id: 15951
Назва: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
Автори: І.В. Левицька
Ключові слова: кваліфікаційний екзамен, готельно-ресторанна справа, тестові завдання
Дата публікації: 2018-04-25 08:20:30
Останні зміни: 2018-04-25 08:20:30
Рік видання: 2018
Аннотація: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього ступеня є комплексом кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки здобувача вищої освіти, ступінь оволодіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програміє

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15951.pdf
Тип виданя: Програма комплексного державного іспиту
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 15951.pdf Розмір : 729899 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська