The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2006

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
17230 Вплив зерна кукурудзи на забійні якості, морфологічні показники органів травлення в бичків при відгодівлі Скоромна О.І., Глушко Л.Т., Заєць А.П. С Вивчено вплив попередньої обробки зерна консервантом на перероз­ поділ внутрішньої води і одночасно 169
17229 Стан структури печінки і екзокринної частини підшлункової залози свиней при згодовуванні зерна сої та кормових бобів нової технології обробки Скоромна О. І., Заєць А. П., Царук Л. Л. С Представлені результати експериментальних досліджень стану пе­ чінки і екзокринної частини підшлунк 189
17228 Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. С Представлена новітня технологія використання цілого консервова­ного вологого зерна кукурудзи у склад 112
10373 Ефективність використання інтенсивної відбудови бджолами будівельних рамок для збільшення виробництва воску та покращення його якості в умовах радіоактивного забруднення довкілля Разанов С.Ф. С Показано, що інтенсивна відбудова будівельних рамок бджолами під час цвітіння основних медоносних ро 212
8825 Absorption and photoluminescent spectra of dimethylaniline ethylene ketone dyes in isotropic solvents M.P. Gorishnyi, A.F. Shevchuk, V.S. Manzhara, A.V. Koval’chuk С Absorption and photoluminescent spectra of dimethylaniline ethylene ketone dyes of two types K1 and 246
3052 Обгрунтування стратегії Слотюк П.В. С В статті розкривається механізм формування стратегії розвитку регіону з урахуванням досвіду країн єв 161
2821 Методичні рекомендації по проведенню практичних занять з навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів спеціальності 7.050.106 – “Облік та аудит ” Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв Викладений матеріал методичних рекомендацій для проведення практичних занять розрахований для студен 0
2704 Методичні казівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробночої практики студентами 4-го курсу з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк, В.В. Войтенко Мв Методичні вказівки дозволять студентам коротко, лаконічно та змістовно оформити звіт по проходженню 811
2703 Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва А.Д. Гарькавий, Д.Г. Кондратюк, І.Є. Кравченко, О.В. Холодюк, В.В. Войтенко Мв Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики призначена для студентів четвертого к 304
1970 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІV курсу агрономічного факультету спеціальність 6.130100 “Агрономія” І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІV курсу 0
1942 Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Етика й естетика” (для студентів всіх форм навчання) Л. П. Морозова, Н. А. Швець Нп Навчально-методичний створено на основі вищих досягнень класичної і сучасної етичної та естетичної 0
1128 Підприємництво в аграрних формуваннях. Агробізнес Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.130 102 „Агрономія” денної форми навчання Кафлевська С.Г, Власенко І.В., Амонс С.Е. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до типової програми з дисципліни «Підприємництво та 10
865 Конкурентоспроможність технологій і машин (друге видання). Навчальний посібник. А.Д. Гарькавий, В.Ф. Петриченко, А.В. Спірін Нп Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів аграрних 27
668 Практикум з матеаріолознавства. Навчальний посібник. Клименко В.М., Турич В.В. Мв Навчальний посібник ’’Практикум з матеріалознавства’’ написаний для студентів напрямків підготовки 7 896
615 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. (6.8 Mb) Власенко В.В., Власенко І.Г., Соломон А.М. Нп У посібнику розглянуто основні відомості систематики , морфології, фізіології та гігієни мікроорга 5
614 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни "Ефективність інформаційних систем" Бісікало О.В., Потапова Н.А. Мв Завдання до практичних робіт з дисципліни “Ефективність інформаційних систем”. Методичні вказівки д 1
613 Лабораторний практикум з дисципліни “Ефективність інформаційних систем”. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” всіх форм навчання аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Бісікало О.В., Потапова Н.А. Мв У виданні вміщено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Ефективність інф 1
608 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. Власенко В.В., Конопко І.Г., Березовський І.В. Нп У посібнику розглянуто основні відомості систематики , морфології, фізіології та гігієни мікроорган 2
563 "Дослідження логічних елементів". Лаб. роб. №1. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв Логічні елементи. Експериментальне дослідження роботи основних логічних елементів АБО, І та НІ. 439
503 Програма практики з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті". Є.А. Паламарчук, Н.П. Юрчук. Нп Програма практики з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті". 157
497 Економіка підприємництва. Робоча програма навчальної практики для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації . Воронецька І.С., Ремпович С.А., Димінський А.М. Рп Економіка підприємництва. Робоча програма навчальної практики для підготовки спеціалістів в аграрних 0
488 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Система Машина-Поле”. Гарькавий А.Д., Холодюк О.В. Тп Для студентів факультету механізації сільського господарства. 0
485 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівк для самостійної роботи студентів. Недбалюк О.П. Мв Планування діяльності підприємств: Методичні вказівк для самостійної роботи студентів. 0
484 Методичні вказівки для самостійної та індивідуальні завдання для студентів заочного відділення з дисципліни “Планування діяльності підприємств”. Недбалюк О.П. Мв Методичні вказівки для самостійної та індивідуальні завдання для студентів заочного відділення з д 1
483 Робоча програма виробничої практики з дисципліни «Стратегічне планування». Недбалюк О.П. Рп Робоча програма виробничої практики з дисципліни «Стратегічне планування». 0
482 Тимчасова програма з дисципліни “Банківська справа”. С. Г. Кафлевська; О. П. Скорук; О. С. Павлюк Тп Тимчасова програма з дисципліни “Банківська справа”, для підготовки магістрів спеціальності 8050,2 0
481 Глосарій термінів і понять з „Агробізнес”. Цвігун В.Ф., Скорук О.П. Довгань Ю.В. Мв Глосарій термінів і понять з „Агробізнес” для студентів факультету менеджменту (денної та заочної фо 15
480 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Дорадництво". Кафлевська С.Г., Скорук О.П., Довгань Ю.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Дорадництво". 2
479 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Інженерний менеджмент” для студентів факультету механізації сільського господарства. Довгань Ю.В., Скорук О.П. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Інженерний менеджмент” для студентів факуль 5
478 Тимчасова навчальна програма з дисципліни «Інформаційно-консультативне забезпечення АПК (дорадництво)». Кафлевська С.Г., Павлюк О.С. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни «Інформаційно-консультативне забезпечення АПК (дорадництво 0
474 Методичні вказівки до проходження навчальної практики з „Інформаційні системи в менеджменті”. Киш Л.М. Мв Методичні вказівки до проходження навчальної практики з „Інформаційні системи в менеджменті”. 0
473 Тимчасова навчальна програма з "Податки в АПК". Мулик Т. О. Тп Тимчасова навчальна програма з "Податки в АПК". 1
472 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Бюджетна система України". Мулик Т.О. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Бюджетна система України". 0
471 Методичні вказівки до виконання практичних завдань по дисципліни “Звітність підприємств”. Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М., Остапчук О.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних завдань по дисципліни “Звітність підприємств”. 0
470 Програма навчальної практики по дисципліни „Звітність підприємств”. Правдюк Н.Л., Гудзенко Н.М., Остапчук О.В. Нп Програма навчальної практики по дисципліни „Звітність підприємств”. 0
469 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”. Радченко О.Д., Китайчук Т.Г., Гудзенко Н.М. Мв Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік”. 2
468 Методичні вказівіки для практичних занять з дисципліни „Організація обліку”. Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівіки для практичних занять з дисципліни „Організація обліку”. 2
467 Методичні рекомендації по проведенню навчальної практики з дисципліни „Організація обліку”. Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Мв Викладений матеріал розрахований для студентів факультету економіки та підприємництва. 0
466 Програма навчальної практики з предмету “Організація обліку”. ПравдюкН.Л., ЛюбарО.О., КовальЛ.В. Нп Представлена програма для студентів ленної форми навчання. 0
465 Програма навчальної практики пео дисципліні „Бухгалтерський облік” Правдюк Н.Л., Душкевич В.Г. Мв Програма навчальної практики пео дисципліні „Бухгалтерський облік” 0
464 Методичні вказівки та завдання на навчальну практику по курсу “Бухгалтерський облік ”. Правдюк Н.Л., Душкевич В.Г. Мв Методичні вказівки та завдання на навчальну практику по курсу “Бухгалтерський облік ”. 0
463 Програма виробничої практики з дисциплін “ Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Економічний аналіз”. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Іщенко Я. П., Китайчук Т. Г., Плахтій Т. Ф. Нп Представлена програма для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050100 "Об 2
462 Програма навчальної практики з фінансового обліку. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Іщенко Я. П., Китайчук Т. Г.., Плахтій Т. Ф. Нп Програма навчальної практики з фінансового обліку для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціа 2
461 Програма навчальної практики з управлінського обліку. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Китайчук Т. Г. Нп Програма навчальної практики з управлінського обліку. 2
460 Методичні вказівки доя виконання наскрізної задачі навчальної практики “Бухгалтерський облік”. Правдюк Н.Л., Любар О.О., Гудзенко Н. М., Плахтій Т.Ф Мв Для студентів економічних спеціальностей. 1
459 Програма навчальної практики з дисципліни “Бухгалтерський облік” Правдюк Н.Л., Любар О.О., Бурко К.В., Гудзенко Н. М., Плахтій Т.Ф Нп Програма навчальної практики з управлінського обліку. 0
458 Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт з дисципліни "Системи технологій". Веселовська Н.Р., Злотник В.В., Зелінська О.В., Мв Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт з дисципліни "Системи технологі 0
457 Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни „Інспекторська робота в насінництві”. Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г., Мазур В.А. Мв Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи та аудиторного тестування з дисципліни „Інспектор 1
456 Методичні вказівки з виконання дипломної роботи. Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Веселовська Н.Р., Тадевосян Р.Г., Черняк Н.І. Мв Методичні вказівки призначенні для студентів 5 курсу факультету економіки і підприємництва і можуть 242
413 Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Журенко В.К., Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв Методичні рекомендації дають загальну схему виконання курсових проектів. У них викладена тематика пр 0
412 Методологія і практика селекції у тваринництві. Тимчасова програма. Польовий Л.В. Тп Тимчасова програма розрахована на студентів-магістрів факультету технології виробництва і переробки 3
411 Гігієна тварин. Тимчасова програма . Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Тп Рекомендації розраховані для студентів факультету виробництва і переробки продукції тваринництва. 0
410 Проектування кормових дворів. Тимчасова програма . Польовий Л.В. Тп Викладений матеріал розрахований на студентів факультету технології виробництва і переробки продукті 0
409 Проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продуктів тваринництва.Тимчасова програма. Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Варпіховський Р.Л. Тп Викладений матеріал розрахований на студентів факультету виробництва і переробки продукції тваринниц 14
408 Проектування та будівництво підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки та завдання до курсової Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Варпіховський Р.Л. Мв Викладений матеріал розроблено з метою надання студентам допомоги у самостійному пошуку літературних 13
407 Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту. Польовий Л.В., Добронецька В.О., Казьмірук Л.В., Савчук А.І., Пікула О.А. Мв Розведення сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студ 1
406 Гігієна тварин. Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічних робіт. Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Варпіховський Р.Л. Мв Методичні рекомендації розроблені для самостійного виконання індивідуальних розрахунково-графічних р 18
405 Завдання до самостійної студентів ІІ-го курсу з французької мови. Навчальний посібник. Тимкова В.А., Гарник А.А., Тимощук Н.М. Нп Даний методичний посібник містить в собі тести з граматичних та лексичних тем французької мови, що п 422
404 Толерантність: введення в проблему. Навчальний посібник. Матієнко О.С. Нп У посібнику пропонується теоретичний та практичний матеріал з проблеми толерантності, який стане в п 12576
403 Агробізнес. Тимчасова програма. С. Г. Кафлевська , О. П. Скорук Тп Агробізнес. Тимчасова програма. 10
402 Бізнес - менеджмент. Тимчасова програма навчальної дисципліни для паідготовки магістрів. С. Г. Кафлевська , О. П. Скорук Тп Бізнес - менеджмент. Тимчасова програма навчальної дисципліни для паідготовки магістрів. 0
401 Організація с/г виробництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету мкекджменту денної фррми навчання. Табенський І.Й., Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв Наведено перелік тем рефератів винесених для розгляду на семінарських заняттях та список список літ 0
400 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Підприємницьке право”. Гель А.П., Мельничук О.Ф., Письменна О.П. Мв У методичних вказівках розкриваються загальні вимоги та наводяться рекомендації для студентів денної 0
361 ОІКТ. Лаб. Роб. №6. «Основи скриптової мови PHP» Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Тема: «Основи скриптової мови PHP». Мета: Ознайомлення з основами синтаксису PHP, одержання навичо 712
360 ОІКТ. Лаб. Роб. №5. "Активні елементи в WEB-сторінках. Взаємодія WEB-сторінок з сервером" Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в створенні та роботі з активними елементами в WEB-сторінках. Досліджен 305
359 WEB-дизайн. Гіперпосилання. Л.р. №4. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок із створення гіперпосилань до елементівWEB-сторінок. 283
358 WEB-дизайн. Робота із зображеннями. Л.р. №3. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в вставці в WEB-сторінки зображень, символів, ліній та інших елементів. 322
357 WEB-дизайн. Таблиці і їх властивості. Л.р. №2. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в користуванні таблицями при створенні WEB-сторінок. 245
356 WEB-дизайн. Основи роботи з HTML-редактором FrontPage. Л.р. №1. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв Мета роботи: Набуття навичок в користуванні головним меню програми “MS Front Page” і створенні прос 439
335 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №1 Юрчук Н.П. та інш. Мв 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №1 360
330 Лаб. роб. №2 (ІКТ, 1С). "План рахунків і аналітика в 1С". Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв Лаб. роб. №2 (ІКТ, 1С). "План рахунків і аналітика в 1С". 494
326 Методичні вказівки з проведення навчальної практики “Майстер машинного доїння” (робочої професії ). Вознюк О.І., Діхтярук Н.С. Мв Методичні вказівки з проведення навчальної практики “Майстер машинного доїння” (робочої професії ). 0
325 Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних з “Розведення сільськогосподарських тварин”. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Савчук А.І., Пікула О.А. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних з “Розведення сільськогосподарських твари 4
324 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Трактори і автомобілі". Анісімов В. Ф., П’ясецький А.А. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Трактори і автомобілі". 13
322 Англійська мова. Граматика. Робочий зошит. Тимкова В.А.,Лебедєва Н.А. Мв Для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства. 30
321 Ділове спілкування (Міжкультурний аспект) для магістрів. Тимкова В.А., Черниш Л.А., Нечипайло А.Б. Мв Ділове спілкування (Міжкультурний аспект) для магістрів. 4
320 “Agronomy in Texts and Tasks”. Навчальний посібник. Тимкова В. А., Гальчак Н. П., Дакалюк О. О. Мв “Agronomy in Texts and Tasks”. Навчальний посібник. 92
319 Методичні вказівки з дисципліни “Фінансовий облік”. Дудка К.П., Іщенко Я.П., Бурко К.В., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф. Мв Методичні вказівки з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів факультетів економіки і підприємн 3
317 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Психологія управління”. Джос Ф. Х., Швець Н. А. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Психологія управління”. 0
316 Методичні вказівки для практичного навчання з дисципліни "Організація виробництва в сільському господарстві". Кафлевська С.Г., Амонс С.Е., Павлюк О.С. Мв Методичні вказівки для практичного навчання з дисципліни "Організація виробництва в сільському 77
315 Методичні вказівки по проведенню практичного навчання з дисципліни “Економіка праці ”. Чорнопищук Т.І., Мельченко С.Ф. Мв Методичні вказівки по проведенню практичного навчання з дисципліни “Економіка праці ”. 6
313 Тимчасова програма з дисципліни “Основи митного та валютного законодавства”. Ковальчук С.Я., Нагорняк В.А. Тп Тимчасова програма з дисципліни “Основи митного та валютного законодавства”. 0
312 Методичні вказівки з дисципліни ” Світове сільське господарство і ЗЕД”. Панько В.В., Нікітченко В.С.,Хаєцька О.П. Мв Методичні вказівки з дисципліни ” Світове сільське господарство і ЗЕД”. 0
311 Методичні вказівки з дисципліни ” Світове сільське господарство і ЗЕД”. Панько В.В., Нікітченко В.С.,Прилуцький А.М. Мв Методичні вказівки з дисципліни ” Світове сільське господарство і ЗЕД”. 1
310 Методичні вказівки з дисципліни ” Світове сільське господарство та ЗЕД”. Панько В.В., Нікітченко В.С.,Павлюк О.І. Мв Методичні вказівки з дисципліни ” Світове сільське господарство та ЗЕД”. 0
309 Методичні вказівки загальної методики навчального процесу з дисципліни "Скотарство і технології виробництва молока та яловичини". Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв Методичні вказівки загальної методики навчального процесу з дисципліни "Скотарство і технології 0
307 Тимчасова програма з дисципліни “Підприємницьке право”. Мельничук О.Ф. Тп Тимчасова програма з дисципліни “Підприємницьке право” для студентів факультету менеджменту. 3
306 Методичні вказівки до правового розділу дипломної роботи. Гель А.П., Мельничук О.Ф., Мв Методичні вказівки до правового розділу дипломної роботи. 1
305 Робоча програма практики з ПДП, ОМ, УП та ІСМ. Мазур А.Г., Колесов О.С., Новицький М.О., Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Качуровський В.Є. Рп Робоча програма практики з ПДП, ОМ, УП та ІСМ. 1
304 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. Фіщук Н.Ю., Дмитрук Н.В. Мв Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. 0
303 Програма науково-виробничої практики магістрантів. Мазур А.Г., Козловський С.В. Нп Програма науково-виробничої практики магістрантів спеціальність 8,050201 "Менеджмент оршанізаці 0
302 Менеджмент зовнішньоекономічної ліяльності. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи, для практичних занять. Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Дмитрук Н.В. Мв Менеджмент зовнішньоекономічної ліяльності. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної 0
300 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів). Мазур А.Г., Мазур К.В., Фіщук Н.Ю., Андрощук Н.А., Кафлевська С.Г., Недбалюк О.П., Мельничук О.Ф., Омельянов О.М., Чорнопищук Т.І. Мв Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) для студентів факультету менеджменту. 0
299 Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до практичних занять. Мазур А.Г., Кубай О.Г. Мв Державне регулювання економіки. Методичні вказівки до практичних занять. 17
297 Дискретний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. Тадевосян Р.Г., Мусієнко О. Л. Мв Дискретний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів 2 курсу факуль 3
296 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та компютерна техніка". Тадевосян Р.Г., Мусієнко О. Л., Зелінська О. В. Мв Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та 2
295 Тимчасова програма з дсципліни ”Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність”. Панько В.В., Нікітченко В.С.,Павлюк Т.І. Тп Тимчасова програма з дсципліни ”Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність”. 0
294 Тимчасова програма з дисципліни ”Світове сільське шосподарство і зовнішньоекономічна діяльгість”. Панько В.В., Нікітченко В.С.,Прилуцький А.М. Тп Розраховано на студентів факультету механізації сільського господарства. 1
293 Тимчасова програма з дисципліни ”Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна”. Панько В.В., Нікітченко В.С.,Хаєцька О.П. Тп Тимчасова програма з дисципліни ”Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна”. 0
292 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Економіка підприємства”. Березюк С.В. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Економіка підприємства”. 10
291 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Економіка природокористування”. Березюк С.В. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Економіка природокористування”. 6
290 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. Березюк С.В. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Основи підприємницької діяльності”. 0
289 Методичні рекомендації з виконання курсових робіт по курсу "Облік в банках". Правдюк Н.Л., Янчук Г.В. Мв Методичні рекомендації з виконання курсових робіт по курсу "Облік в банках" для студентів 5
288 Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи магістра. Правдюк Н.Л., Томчук О.Ф., Мулик Т.О. Мв Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи магістра. 1
287 Тимчасова навчальна програма з „Управлінський облік”. Правдюк Н.Л., Бурко К.В.,Іщенко Я.П., Остапчук О.В. Тп Викладений матеріал для студентів факультету економіки і підприємництва. 1
286 Тестові завдання з дисципліни „Управлінський облік”. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Іщенко Я.П., Остапчук О.В. Мв Тестові завдання з дисципліни „Управлінський облік”. 22
285 Методичні вказівки дпя самостійної роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту”. Гуцаленко Л.В., Кірейцев Г.Г., Шевчук О.Д. Мв Методичні вказівки дпя самостійної роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту”. 1
284 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік та статистика”. Польова О.Л., Педоренко А.М. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік та статистика”. 11
283 Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни “Організація виробництва”. Недбалюк О.П., Хом’юк О.Б. Мв Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни “Організація виробництва”. 4
282 Методичні рекомендації з самостійної з курсу “Планування діяльності підприємств”. Недбалюк О.П., Кафлевська С.Г. Мв Методичні рекомендації з самостійної з курсу “Планування діяльності підприємств”. 0
281 Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни “Планування діяльності підприємств”. Недбалюк О.П., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни “Планування діяльності підприємств 0
280 Методичні вказівки з курсу „Організація оплати і стимулювання праці” Кафлевська С.Г., Шовкун В.А. Мв Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни “Планування діяльності підприємств 459
279 Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни „Організація сільськогосподарського виробництва”. Амонс С.Е., Павлюк О.С. Мв Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни „Організація сільськогосподарського виробництва” 22
278 Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни „Планування діяльності підприємств”. Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Хом’юк О.Б. Мв Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни „Планування діяльності підприємств” 0
277 Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Організація сільськогосподарського виробництва”. Амонс С.Е., Павлюк О.С. Мв Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Організація сільськогосподарського вир 139
276 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Організація сільськогосподарського виробництва”. Амонс С.Е., Павлюк О.С. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни „Організація сільськогосподарсько 228
275 Ландшафна екологія. Методичні вказівки до виконання практики студентами агрономічного факультету. Кравчук Г.І., Шкатула Ю.М., Мудрак О.В., Кушнір С.Л., Мв Ландшафна екологія. Методичні вказівки до виконання практики студентами агрономічного факультету. 0
274 Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу «Моніторинг довкілля». Патика В.П., Шкатула Ю.М., Корпало С.В., Мв Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу «Моніторинг довкілля». 4
273 Фітофармокологія. Методичні вказівки до курсового проекту спеціальності “агрономія”. Пльонсак В. А., Пінчук Н. В., Швець Г. Д. Мв Фітофармокологія. Методичні вказівки до курсового проекту спеціальності “агрономія”. 32
271 Методичні вказівки до проведення навчальної практики з дисципліни " Інформатика та комп'ютерна техніка". Жмурко О.І. Мв Методичні вказівки до проведення навчальної практики з дисципліни "Інформатика та комп`ютерн 1
263 Інформатика. Лаб. робота N8 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N8 (Visual Basic). 241
255 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи, Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті, заочна форма навчання. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Методичні вказівки для виконання контрольної роботи, Інформаційні системи і технології в обліку і ау 316
251 Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Динамічний аналітичний облік і механізм фактів. Лаб. роб.№8. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Динамічний аналітичний 178
250 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.5. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.5. 310
249 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.4. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.4. 287
248 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.3. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.3. 462
247 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.2. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.2. 343
246 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.1. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.1. 484
245 Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Форми-історії. Лаб. роб.№7 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Форми-історії. Лаб. роб 0
244 ІСТО. Лаб. роб.№6 "Основи комп`ютер. менеджменту з використанням механізму фактів". Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв ІСТО. Лаб. роб.№6 "Основи комп`ютер. менеджменту з використанням механізму фактів". 180
242 Інформатика. Лаб. робота N7 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N7 (Visual Basic). 204
239 Інформатика. Лаб. робота N4 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N4 (Visual Basic). 292
238 Інформатика. Лаб. робота N3 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N3 (Visual Basic). 298
237 Інформатика. Лаб. робота N2, (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N2, (Visual Basic). 202
236 Інформатика. Лаб. робота N1 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв Інформатика. Лаб. робота N1 (Visual Basic). 240
231 Лабораторна робота №6 MS Access. Інформатика та комп'ютерна техніка. Січко Т.В., Бісікало О.В., Паламарчук Є.А., Клочко О.В. Мв Лабораторна робота №6 MS Access. Інформатика та комп`ютерна техніка. 2323
230 Лабораторна робота №5 MS Access. Інформатика та комп'ютерна техніка. Січко Т.В., Бісікало О.В., Паламарчук Є.А., Клочко О.В. Мв Лабораторна робота №5 MS Access. Інформатика та комп`ютерна техніка. 343
187 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті" (стар. вар.) Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інформаційні системи і технології в 0
169 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.2. Лаб.роботи Веселовська Н.Р., Мазур В.В. Нп Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.2. Лаб.роботи 1
168 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.1. Лекції Веселовська Н.Р., Мазур В.В. Нп Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.1. Лекції 1
167 Навчально-методичний посібник з ІКТ Веселовська Н.Р., Мазур В.В, Нп Навчально-методичний посібник з ІКТ 1
166 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.5. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.5. Інформатика та комп`ютерна техніка 0
165 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.4. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.4. Інформатика та комп`ютерна техніка 0
164 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.3. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.3. Інформатика та комп`ютерна техніка 0
162 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access ч.2. Інформатика та комп'ютерна техніка. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access ч.2. Інфор 0
161 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.1. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.1. Інфо 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska