id: 1000
Назва: Business english
Автори: Тимкова В. А., Черниш Л. А., Хомяковська Т. О., Нечипайло А. Б.
Ключові слова: ділова англійська мова
Дата публікації: 2010-02-23 00:00:00
Останні зміни: 2010-10-26 12:34:05
Рік видання: 2009
Аннотація: Підручник охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ і діалогів. Мета підручника - навчити основам ділового спілкування англійською мовою в усній та письмовій формах. Навчальний курс складається з 10 розділів, кожен з яких включає в себе основний текст, словник-мінімум, комплекс комунікативно-орієнтованих вправ, а також додаткові тексти з різнобічною інформацією про всесвітньо відомі комерційні компанії з успішним менеджментом. Даний підручник розрахований на студентів ІІІ курсу факультету економіки та підприємництва ВДАУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1000.pdf
Тип виданя: Підручники
Видавництво: підруч. з ділової англійської мови для студ. ІІІ курсу фак-ту економіки та підприємництва ВДАУ. - Вінниця, 2009. - 95 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений:
Файл : 1000.pdf Розмір : 1023097 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська