The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2006

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
17230 Вплив зерна кукурудзи на забійні якості, морфологічні показники органів травлення в бичків при відгодівлі Скоромна О.І., Глушко Л.Т., Заєць А.П. С Вивчено вплив попередньої обробки зерна консервантом на перероз­ поділ внутрішньої води і одночасно 243
17229 Стан структури печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки Скоромна О. І., Заєць А. П., Царук Л. Л. С Представлені результати експериментальних досліджень стану пе­ чінки і екзокринної частини підшлунк 252
17228 Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. С Представлена новітня технологія використання цілого консервова­ного вологого зерна кукурудзи у склад 195
10373 Ефективність використання інтенсивної відбудови бджолами будівельних рамок для збільшення виробництва воску та покращення його якості в умовах радіоактивного забруднення довкілля Разанов С.Ф. С Показано, що інтенсивна відбудова будівельних рамок бджолами під час цвітіння основних медоносних ро 280
8825 Absorption and photoluminescent spectra of dimethylaniline ethylene ketone dyes in isotropic solvents M.P. Gorishnyi, A.F. Shevchuk, V.S. Manzhara, A.V. Koval’chuk С Absorption and photoluminescent spectra of dimethylaniline ethylene ketone dyes of two types K1 and 346
3052 Обгрунтування стратегії Слотюк П.В. С В статті розкривається механізм формування стратегії розвитку регіону з урахуванням досвіду країн єв 225
2821 Методичні рекомендації по проведенню практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів спеціальності 7.050.106 – “Облік та аудит ” Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій для проведення практичних занять розрахований для студен 0
2704 Методичні казівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробночої практики студентами 4-го курсу з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, В.В. Войтенко Мв Методичні вказівки дозволять студентам коротко, лаконічно та змістовно оформити звіт по проходженню 1090
2703 Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, Д.Г. Кондратюк, І.Є. Кравченко, О.В. Холодюк, В.В. Войтенко Мв Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики призначена для студентів четвертого к 483
1970 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІV курсу агрономічного факультету спеціальність 6.130100 “Агрономія” І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІV курсу 0
1942 Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Етика й естетика” (для студентів всіх форм навчання) Л. П. Морозова, Н. А. Швець Нп Навчально-методичний створено на основі вищих досягнень класичної і сучасної етичної та естетичної 2
1128 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.130 102 „Агрономія” денної форми навчання Кафлевська С.Г, Власенко І.В., Амонс С.Е. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до типової програми з дисципліни «Підприємництво та 13
865 Конкурентоспроможність технологій і машин (друге видання). Навчальний посібник. А.Д. Гарькавий, В.Ф. Петриченко, А.В. Спірін Нп Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів аграрних 32
668 Практикум з матеаріолознавства. Навчальний посібник. Клименко В.М., Турич В.В. Мв Навчальний посібник ’’Практикум з матеріалознавства’’ написаний для студентів напрямків підготовки 7 1661
615 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. (6.8 Mb) Власенко В.В., Власенко І.Г., Соломон А.М. Нп У посібнику розглянуто основні відомості систематики , морфології, фізіології та гігієни мікроорга 8
614 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни "Ефективність інформаційних систем" Бісікало О.В., Потапова Н.А. Мв Завдання до практичних робіт з дисципліни “Ефективність інформаційних систем”. Методичні вказівки д 1
613 Лабораторний практикум з дисципліни “Ефективність інформаційних систем”. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” всіх форм навчання аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Бісікало О.В., Потапова Н.А. Мв У виданні вміщено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Ефективність інф 1
608 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. Власенко В.В., Конопко І.Г., Березовський І.В. Нп У посібнику розглянуто основні відомості систематики , морфології, фізіології та гігієни мікроорган 2
563 "Дослідження логічних елементів". Лаб. роб. №1. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв Логічні елементи. Експериментальне дослідження роботи основних логічних елементів АБО, І та НІ. 714
503 Програма практики з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті". Є.А. Паламарчук, Н.П. Юрчук. Нп Програма практики з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті". 280
497 Економіка підприємництва. Робоча програма навчальної практики для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації . Воронецька І.С., Ремпович С.А., Димінський А.М. Рп Економіка підприємництва. Робоча програма навчальної практики для підготовки спеціалістів в аграрних 0
488 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Система Машина-Поле”. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. Тп Для студентів факультету механізації сільського господарства. 0
485 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівк для самостійної роботи студентів. Недбалюк О.П. Мв Планування діяльності підприємств: Методичні вказівк для самостійної роботи студентів. 0
481 Глосарій термінів і понять з „Агробізнес”. Цвігун В.Ф., Скорук О.П. Довгань Ю.В. Мв Глосарій термінів і понять з „Агробізнес” для студентів факультету менеджменту (денної та заочної фо 16
413 Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Журенко В.К., Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв Методичні рекомендації дають загальну схему виконання курсових проектів. У них викладена тематика пр 0
412 Методологія і практика селекції у тваринництві. Тимчасова програма. Польовий Л.В. Тп Тимчасова програма розрахована на студентів-магістрів факультету технології виробництва і переробки 3
411 Гігієна тварин. Тимчасова програма . Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Тп Рекомендації розраховані для студентів факультету виробництва і переробки продукції тваринництва. 0
410 Проектування кормових дворів. Тимчасова програма . Польовий Л.В. Тп Викладений матеріал розрахований на студентів факультету технології виробництва і переробки продукті 0
405 Завдання до самостійної студентів ІІ-го курсу з французької мови. Навчальний посібник. Тимкова В.А., Гарник А.А., Тимощук Н.М. Нп Даний методичний посібник містить в собі тести з граматичних та лексичних тем французької мови, що п 563
404 Толерантність: введення в проблему. Навчальний посібник. Матієнко О.С. Нп У посібнику пропонується теоретичний та практичний матеріал з проблеми толерантності, який стане в п 17308
361 ОІКТ. Лаб. Роб. №6. «Основи скриптової мови PHP» Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Тема: «Основи скриптової мови PHP». Мета: Ознайомлення з основами синтаксису PHP, одержання навичо 953
360 ОІКТ. Лаб. Роб. №5. "Активні елементи в WEB-сторінках. Взаємодія WEB-сторінок з сервером" Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в створенні та роботі з активними елементами в WEB-сторінках. Досліджен 396
359 WEB-дизайн. Гіперпосилання. Л.р. №4. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок із створення гіперпосилань до елементівWEB-сторінок. 370
358 WEB-дизайн. Робота із зображеннями. Л.р. №3. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в вставці в WEB-сторінки зображень, символів, ліній та інших елементів. 459
357 WEB-дизайн. Таблиці і їх властивості. Л.р. №2. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в користуванні таблицями при створенні WEB-сторінок. 310
356 WEB-дизайн. Основи роботи з HTML-редактором FrontPage. Л.р. №1. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в користуванні головним меню програми “MS Front Page” і створенні прос 566
335 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №1 Юрчук Н.П. та інш. Мв 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №1 477
330 Лаб. роб. №2 (ІКТ, 1С). "План рахунків і аналітика в 1С". Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Лаб. роб. №2 (ІКТ, 1С). "План рахунків і аналітика в 1С". 658
320 “Agronomy in Texts and Tasks”. Навчальний посібник. Тимкова В. А., Гальчак Н. П., Дакалюк О. О. Мв “Agronomy in Texts and Tasks”. Навчальний посібник. 92
305 Робоча програма практики з ПДП, ОМ, УП та ІСМ. Мазур А.Г., Колесов О.С., Новицький М.О., Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Качуровський В.Є. Рп Робоча програма практики з ПДП, ОМ, УП та ІСМ. 1
263 Інформатика. Лаб. робота N8 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N8 (Visual Basic). 322
251 Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Динамічний аналітичний облік і механізм фактів. Лаб. роб.№8. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Динамічний аналітичний 256
250 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.5. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.5. 438
249 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.4. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.4. 400
248 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.3. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.3. 670
247 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.2. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.2. 510
246 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.1. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.1. 668
245 Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Форми-історії. Лаб. роб.№7 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Форми-історії. Лаб. роб 0
244 ІСТО. Лаб. роб.№6 "Основи комп`ютер. менеджменту з використанням механізму фактів". Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв ІСТО. Лаб. роб.№6 "Основи комп`ютер. менеджменту з використанням механізму фактів". 309
242 Інформатика. Лаб. робота N7 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N7 (Visual Basic). 272
239 Інформатика. Лаб. робота N4 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N4 (Visual Basic). 376
238 Інформатика. Лаб. робота N3 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N3 (Visual Basic). 375
237 Інформатика. Лаб. робота N2, (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N2, (Visual Basic). 307
236 Інформатика. Лаб. робота N1 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N1 (Visual Basic). 341
231 Лабораторна робота №6 MS Access. Інформатика та комп'ютерна техніка. Січко Т.В., Бісікало О.В., Паламарчук Є.А., Клочко О.В. Мв Лабораторна робота №6 MS Access. Інформатика та комп`ютерна техніка. 3947
230 Лабораторна робота №5 MS Access. Інформатика та комп'ютерна техніка. Січко Т.В., Бісікало О.В., Паламарчук Є.А., Клочко О.В. Мв Лабораторна робота №5 MS Access. Інформатика та комп`ютерна техніка. 422
169 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.2. Лаб.роботи Веселовська Н.Р., Мазур В.В. Нп Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.2. Лаб.роботи 1
168 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.1. Лекції Веселовська Н.Р., Мазур В.В. Нп Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.1. Лекції 2
167 Навчально-методичний посібник з ІКТ Веселовська Н.Р., Мазур В.В, Нп Навчально-методичний посібник з ІКТ 1
166 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.5. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.5. Інформатика та комп`ютерна техніка 0
165 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.4. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.4. Інформатика та комп`ютерна техніка 0
164 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.3. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.3. Інформатика та комп`ютерна техніка 0
162 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access ч.2. Інформатика та комп'ютерна техніка. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access ч.2. Інфор 0
161 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.1. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.1. Інфо 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska