The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9258
Title: Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності
Authors: Лебедєва Н.А.
Keywords: ціннісне ставлення, майбутня професійна діяльність, педагогічні умови, навчально-виховна робота, діалогічно-комунікативна взаємодія, професійно-ціннісне середовище.
Date of publication: 2014-09-25 10:21:17
Last changes: 2014-09-25 10:21:17
Year of publication: 2014
Summary: Сучасні умови соціально-економічних змін та інтеграція України до загальноєвропейського простору потребують трансформацій і в освітній сфері. На часі проблема формування особистості нового типу з високим рівнем розвитку морально-духовних якостей. З огляду на це освітній простір сьогодення, зокрема вищих навчальних закладів, покликаний створити належні умови для соціального та особистісного становлення майбутнього фахівця.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9258.pdf
Publication type: Документи
Publication: ВДПУ
In the collections :
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 9258.pdf Size : 330636 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska