id: 9258
Назва: Формування ціннісного ставлення студентів вищих аграрних навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності
Автори: Лебедєва Н.А.
Ключові слова: ціннісне ставлення, майбутня професійна діяльність, педагогічні умови, навчально-виховна робота, діалогічно-комунікативна взаємодія, професійно-ціннісне середовище.
Дата публікації: 2014-09-25 10:21:17
Останні зміни: 2014-09-25 10:21:17
Рік видання: 2014
Аннотація: Сучасні умови соціально-економічних змін та інтеграція України до загальноєвропейського простору потребують трансформацій і в освітній сфері. На часі проблема формування особистості нового типу з високим рівнем розвитку морально-духовних якостей. З огляду на це освітній простір сьогодення, зокрема вищих навчальних закладів, покликаний створити належні умови для соціального та особистісного становлення майбутнього фахівця.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9258.pdf
Тип виданя: Документи
Видавництво: ВДПУ
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Ковальчук Олександр Андрійович
Файл : 9258.pdf Розмір : 330636 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська