The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 613
Title: Лабораторний практикум з дисципліни “Ефективність інформаційних систем”. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” всіх форм навчання аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
Authors: Бісікало О.В., Потапова Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2008-03-07 00:00:00
Last changes: 2010-11-16 15:55:26
Year of publication: 2006
Summary: У виданні вміщено методичні вказівки до виконання лабораторних
робіт з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” за допомогою
спеціалізованого пакету прикладних програм Project Expert 6.1. Змістовний
матеріал видання спрямований на отримання студентами спеціальності
“Економічна кібернетика” вмінь та практичних навичок використання
математичних моделей та програмних засобів з метою оптимізації
проектування інформаційних систем.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/613.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 613.pdf Size : 744611 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska