: ”Еколого-біологічне рослинництво” для спеціальності: 7.09010101 ”Агрономія”, напрямку підготовки: 0901 – ’’Сільське господарство і лісництво”, ОКР – 7.09010101 ”Спеціаліст”
Комплексна контрольна робота (ККР) спрямована на перевірку знань студентів біологічних особливостей культурних рослини і вмінні оцінювати та регулювати основні фактори, що впливають на ріст і розвиток рослин.
Біологічні особливості сільськогосподарських культур, оцінка ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування культури, способи регулювання температурного, водного, повітряного, поживного режимів ґрунту, фотосинтезуючого режиму посівів, на основі чого розробляються інтенсивні, ресурсо- та енергоощадні, адаптивні технології вирощування польових культур, вивчаються за курсом “Еколого – біологічне рослинництво”.
Тестові завдання повністю відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліст із дисципліни „Еколого-біологічне рослинництво”
Структура тестів завдань відповідає програмі вивчення дисципліни.
Технологія контролю – тест із тривалістю виконання 25 хвилин. Пакет тестових завдань містить 30 варіантів. Кожен варіант містить 20 завдань відповіді на які вимагають знань з усього курсу дисципліни.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7347.pdf
Тип виданя: ККР
Розташовується в колекціях : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 7347.pdf Розмір : 642093 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська