id: 3287
Назва: Оцінка комплексоутворення за допомогою іч-спектроскопії змішанолігандних сполук Купруму
Автори: В. С. Бомко, В. В. Дослід
Ключові слова: Купрум, змішанолігандний комплекс Купруму, ІЧ-спектроскопія, валентні асиметричні коливання, валентні симетричні коливання
Дата публікації: 2011-06-06 15:08:55
Останні зміни: 2011-06-06 15:24:36
Рік видання: 2011
Аннотація: Експериментально підтверджено, що показники ІЧ-спектроскопії змішанолігандних сполук Купруму суттєво відрізняються від коливальних спектрів поглинання суміші лігандів. Встановлено, що у хелатах метал вступає у взаємодію із карбоксильними, аміногрупами та групами СH2.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3287.pdf
Тип виданя: Статті
Видавництво: Вінниця
Розташовується в колекціях : 2011. Випуск 9(49)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Дончевська О.П.
Файл : 3287.pdf Розмір : 294852 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська