2009

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
19979 Синтез нейронних систем на квантрон-автоматах Кожемяко В.П., Волонтир Л.О., Думенко В.П, Штельмах О.О. С У статті досліджується проблематика стиснення інформації та побудови квантрон-автоматів з використан 648
18962 Сутність кредитного забезпечення інноваційно-інвестиційних проектів у кормовиробництві Алескерова Ю.В. С У статті розкрито особливості формування інноваційно-інвестиційних проектів у кормо виробництві. До 479
17264 Вплив згодовування гірчичної макухи на продуктивність та стан структур печінки, наднирників та підшлункової залози свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Стасюк О.І. С Згодовування гірчичної макухи у суміші з м ’ясо-кістковим борошном суттєво не вплинуло на показники 530
17263 Експериментальне обгрунтування ефективності використання ріпакової макухи при вирощуванні молодняку свиней Скоромна О.І., Муравська І.П., Коваль С.С. С Показано, що згодовування молоднякові свиней ріпакової макухи в кількості 200 г на голову за добу 379
17262 Ефективність використання ЗЦМ при вирощуванні телят Скоромна О.І., Мельник В.Я., Забіяченко В.Б С Використання замінників незбираного молока «Малеча 16/22» та «Кальво Стар», у раціонах телят сприя 370
17261 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях корму й одиницях приростів живої маси тварин Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. Тд 446
17260 Оценка кормов в молочных единицах по сухому веществу, сырому протеину и неструктурным углеводам корма Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Скоромна О. И., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К., С 388
17153 Порівняльна оцінка впливу дати отелень корів та систем їх утримання у перехідний період із стійлового на літній Поліщук Т.В. С Проведено порівняльну оцінку впливу дати отелень корів та систем їх утримання на надої у перехідний 555
10410 Аналіз математичної моделі вібровідцентрової машини для очищення рідкої сировини Паламарчук І. П. Полєвода Ю. А. Янович В. П. С На основе теоретических исследований динамической модели виброцентробежного механизма получены гра 606
10380 Забруднення важкими металами відходів бджільництва Разанов С.Ф. С Досліджено вміст свинцю і кадмію у мерві, одержаній при перетопці воскової сировини, заготовленої на 507
10342 Теоретичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки економістів у аграрних ВНЗ Левчук О.В. С Розглядаються науково-методичні аспекти ітнеграції підготовки майбутніх фахівців. Розглядаються підс 663
10341 Вміст радіонуклідів і важких металів у продукці бджільництва Разанов С.Ф. С Наведено дані досліджень концентрацій цезію-137, стронцію-90, свинцю і кадмію у продукції бджільницт 627
10321 Влияние длительности использования и назначения сотов на концентрацию цезия-137 в меде Разанов С.Ф. Тд Показано, что мед поддается повторному загрязнению цезием-137, интенсивность которого тесно повязана 475
9742 Проблеми зайнятості сільського населення в регіоні Бельдій Т.І., Скорук О.П. С У статті висвітлено проблематику’ розвитку сільського ринку праці, основні проблеми безробіття на се 540
9741 Методологічні підходи до вивчення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва Демченко С.В. Скорук О.П. С Проаналізовано методичні підходи до визначення економічної ефективності виробництва продукції рослин 664
9486 Співвідношення ефективності діяльності підприємства із якістю виготовленої продукції Ставська Ю. В. Тд Визначення й аналіз витрат на якість дозволяє представити реальну картину стану справ в облас 482
9470 Управління ризиками інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Павлоградський Д. А. Тд У статті подано теоретичні узагальнення та запропоновано схему управління ризиками інноваційної діял 450
9463 Інфраструктура як основа функціонування аграрного ринку Вінниччини Ціхановська В. М., Пчелянська Г. О. С Досліджено, що функціонування аграрного ринку не можливе без ефективної інфраструктури, основними су 521
9386 Стан та перспективи економічного розвитку малого підприємництва у регіоні (на матеріалах Вінницької області) Мазур К. В., Ціхановська В. М. С Розглядається сучасний стан та перспективи розвитку малого підприємництва у Вінницькій області. Визн 449
8896 Напрямки розвитку новітніх технологій сушіння ріпаку та інших видів зернових матеріалів. Теплонасосні сушильні установки Снєжкин Ю.Ф., Чалаев Д. М., Пазюк В.М., Пазюк О.Д. С в статті представленні тенденції розвитку технології сушки ріпаку та ін зернових культур з використа 1011
7409 Біологія. Методичні вказівки для самостійної роботи та завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання агрономічного факультету за напрямом 0708 “Екологія” спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансо Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Біологія – сукупність наук про живу природу, про величезне різноманіття вимерлих і нині населяючих 11
5250 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальн 2
5249 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціально 0
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. Тд 287
5053 Методи формування творчого мислення студентів на заняттях з англійської мови Кравець Р.А. Тд 291
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. Тд 349
4890 Структура творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. С У статті розкривається структура творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови. Розглядається 368
4889 Творче мислення як предмет креативної педагогіки Кравець Р.А. С У статті розглядається творче мислення як предмет сучасної педагогіки. Робиться огляд досліджень дан 344
4888 Педагогічні умови формування творчого мислення у студентів Кравець Р.А. С У статті розглядаються педагогічні умови формування творчого мислення у студентів вищих навчальних з 274
4887 Проблемне навчання як метод формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. С 531
4614 Розвиток конструктивних схем вібровідцентрованих технологічних машин для реалізації процесів механічної обробки сільськогосподарської сировини І.П. Паламарчук, І.Г. Липовий, В.П. Янович С В статье проведен обзор конструктивных схем вибрационно-центробежных машин, на основе которых было р 503
4613 Використання кавітації для генерування теплоти О.І. Некоз, О.А. Литвиненко С В статті показано взаємозв"язок теплового ефекту кавітації з перетворенням енергії при зіткненні з к 790
4612 Ресурсосберегающая технология смешивания компонентов кормов в винтовых барабанах А.Ю. Марченко, Г.В. Серга С Представлено обоснование использования винтовых барабанов в качестве рабочих органов оборудования дл 514
4611 Вібраційні характеристики гідростатичних опор шпинделя із дефомованими елементами В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко С Рассмотрены вопросы снижения вибраций шпинделя на основе применения регулируемой конструкции гидрост 567
4610 Динамика линии привода стана винтовой прокатки труб С.Р. Рахманов, Л.А. Морозова С Построена динамическая модель линии привода стана винтовой прокатки труб с учетом особенностей повед 691
4609 Экспериментальное определение влияния вибрации на процесс измельчения во внутривалковой мельнице В.П. Надутый, В.В. Сухарев С На основі експериментальних досліджень показано ефективність використання віброзбудження робочого ор 428
4608 Анализ виброударного движения просеивающей поверхности грохота В.П. Надутый, Е.С. Лапшин, И.П. Хмеленко С У статті запропоновано математичну модель віброударного руху сита грохота з урахуванням дисипації ен 523
4607 К вопросу моделирования циркуляционного движения рабочей среды при вибрационной абразивной обработе М.А. Калмыков С В статье предлагается математические методы расчета перемещения детали в процессе вибрационной обраб 406
4606 Еспериментальне дослідження вібрацій силового агрегату транспортного засобу Є.В. Харченко, В.М. Палюх С Рассматриваются результаты экспериментального определения характеристик вибрации точек блока цилиндр 413
4605 К расчету движения зерновой смеси по вертикальному цилиндрическому решету вибросепаратора Л.Н. Тищенко, С.В. Ольшанський, С.В. Ольшанський С Побудовано аналітичний розв"язок спрощених рівнянь Нав"є-Стокса, що описують сталий рух сипучого кіл 534
4604 Інтенсифікація масообміну в газорідинних середовищах за рахунок дискретно-імпульсних впливів В.А. Піддубний, А.А. Палаш, О.Ю. Шевченко С Дана оценка энергетических дискретно-импульсных влияний на массообмен в культуральных средах при син 469
4603 Периодические вращения валков вибрационных классификаторов при простом резонансе В.А. Остапенко С Розглянуто необхідні і достатні умови існування періодичних режимів обертання валків вібраційних кла 461
4602 Поширення теорії синфазних коливань у розрахунку замкнених міжрезонансних механічних коливаньних систем вібраційних машин з електромагнітним приводом О.С. Ланець, І.В. Кузьо, Я.В. Шпак С В статье предложен один из подходов в расчете замкнутых межрезонансных механических колебательных си 486
4601 Проблеми розробки та застосування вібраційних тепло-масообмінних установок О.П. Калиновська, О.І. Строган, І.Г. Черевко С В статье рассмотрены вопросы исследования, разработки, опытной эксплуатации вибрационных тепло-массо 560
4600 К вопросу о терминологии в теории механических колебаний А.П. Зиньковський С Представлені результати аналізу існуючих державних та міжнародних термінологічних стандартів в теорі 567
4599 Взаємодія подовгастого елемента конструкції з динамічними гасниками коливань різних типів Б.М. Дівєєв, І.А. Вікович, В.Й. Грицай, Коваль Т.Б. С В статье рассматриваются методы расчета и оптимизации конструкций с динамическими гасителями колебан 717
4598 Интенсификация процеса струйного измельчения на основе анализа акустических параметров Л.Ж. Горобец, Н.С. Прядко, Ю.Г. Соболевская С Наведено результати струминного подрібнення сипких матеріалів та акустичного випромінювання з метою 479
4597 Характер деформирования материала при вибрационном нагружении А.И. Беловод, И.А. Дудников, А.А. Дудников С Розглянуті питання впливу вібраційного навантаження на характер деформування матеріалу деталей. 546
4212 Роль контролінгу в системі управління підприємством Гапчак Т.Г., Матвієнко О.Л. Тд 1400
4103 Фінансовий облік. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Дудка К.П., Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Настенко М. М. Мв Пропоновані методичні рекомендації надають студенту необхідну організаційно-методичну допомогу щодо 3053
3090 АГД. Робочий зошит (ДРУ, МО) Материнська О.А. Рз Робочий зошит складений відповідно до освітньо-професійної програми для спеціалістів економічних сп 1526
2820 Організація обліку. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 „Облік і аудит” денної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки з виконання самостійної роботи містять перелік тем, завдань і питання для самост 1
2814 Насіння сільськогосподарських культур Поліщук І.С., Шинкарук В.А., Поліщук М.І., Коваленко О.А. Нп Вивчення курсу “Рослинництво” розпочинається з освоєння студентами наукових основ насіннєзнавства, о 6755
2705 Методичні рекомендації по оформленню заявки на винахід (корисну модель) з дисципліни “Основи інтелектуальної власності” А. Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, Н.В. Сличук Мв Посібник містить методичні рекомендації щодо складання і подання заявки на винахід та заявки на кори 4288
2695 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація техніки в рослинництві" модуль 4 А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен Мв Науково-обгрунтоване визначення складу комплексів машин для механізації технологічних процесів у рос 2374
2457 МЕХАНІЗАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ, ТРАНСПОРТНИХ ТА СКЛАДСЬКИХ РОБІТ ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності 6.090.200 - обладнання переробних та харчових виробництв Любін М.В., Гунько І.В., Кравченко І.Є. Тп Тичасова програма с дисципліни "МЕХАНІЗАЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ, ТРАНСПОРТНИХ ТА СКЛАДСЬКИХ РОБІТ 1753
2252 Розміщення продуктивних сил та інфраструктура ринку: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В. Мв Навчальна дисципліна “Розміщення продуктивних сил та інфраструктура ринку” передбачає опанування пе 1048
2251 Регіональна економіка: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни за кредитно- модульною системою (спеціальності : 6.050.106 – “Облік і аудит”, 6.050.102 – “Економічна кібернетика”) Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В. Мв Навчальна дисципліна "Регіональна економіка" передбачає опанування певним рівнем знань з 721
2250 Регіональна економіка: типова навчальна програма вивчення дисципліни (спеціальності :6.050.106 – “Облік і аудит”, 6.050.102 – “Економічна кібернетика”) Тодосійчук В.Л., Тодосійчук А.В., Алескерова Ю.В. Тп Навчальна дисципліна “Регіональна економіка” передбачає опанування певного рівня знань з предмета, 5221
2230 Інженерний менеджмент. Програма навчальної дисципліни. І.І.Мельник, І.Г.Тивоненко, С.М.Бондар, В.Д.Войтюк, Г.М.Калетнік, О.П.Скорук, В.К.Садовніков Тп Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів, магістрів в аграрних вищих навчальних з 2364
2118 Державний фінансовий контроль Л.В.Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий Нп У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контроль 3
2117 Інвентаризація у вітчизняній та зарубіжних практиках Гуцаленко У.О. Тд 680
2095 Комунікативний підхід до викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти Тимощук Н.М. С Обґрунтовано доцільність комунікативного підходу викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах 766
2081 Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996рр.) Левчук К. І. Мвв У монографії досліджується виникнення громадських організацій, розкривається їх діяльність в умовах 10720
2045 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт ст 1
2012 Лабораторний зошит для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва, збирання сільськогосподарських культур” Мазур В.А., Паламарчук В.Д. Рз Курс лабораторно-практичних занять із дисципліни ТВЗс-К дає можливість студентам ознайомитись вимога 3
2005 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці” для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до самостійної роботи студентів, перелік тем самостійної роботи, 0
2003 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці й соціально- трудові відносини” для студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.050100 “Економіка і підприємництво” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А, Колесник Т.В. Мв Методичні вказівки містять вимоги до самостійної роботи студентів, перелік тем самостійної роботи, 3
1998 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з дисципліни “Економіка праці й соціально-трудові відносини” для студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання напряму підготовки 6.050 100 “Економіка і підприємництво” Мельченко С.Ф., Сегеда С.А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до самостійної роботи студентів, перелік тем самостійної роботи, 2
1987 Економіка сільськогосподарського виробництва. Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Березюк С.В., Воронецька І.С., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кошельник В.М. Нп Вивчення студентами дисципліни «Економіка сільськогосподарського виробництва» забезпечує вирішення 0
1974 Гербологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету спеціальность 6.130100 “Агрономія” Окрушко С.Є. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної 218
1971 Економетрія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціалізації 7.050.201, 7.050.202 “Менеджмент організацій”, “Державне регулювання та управління” Потапова Н.А., . Волонтир Л.О. Леонтюк О.В. Мв Економетрія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів факультету менеджме 1
1962 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової і робочої програми з навча 1
1957 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами агрономічного факультету зі спеціальності 6.090101 – “Агрономія” Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Чернецький В.М., Вдовенко С.А. Мв В методичних вказівках визначено мету лабораторних занять, описано методику опрацювання навчального 11
1956 Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні зан 1
1916 Аудит – реалії сьогодення та перспективи розвитку в майбутньому Здирко Н.Г. С Розглянуто проблеми та перспективи розвитку аудиту 807
1915 Нормативно-правове забезпечення державного фінансового аудиту, як методу фінансового контролю Здирко Н.Г., Шевчук О.Д. С Визначено основні проблеми розвитку фінансового аудиту. 633
1908 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів за спеціальністю 8.130.102 “Агрономія” (дисципліна “Сучасні технології вирощування кормових культур”) Г.П Квітко, Н.Я Гетман Мв Викладено методичні рекомендації та вимоги щодо виконання курсової роботи для магістрів другого рок 0
1907 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету ТВіППТ денної форми навчання (напрям підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”) Бережнюк Н.А. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Вс 2
1906 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 7.091902 „Механізація сільського господарства” форма навчання денна і заочна Кафлевська С.Г., Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менедж 7
1852 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ Тимощук Н.М., Дакалюк О.О., Гарник А.А. С У статті обґрунтовано доцільність використання інформаційних технологій ід час вивчення іноземної мо 677
1559 Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів економічних спеціальностей денної та за 1
1556 Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії для студентів факультету економіки і підприємництва денної та заочної форм навчання Найко Д.А; Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково- графічної роботи з лінійної, вектор 1
1553 ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 ’’ Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва’’ Клименко В.М. Нп ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник для студентів денної форми навчан 2810
1476 Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму 0708 "Екологія" Левчук О. В. Нп Посібник призначено для самостійної роботи студентів та її контролю. В ньому містяться короткі теоре 1475
1367 Бухгалтерський облік. Тимчасова навчальна програма для студентів спеціальності 6.030601 “ Менеджмент організацій” Новодворська В.В., Настенко М.М.,Остапчук О.В. Тп Викладений матеріал робочої програми для студентів спеціальності: 6.030601 “ Менеджмент організацій 0
1344 Системи технологій. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6030 «Менеджмент» спеціальності 6.030602 – «Державне регулювання і управління» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Системи технологій» містить структуру всього курсу по всіх 0
1328 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Сучасні технології вирощування кормових культур” для магістрів Квітко Г.П ., Гетман Н.Я Мв Рекомендовано до видання науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету. 0
1305 Біотехнологія в рослинництві «Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальності 8.130 102 – «Агрономія» Шерепітко В.В., Прокопчук В.М. Тп Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією ВДАУ протокол № 5 від 26. 01. 2009 р. 1
1303 Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, напряму підготовки – економіка і підприємництво Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Гудзенко Н.М., Новодворська В.В., Томчук О.Ф. Мв Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» міст 3
1300 Методичні рекомендації по проходженню навчальної практики та оформленню звіту для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.0306 “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Сегеда С.А., Чорнопищук Т.І., Гуцол Н.В., Пронько Л.М., Бурлака Н.І., Колесник Т.В., Кошельник В.М. Мв Рекомендовано до видання науково-методичною комісією Вінницького державного аграрного університету, 1
1299 Методичн і вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи підтримки прийняття рішень" для студентів спеціальності 6.050100 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва Н.Р. Веселовська, Н.П. Юрчук, О.В. Зелінська. Мв Методичні вказівки містять рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи підтр 3
1296 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв Наведено методичні вказівки для виконання практичних робіт, питання самостійної роботи, тестові зав 1
1295 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої літ 0
1294 Гігієна тварин .Методичні вказівки за КМСОНП для студентів денної форми навчання напряму 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Польовий Л.В., Романенко Т.Д. Мв Вказівки розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринни 2
1293 Інноваційний менеджмент: Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Мазур А.Г., Лисогор В.М., Поліщук О.А. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Інноваційний мене 3
1292 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «бакалавр з менеджменту» Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. Тп Державна атестація студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр з менеджменту» здійснюєть 0
1291 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «менеджер-економіст» спеціальності 7.050201 – менеджмент організацій Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. Тп Державна атестація студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю 7.050 0
1290 Морфологія сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Паладійчук О.Р. Мв Методичні вказівки містять теми практичних занять, проведення яких передбачено робочою програмою кур 28
1289 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої літ 1
1288 Іпотечне кредитування. Методичні вказівки для семінарських занять і завдання для організації самостійної роботи для підготовки спеціалістів напряму 0501 "Економіка іпідприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова. Мв Викладений матеріал містить тематику практичних занять і питання для самостійного вивчення по темах 2
1287 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Бралатан В.П. Мв Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи для студенті 1
1286 Методичні рекомендації щодо застосування технічних засобів у проведенні занять і тренувань з фізичного виховання Журенко Ю.І., Клибанівський Я.В., Рудницький В.Б. Мв Науково-технічний прогрес не тільки підвищує необхідність занять з фізичної культури та спорту, але 3
1284 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання за напрямком 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв Методичні рекомендації складено на основі програми з годівлі сільськогосподарських тварин, затвердж 2
1282 Технологія виробництва молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О., Семко Т.В. Мв Розраховано для студентів спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 2
1281 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Дмитрук І. В., Суховуха С.М. Мв Наведенні завдання, об’єм, тематичний зміст та вимоги до ведення щоденника, оформлення звіту, оцінюв 1
1280 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 4
1279 Технологія кормів з основами кормовиробництва. Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В.М., Сироватко К. М., Суховуха С.М. Мв Наведенні завдання, об’єм, тематичний зміст, вимоги до оформлення звіту , ведення щоденника, оцінюва 0
1278 Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу "Організація та проектування фірми” для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.0306 – «Менеджмент» С.Г Кафлевська, І.І.Мулик. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять містять рекомендації щодо підготовки до практич 0
1277 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050.106 - “Облік і аудит”, факультету економіки та підприємництва К афлевська С.Г., Мельник В.Я. Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання фак 5
1276 Технологія виробництва молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання зі спеціальності 8.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О., Семко Т.В. Мв Розраховано для студентів спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 0
1275 Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Власенко В.В., Гаврилюк М.Д. Мв Розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 6
1273 Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Власенко В.В., Гаврилюк М.Д. Мв Розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 12
1272 Державний фнансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Магістр" Гуцаленко Л.В., Шевчук О.Д. Мв Державний фнансовий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спе 0
1271 Методичні рекомендації по виконанню самостійних робіт з курсу „Професійна етика” для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Бралатан В.П., Онищук Ю.В. Мв У збірнику викладений короткий зміст питань які виносяться на самостійне опрацювання та перелік тем 0
1270 Професійна етика. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Бралатан В.П., Онищук Ю.В. Мв Збірник містить контрольні питання та ситуаційні завдання по всіх темах курсу. Призначена для викор 0
1269 Гроші і кредит. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять і завдання для самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки і підприємництва денної та заочної форми навчання Н.Д. Фаюра, С.В. Томчук, О.Л. Руда, Мв Методичні вказівки містять тематику семінарських (практичних) занять і питання для самостійного вивч 0
1267 Банківська справа. Методичні вказівки для семінарських занять і завдання для організації самостійної роботи для підготовки спеціалістів напряму 0501 "Економіка і підприємництво" за спеціальністю 7.050.106 "Облік і аудит " Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Мв Викладений матеріал містить тематику семінарських (практичних) занять і питання для самостійного ви 1
1266 Курсова робота з агрохімії. Робочий зошит для студентів спеціальності 6.090101 – «Агрономія» Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В. І., Дідур І. М., Мв Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія», з підготовки бакалаврів спеці 431
1265 Курсова робота з агрохімії. Робочий зошит для студентів спеціальності 6.040106 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В. І., Дідур І. М., Рз Робочий зошит для виконання курсової роботи з дисципліни «Агрохімія», з підготовки бакалаврів спеці 194
1263 Інформаційні технології. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8130 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 8130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Інформаційні технології» містить структуру всього курсу по 0
1262 Основи інтерактивних комп’ютерних технологій. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050100 – «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Основи інтерактивних комп’ютерних технологій» містить стру 0
1261 «Комп’ютери і комп’ютерні технології». Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Веселовська Н.Р., Мазур В.В., Микульський В.М., Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Комп’ютери і комп’ютерні технології» містить структуру всь 2
1260 Електротехніка та мікропроцесорна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Механізація сільського господарства» спеціальності 6.050501 - "Машинобудування" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Електротехніка та мікропроцесорна техніка» містить структу 1
1259 Іпотечне кредитування. робоча програма та методичні вказівки для семінарських занять і завдань для самостійної роботи студентам Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Мв Викладений матеріал містить робочу програму, тематику практичних занять і питання для самостійного 1
1258 Організація і методика аудиту. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами спеціальності „Облік і аудит” (денна та заочна форма навчання) Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А. Мв Викладений матеріал методичних вказівок по виконанню курсової роботи з курсу „Організації і методик 0
1257 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання заочна Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільсь 0
1256 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 – “Облік і аудит”, форма навчання заочна Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Планування діяльно 0
1255 Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення ділових ігор на практичних заняттях для студентів спеціальностей 7.050106 та 8.050106 "Облік і аудит" Шевчук О.Д., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки для проведення ділових ігор на практичних заняттях для студентів спеціальностей 0
1254 Організація, нормування та оплата праці. Методичні вказівки по написанню звіту з навчальної практики для студентів 2 курсу факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030601 – «Менеджмент» денної форми навчання Кафлевська С.Г., Шовкун В.А, Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми проходження навчальної практики 0
1253 Методичні рекомендації до проведення практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” з навчальної дисципліни: „Загальна екологія” Кравчук Г.І., Шкатула Ю.М., Первачук М.В.. Мв Розраховано на студентів агрономічного факультету спеціальності 6.040106 „Екологія,охорона навколиш 6
1252 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 7.130 201 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв Наведено методичні вказівки для виконання практичних робіт, питання самостійної роботи, тестові зав 0
1250 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. Тп Опанування дисципліни дозволяє студентам вміти: розрахувати типові процеси переробних та харчових т 2
1249 Методика наукових досліджень Робочий зошит та методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Сироватко К. М. Рз Наведено методичні вказівки та форми запису для виконання практичних робіт, питання самостійної робо 0
1248 Іпотечне кредитування. Робоча програма для підготовки спеціалістів напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Рп Іпотечне кредитування. Робоча програма для підготовки спеціалістів напрям підготовки 0501 "Еко 1
1247 Банківська справа. Робоча програма для підготовки спеціалістів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" Н.Д. Фаюра, Ю.В. Алескерова, Рп Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету. Протокол № 5 в 2
1246 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої літ 0
1245 Статистика. Методичні вказівки з до самостійної роботи вивчення курсу статистика для напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Янчук В.І., Фурман І.В.. Мв Учбовим планом з курсу «Статистика» передбачається проведення таких видів робіт як лекції, практичн 1
1244 Статистика: Методичні вказівки до самостійної роботи вивчення курсу "Статистика" для напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» денної форми навчання Янчук В.І., Янчук Г.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв Учбовим планом з курсу «Статистика» передбачається проведення таких видів робіт як лекції, практичн 0
1243 Фітосанітарний карантин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.070801 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Вергелес П.М. Тп „Карантин рослин” – правовий режим, що передбачає систему державних заходів, спрямованих на захист 0
1242 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „ Теоретичні основи збалансованого природокористування ” Ю.М. Шкатула, С.А. Вдовенко; Н.М. Джура. Тп Програма з дисципліни „Теоретичні основи збалансованого природокористування” розрахована на студент 0
1241 Проектування підприємств по переробці молока і молочних продуктів Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 1302 «Зооінженерія» спеціальність 7.130201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринн Л.В. Польовий., В.Д. Ящук. Тп Проектування підприємств по переробці молока і молочних продуктів Тимчасова програма навчальної дисц 1
1240 Проектування підприємств по переробці м’яса і м’ясних продуктів Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 1302 «Зооінженерія» спеціальність 7.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.В. Польовий., В.Д. Ящук. Тп Проектування підприємств по переробці м’яса і м’ясних продуктів Тимчасова програма навчальної дисцип 1
1239 Селекція сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму підготовки 1302 “Зооінженерія” спеціальність 7.130201, 8.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, лабораторні заня 4
1238 Тимчасова програма з курсу „Міжнародна економіка” для бакалаврів спеціальностей 6.050106 „Облік і аудит”; 6.050201 „Економічна кібернетика” денної та заочної форми навчання Нікітченко В.С., Головня О.М., . Тп Становлення ринкових відносин посилює потребу у фахівцях, які володіють знаннями та уміннями з дисц 6
1237 Прикладна зоологія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Чудак Р.А., Прилуцька М.Д., Паладійчук О.Р. Тп Прикладна зоологія є навчальною дисципліною, яка дає майбутнім фахівцям у галузі тваринництва компл 32
1236 Електронна комерція. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Електронна комерція» містить структуру всього курсу по всі 1
1235 Органічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, М.Ф.Запорожець Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні зан 13
1234 Фізична і колоїдна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні зан 1
1233 Неорганічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь, Маслоїд А.П.. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні зан 3
1232 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни “Технологія виробництва продукції рослинництва” для студентів І курсу денної форми навчання факультету Економіки та підприємництва зі спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” О.В. Климчук Мв Дисципліна “Технологія виробництва продукції рослинництва” є комплексним навчальним курсом, в основ 7
1231 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель” Патика В. П., Шкатула Ю. М., Первачук М. В. Тп Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель – одна з найголовніших сіл 0
1229 Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, напряму підготовки – економіка і підприємництво Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Гудзенко Н.М., Новодворська В.В., Томчук О.Ф. Мв Методичні вказівки до виконання магістерської роботи за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» міст 2
1225 Статистика. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів напрямку підготовки 0502 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання (частина II) "Економічна статистика" Янчук В.І., Янчук Г.В., Марченко С.К., Фурман І.В. Мв Методичні вказівки по виконанню практичних робіт розроблені з метою закріплення теоретичних знань ст 0
1224 Екологія. Методичні вказівки по організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 6.090102 ТВ і ППТ Джура Н.М., Шкатула Ю.М., Первачук М.В. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної 0
1223 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Кафлевська С.Г., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менедж 5
1222 Методичн і вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція" для студентів спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська Мв Методичні вказівки містять рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронна к 1
1221 Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни «Організація, нормування і оплата праці» для студентів другого курсів факультету менеджменту денної форми навчання (напрям підготовки 6.030.601 «Менеджмент») Шовкун В.А., Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Рп У робочій програмі поставлена мета, наведені зміст та календарний план проходження навчальної практ 1
1220 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Електротехніка та мікропроцесорна техніка" для студентів факультету Механізації сільського господарства денної форми навчання Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Електротехніка та мікропроцесорна техн 755
1218 Дорадництво: методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.050.200 „Менеджмент організацій”, форма навчання денна Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни „Дорадництво”. Нав 1
1217 Інформатика та комп’ютерна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «ІКТ» містить структуру всього курсу по всіх видах робіт (л 0
1215 Гігієна тварин .Методичні вказівки за КМСОНП для студентів денної форми навчання напряму 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Польовий Л.В., Романенко Т.Д. Мв Вказівки розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринни 2
1214 Агрометеорологія. Тимчасова програма для вищих сільськогосподарських навчальних закладів зі спеціальності 6.130100 «Агрономія» Томчук Ю.В., Чернецький В.М.,Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Тп Агрометеорологія. Тимчасова програма для вищих сільськогосподарських навчальних закладів зі спеціал 13
1213 Захист інформації та криптологія. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 “Економіка та підприємництво” спеціальності 6.050100 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни “Захист інформації та криптологія” містить структуру всього 1
1211 Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу та аудиту. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу та аудит 1
1210 Теорія інформації і кодування. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 “Економіка та підприємництво” спеціальності 6.050100 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О., Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни “Теорія інформації і кодування” містить структуру всього ку 1
1209 Інформаційні системи і технології обліку та аудиту. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050106 – «Облік і аудит» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку та аудиту» містит 0
1208 Системи технологій.Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В., Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Системи технологій» містить структуру всього курсу по всіх 0
1207 Комп’ютерні мережі. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни “Комп’ютерні мережі” містить структуру всього курсу по всіх 0
1206 Банківські інформаційні системи. Робоча програма виробничої практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Рп Робоча програма виробничої практики з дисципліни «Банківські інформаційні системи» містить рекоменд 2
1205 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель” Патика В. П., Шкатула Ю. М., Первачук М. В. Тп Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель – одна з найголовніших сіл 0
1204 Комп’ютерні мережі. Робоча програма виробничої практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. Рп Робоча програма виробничої практики з дисципліни “Комп’ютерні мережі” містить рекомендації з проход 0
1203 Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва денної та заочної форм навчання Арапов С.М., Денисюк В.О. Мв Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі” містять з 3
1202 Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва денної та заочної форм навчання Арапов С.М., Денисюк В.О. Мв Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни “Комп’ютерні мережі” міст 12
1201 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв В методичних вказівках викладені основні вимоги при проведенні практичних занять з технології збері 38
1200 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальностей 8.091902 „Механізація сільського господарства” Скорук О.П., Кафлевська С.Г., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менедж 4
1199 Дорадництво: методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.050.200 „Менеджмент організацій”, форма навчання денна Кафлевська С.Г., Довгань Ю.В., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни „Дорадництво”. Нав 1
1197 Гігієна тварин .Методичні вказівки за КМСОНП для студентів денної форми навчання напряму 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Польовий Л.В., Романенко Т.Д. Мв Вказівки розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринни 2
1196 Англійська мова для студентів факультету механізації сільського господарства. Навчальний посібник Лазоренко Н. Л ., Лебедєва Н.А., Хом`яковська Т. О.. Нп Мета посібника-сформувати навички усного спілкування , забезпечити розвиток навичок читання , розум 25
1195 Вища математика. Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково -графічної роботи з математичного аналізу Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з математичного аналізу 0
1194 Вища математика. Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії для студентів факультету економіки і підприємництва денної та заочної форм навчання Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з лінійної, векторної ал 0
1193 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «бакалавр з менеджменту» Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. Тп Державна атестація студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр з менеджменту» здійснюєть 0
1192 Вища математика індивідуальні та контрольні завдання для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Індивідуальні завдання з вищої математики для студентів економічних спеціальностей денної та заочно 0
1191 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємництва " для студентів факультету економіки та підприємництва освітньо- кваліфікаційного рівня “Бакалавр” Воронецька І.С., Чорнопищук Т.І., Сегеда С.А., Пронько Л.М. Мв Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факуль 1
1190 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050.106 - “Облік і аудит”, факультету економіки та підприємництва Кафлевська С.Г., Мельник В.Я. Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання фак 0
1189 Годівля сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання за напрямком 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв Методичні рекомендації складено на основі програми з годівлі сільськогосподарських тварин, затвердж 0
1188 Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика Довгань Л. І., Галузяк В. М. Мвв В монографії визначено етапи розвитку теорій морального виховання в американській педагогіці (60-ті 3727
1186 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 «Облік і аудит» форма навчання заочна Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільсь 0
1185 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки з вивчення дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва напряму підготовки: 6.030.509 «Облік і аудит» форма навчання заочна Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Планування діяльно 0
1184 Організація, нормування і оплата праці. Методичні вказівки по написанню звіту з навчальної практики для студентів 2 курсу факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – “Менеджмент” денної форми навчання Кафлевська С.Г., Шовкун В.А, Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми проходження навчальної практики 1
1183 Загальна екологія. Методичні рекомендації до проведення практики студентами агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Шкатула Ю.М., Первачук М.В. Мв Методичні рекомендації до проведення практики студентами агрономічного факультету денної форми навч 8
1182 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студе 2
1180 Тимчасова програма дисципліни “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” розрахована для підготовки студентів спеціальності 6.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка” Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк І.А.. Тп Дисципліна “Процеси та апарати переробних і харчових виробництв” завершує загально - інженерну підг 0
1179 Методика наукових досліджень Робочий зошит та методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 –“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Сироватко К. М. Рз Наведено методичні вказівки та форми запису для виконання практичних робіт, питання самостійної роб 2
1178 Робочий зошит з предмету „Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва“ Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Вдовенко С.А., Томчук Ю.В., Рз Робочий зошит з предмету „Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва“ для проведення 1
1177 Технологія переробки продукції тваринництва . Методичні вказівки та завдання для виконання розрахункових робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Власенко В.В., Новгородська Н.В. Мв Методичні рекомендації розроблені для самостійного виконання розрахункових робіт. 2
1176 Біотехнологія у тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Зотько М.О. Мв Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисцип 12
1175 Основи екології. Методичні рекомендації по організації самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання 6.030502 “Економічна кібернетика”, 6.030509 “Облік і аудит”, 6.130601 “Менеджмент” Шкатула Ю.М., Первачук М.В. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної 1
1174 Біохімія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з спеціальності 7.130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендованої літ 0
1173 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової і робочої програми з навча 0
1172 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та типової і робочої програми з навча 0
1171 Теорія ймовірностей та математична статистика. Індивідуальні та контрольні завдання для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання Найко Д.А., Шевчук О.Ф. Мв Індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів економічних с 0
1169 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6. 030.509 - "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалавра Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Китайчук Т.Г. Тп Тимчасова навчальна програма по курсу "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства & 25
1168 Теорія ймовірностей та математична статистика. Тимчасова навчальна програма для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Економіка і підприємництво» Найко Д.А, Шевчук О.Ф. Тп Тимчасова навчальна програма містить тематику теоретичних та практичних занять з курсу теорії ймовір 0
1166 Тимчасова навчальна програма містить тематику теоретичних та практичних занять з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики в умовах кредитно-модульної системи навчання Найко Д.А, Шевчук О.Ф. Тп Теорія ймовірностей – важлива математична дисципліна, яка розрахована на студентів економічних спец 0
1165 Теоретичні основи збалансованого природокористування. Тимчасова навчальна програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 8.070801 „Екологія та ОНС”) Шкатула Ю.М., Вдовенко С.А., Джура Н.М. Тп Рекомендовано до видання науково-методичною радоюВінницького державного аграрного університету. 0
1163 Селекція сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму підготовки 1302 “Зооінженерія” спеціальність 7.130201, 8.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, лабораторні заня 3
1162 Тимчасова програма з курсу „Міжнародна економіка” для бакалаврів спеціальностей 6.050106 „Облік і аудит”; 6.050201 „Економічна кібернетика” денної та заочної форми навчання Нікітченко В.С., Головня О.М., Тп Вивчення „Міжнародної економіки” базується на знаннях таких дисциплін, таких як „Мікроекономіка”, „ 12
1161 Біотехнологія у тваринництві. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки, бакалаврів напряму 6.090102 ”Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Зотько М.О., Яремчук О.С. Тп Програма підготовлена на основі типової програми ”Біотехнологія” для вищих аграрних навчальних закл 16
1160 Стандартизація продукції тваринництва. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації В.В. Власенко, Н.В. Новгородська Тп Програма підготовлена з урахуванням структурно- логічного зв’язку дисципліни з мікробіологією, фізіо 1
1157 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Методологія та організація наукових досліджень” Ковтун К.П., Шкатула Ю.М., Первачук М.В., Кушнір С.Л. Тп Програму складено з врахуванням ОКХ та ОПП спеціальності 8.070801 „Екологія та охорона навколишньог 3
1156 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами денної форми навчання за спеціальністю 8. 130 201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Костенко В. М., Сироватко К. М. Мв Наведено тематику та зміст практичних занять, завдання для самостійної роботи та список рекомендова 0
1136 Експлуатація техніки і обладнання в переробній галузі. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902, 7.091902 “Механізація сільського господарства” Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Тп Тимчасова навчальна програма для студентів факультету механізації сільського господарства включає п 1
1122 Основи економіки та менеджменту. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Березюк С.В., Воронецька І.С., Пронько Л.М., Гуцол Н.В., Колесник Т.В. Мв У методичних вказівках подаються рекомендації до вивчення дисципліни, плани та зміст аудиторних зан 1
1120 Високочастотні методи і засоби контролю вологості хлібобулочних виробів Куцевол М. О., Куцевол О. М., Яремчук О. С. Мвв В монографії описані високочастотні методи та засоби контролю вологості хлібобулочних виробів, як ка 522
1055 Державне регулювання земельних відносин та захист навколишнього природного середовища» Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» А.П. Гель, Т.К. Оверковська Тп Дисципліна «Державне регулювання земельних відносин та захист навколишнього природного середовища» 0
1019 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Аналіз та проектування макроекономічних систем” для студентів факультету менеджменту спеціальності 8050202 «Менеджмент підприємств та організацій» денної форми навчання Киш Л.М., Потапова Н.А. Мв Методичні вказівки містять вимоги до організації самостійної роботи та контрольні, тестові завдання 3
1016 Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Тимчасова програма навчальної дисципліни для бакалаврів . І. П. Паламарчук, Л.В. Фіалковська. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні зан 0
1015 Машиновикористанняі в переробному сільськогосподарському виробництві. Тимчасова навчальна програма. Л.В. Фіалковська Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні зан 0
1013 Фінанси. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для студентів факультетів економіки і підприємництва та менеджменту. Вдовенко Л.О., Фурман І.В.. Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань 1
1012 Страхування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів факультету економіки і підприємництва денної і заочної форми навчання. Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В. Тп Програма складена на основі типової програми “Страхування” та містить мету і завдання вивчення дисц 0
1010 Агробіоцеонологія. Лабраторний практикум. М.А. Дзюмак М.В. Первачук Мв Лабораторний практику написаний із врахуванням вимог модульно-рейтингової системи та типової програ 0
1009 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни Облік в зарубіжних країнах для студентів галузі знань 0305 « Економіка і підприємництво » напряму підготовки 6. 030509 « Облік і аудит» Форма (денна, заочна) . Федоришина Л.І., Мулик Т.О., Глазко Н.Д., Вольська Л.Л. Мв Збірник містить тести по всіх темах курсу. Призначена для використання студентами галузі знань 0306 9
1008 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва». Скоромна О.І., Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв Викладено у вигляді занять: подано загальні положення оцінки знань студентів з дисципліни, методи о 2
1007 Страхування. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання для самостійної роботи для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання . Фаюра Н.Д., Марценюк - Розарьонова О.В., Мв Методичні вказівки складені на основі типової програми “Страхування” та містять тематичний розподіл 0
1006 Страхування. Методичні вказівки до семінарських занять та завдання для самостійної роботи для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету економіки і підприємництва денної форми навчання. Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В.. Мв Методичні вказівки складені на основі типової програми “Страхування” та містять перелік тем для вив 0
1000 Business english Тимкова В. А., Черниш Л. А., Хомяковська Т. О., Нечипайло А. Б. П Підручник охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ і діалогів. Мета підручника - навчит 2255
999 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Калетнік Г.М.,Киш Л.М., Мазур А.Г., Потапова Н.А. Нп Викладений матеріал містить теоретичні положення та практичні рекомендації для розробки та аналізу 8
997 Культурологія, етика, естетика. Посібник зі самостійної роботи студентів. Ю.М. Бойко Нп Посібник зі самостійної роботи студентів. 588
973 Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахункии в менеджменті та бізнесі. Г.М. Калетнік, С.В. Козловський, О.Г. Підвальна Нп Посібник розрахований для студентів і викладачів економічних і фінансових спеціальностей вищих навча 14
944 Технологічний регламент використання машин у рослинництві . Навчальний посібник Гарькавий А.Д., Калетнік Г.М., Мельник І.І., Лихочвор В.В., Нп В навчальному посібнику викладені технологічний регламент ефективного використання техніки, методичн 5210
858 Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Дискретний аналіз” для студентів другого курсу факуль-тету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 6.030502 "Економічна кібернетика В.О.Денисюк Мв В методичних вказівках з дисципліни "Алгоритмізація та програ-мування" наведено 7 лаборато 1
854 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Захист інформації та криптологія" для cтудентів четвертого курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика В.О. Денисюк Мв В методичних вказівках з дисципліни “Захист інформації та криптологія” представлено одинадцять лабор 83
740 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами агрономічного факультету зі спеціальності 6.090101 – “Агрономія”. Чередниченко Л.І., Чередниченко В.М., Чернецький В.М., Вдовенко С.А. Мв В методичних вказівках визначено мету лабораторних занять, описано методику опрацювання навчального 25
739 Наукові основи відтворення родючості. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах із спеціальності 8.103.100 "Агрономія". Барвінченко В.І., Петриченко В.Ф., СвиткоС.М., Броннікова Л.Ф. Тп Створення необхідних умов для одержання високого урожаю господарсько цінної частини біомаси культурн 1
738 Грунтознавство. Методичні рекомендації з організації проведення самостійної роботи при вмвченні дисципліни студентами агрономічного факультету Барвінченко В.І., Броннікова Л.Ф. Мв В рекомендаціях розглянуті всі теми з дисципліни Ґрунтознавство, що передбачені програмою. Для студе 103


Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська