id: 2249
Назва: Регіональна економіка
Автори: Тодосійчук В. Л.
Ключові слова: регіональна економіка
Дата публікації: 2010-11-24 10:07:16
Останні зміни: 2010-11-24 10:25:58
Рік видання: 2008
Аннотація: У підручнику розкриваються науково-методичні основи і чинники розвитку та розміщення регіональної економіки. Розглянуто основні проблеми розміщення продуктивних сил України. Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил. Подано основні напрямки формування інвестиційно-інноваційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків України. Представлена регіональна парадигма суспільного розвитку. Підручник
призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, викладчів, аспірантів, магістрантів, слухачів факультетів
післядипломної освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2249.pdf
Тип виданя: Підручники
Видавництво: підручник. - Вінниця : ВДАУ, 2008. - 434 с. / Допущено М-вом освіти і науки України як підруч. для вищ. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Тодосійчук Володимир Леонідович
Файл : 2249.pdf Розмір : 7686070 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська