id: 20844
Назва: Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів
Автори: Посвятенко Е. К., Будяк Р. В., Мельник О. В., Нікітін В. Г.
Ключові слова: матеріалів для машинобудування, мікроскопічний аналіз, оптичних та електронних мікроскопів, високотемпературна металографія
Дата публікації: 2019-06-26 16:04:11
Останні зміни: 2019-06-26 16:04:11
Рік видання: 2019
Аннотація: У підручнику розглянуті методи дослідження та випробування матеріалів для машинобудування, зокрема мікроскопічний аналіз за допомогою оптичних та електронних мікроскопів, кількісна і високотемпературна металографія, рентгеноструктурний аналіз полікристалів, основи спектральних, поляризаційно-оптичних та дилатометричних досліджень, а також методів визначення фізико-
механічних властивостей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20844.pdf
Тип виданя: Підручники
Видавництво: Київ : НТУ, 2019. - 184 с. / Рек. до друку ВР Нац. транспортного ун-ту (Протокол № 11 від 27 груд. 2018 р.).
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 20844.PDF Розмір : 7793990 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська