id: 17304
Назва: Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту та пра
Автори: Польова О.Л., Томашук І.В.
Ключові слова: Статистичне спостереження, ряди динаміки, кореляція, індекси.
Дата публікації: 2018-09-28 15:22:42
Останні зміни: 2018-09-28 15:22:42
Рік видання: 2018
Аннотація: Вивчаючи курс статистики, студенти знайомляться з методами збирання, зведення, обробки, аналізу і теоретичного узагальнення масових цифрових даних про явища і процеси суспільного життя, набувають практичні навички в розрахунку статистичних показників, їх застосуванні при аналізі соціально-економічних явищ, побудові та оформленні статистичних таблиць і графіків.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17304.pdf
Тип виданя: Методичні вказівки
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 17304.pdf Розмір : 854675 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська