id: 7212
Назва: Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Автори: Мельничук О.Ф., Гель А.П., Письменна О.П., Головчук В.А.
Ключові слова:
Дата публікації: 2013-11-27 16:17:24
Останні зміни: 2013-11-27 16:17:24
Рік видання: 2013
Аннотація: Передмова
Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму «Правознавство» галузі знань «Право».
Державний екзамен є комплексом кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7212.pdf
Тип виданя: Програма комплексного державного іспиту
Розташовується в колекціях : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 7212.pdf Розмір : 637343 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська