id: 17299
Назва: Фінансова статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультету економіки та підприє
Автори: Федоришина Л.І., Томашук І.В.
Ключові слова: Державний бюджет, кредит, інвестиції, грошова маса.
Дата публікації: 2018-09-28 15:14:15
Останні зміни: 2018-09-28 15:14:15
Рік видання: 2018
Аннотація: Фінанси – один з ключових факторів економіки. В умовах активізації процесів глобалізації та інтеграції України у світове господарство посилалась роль фінансової сфери у розвитку національної економіки. А управлінським кадрам в своїй професійній діяльності для забезпечення відповідності рівня корпоративного управління міжнародним стандартам необхідно володіти сучасними методами і формами досліджень діяльності різних суб’єктів господарювання, зокрема, з використанням правил і методів фінансової статистики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17299.pdf
Тип виданя: Методичні вказівки
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 17299.pdf Розмір : 429937 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська