id: 7290
Назва: Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Автори: Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М.,
Ключові слова:
Дата публікації: 2013-12-25 11:28:54
Останні зміни: 2013-12-25 11:28:54
Рік видання: 2014
Аннотація: Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста з напряму «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Державний екзамен являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7290.pdf
Тип виданя: Програма комплексного державного іспиту
Розташовується в колекціях : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 7290.pdf Розмір : 560145 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська